دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پاورپوينت عملكرد لرزه اي اتصال فولادي ممان گير

دانلود پاورپوينت عملكرد لرزه اي اتصال فولادي ممان گير تير به ستون
فهرست مطالب
1- مدلSMCS  (Stress Modified Critical Strain)
1- مدلSMCS  (Stress Modified Critical Strain)
نتایج تحلیل تحت بارگذاری سیکلی
مدل اجزاء محدود صفحه با سوراخ بیضی شکل
(Elliptical Notched Plate)
3- جهش کرنش عامل اصلی شکست اتصال خرجینی درزلزله منجیل
مدل اجزاء محدود نمونهS2
4-شکست اتصال صلب جوشی درزلزله نورتریج وارتباط آن با پدیده جهش کرنش
آزمایش انجام شده توسط گروه  SAC- اتصال PN1
5- عملکردلرزه ای اتصال صلب تقویت شده با ورق
آزمایش انجام شده توسط گروه SAC
بررسی آغازگسیختگی دراتصالRC01 و ارتباط آن با پدیده جهش کرنش
6-ارزیابی حدودپذیرش تیردراتصال صلب تقویت شده باورق
دردستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
نتایج مهم
پیشنهاد برای ادامه تحقیق……..

زلزله های نورتریج وکوبه محدودیهای بسیار زیادی رادربکار گیری روابط سنتی مکانیک شکست درتخمین گسیختگی اتصالات واجزای سازه های فولادی آشکار کردند. Kanvinde,A.,Dierliein,G.(2004) برپایه مطیلعات میکرومکانیکی وبررسی مکانیزم بنیادی تشکیل ترک نرم دربافت فولاد ،مدلSMCS را که قادر به تخمین آغاز گسیختگی دراتصالات فولادی ، با دقت بسیاربالایی می باشد را معرفی کردند که برخی ازمزایای آن نسبت به مدلهای سنتی مکانیک شکست ازاین قرار می باشد.

1-برخلاف مدلهای قدیمی (J-integral, CTOD)که برپایه محدودبودن ناحیه تسلیم شده قرار دارند،این مدل قادرخواهد بود شکست را  حتی در وضعیتی که ناحیه وسیعی تسلیم شده است تخمین بزند..

2-مدلهای قدیمی عموماً تک پارامتری بوده وبر مبنای تنش قراردارند درحالی که این مدل روشی برمبنای کرنش ارائه می کند.

3-این مدل سه محورگی را به عنوان یک پارامتر مستقل درنظرگرفته وتاثیرآن رادرکرنش گسیختگی اعمال می کند.

4-مدلهای قدیمی عموماً برمبنای حضورترک های لب تیز درمحل گسیختگی قراردارند درحالی که باتسلیم فولاد ورخدادگسیختگی نرم،ترک ها از نوع لب کند خواهندبودکه مدلSMCSبه دلیل ساختارخوداین مسئله رالحاظ می کند.

 

فرمت : پاورپوینت | صفحات:60

*****************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

پاورپوينت عملكرد لرزه اي اتصال فولادي ممان گير
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد