دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پاورپوينت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

پاورپوينت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

فهرست مطالب

پيشگفتار
انواع حالت های تصمیم گیری
اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
شرط معکوسی
همگنی
وابستگي
انتظارات
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه
ساختن سلسله مراتبی
محاسبه وزن
محاسبه وزن نسبی اتومبیل ها از نظر راحتی
قدم اول: مقادیر هر یک از ستون ها را با هم جمع می کنیم
قدم دوم: تقسیم هر عنصر از ماتریس به جمع کل ستون همان عنصر

( نرمالایزکردن)
قدم سوم : محاسبه متوسط عناصر در هر سطر
ماتریس مقایسه زوجی برای سه اتومبیل نسبت به
ماتریس مقایسه زوجی معیارها
وزن هر یک از معیارها
وزن اتومبیل ها نسبت به معیارها
محاسبه وزن نهائی اتومبیل
اولویت نهائی اتومبیل ها
ساختن سلسله مراتبی
یک نمونه کلی از ساختمان سلسله مراتبی
محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی
روشهای محاسبه وزن نسبی
( least squares method ) روش حداقل مربعات
روش حداقل مربعات لگاریتمی (logarithmic least squares method)
)Eigenvector Method روش بردار ویژه (
)Approximation Method(روشهای تقریبی
مجموع سطري
مجموع ستوني
ميانگين حسابي
ميانگين هندسي
محاسبه وزن نهایی
محاسبه نرخ ناسازگاری:
ماتریس سازگار و خصوصیات آن
هر ماتریس سازگار دارای خصوصیات زیر است :
ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن
الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس
الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی

فرمت : پاورپوینت | صفحات:80

****************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پاورپوينت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد