دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پاورپوينت كاربري زمين و روشهاي طبقه بندي آن

دانلود پاورپوينت كاربري زمين و روشهاي طبقه بندي آن

فهرست مطالب طرح مساله
سرانه کاربری
مفاهيم
طبقه بندی کاربری زمين شهری (هارلند بارتلميو)
رویکرد مفهومی در کاربری زمين
دیدگاه های عمده در تبیین ماهیت کاربری های شهری
1- دیدگاه ساماندهی زمین
2- دیدگاه کارایی شهری
3- دیدگاه کیفیت زندگی
4- دیدگاه جامعه شناختی و روان شناختی
تحول مفهوم و اهداف کاربری زمین در جهان
مفاهيم
اهداف طرح کاربری زمين
برنامه رِيزی های نوین تاثیر گذار
موضوعات اصلی در برنامه ریزی کاربری زمین
کاربری زمين و دولت
سطوح و عملکردبرنامه ريزی کاربری زمين
فرايند برنامه ريزي كاربري زمين
Steps in land-use planning (FAO)
فرآیند کاربری زمین
فرآیند کاربری زمین
اصول حاکم بر کاربری نوین اراضی
مولفه های اصلی انجام برنامه ريزی کاربری اراضی شهری
پروگرام برنامه ريزی کاربری نوین اراضی
ایجاد پایگاه دانش و اطلاعات
Intelligence Function
طراحی برنامه ريزی پيشرفته
Advance Planning Function
مراحل اصلی برنامه ريزی پيشرفته
فرايند طبقه بندی زمين
فرايند طرح کاربری زمين شهری
الگوی پيشنهادی
طرح مديريت توسعه
The Development Management Plan)
اجزای طرح مديريت توسعه
طبقه‌بندي كاربري مسكوني در سيستم SLUCM
سيستم طبقه بندی NAICS
سيستم طبقه بندی NAICS
سيستم طبقه بندی NAICS
فعالیت………….

فرمت : پاورپوینت  | صفحات:57

**************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پاورپوينت كاربري زمين و روشهاي طبقه بندي آن
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد