دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پاورپوینت آسیب شناسی روانی 1

پاورپوینت آسیب شناسی روانی 1

فهرست مطالب

فصل اول ملاحظات تاريخي و علمي
تعريف آسيب شناسي رواني
تحمل ابهام
حفظ عينيت
تعريف رفتار نابهنجار
1. ندرت وقوع آماري
2. تخدي از هنجارها
3. پريشاني شخصي
4.      ناتواني يا بدكاري
5. پيش بيني ناپذيري
تاريخچه‌ِي آسيب شناسي رواني
اصلاحات فيليپ پينل
درمان اخلاقي
ذهنيت درعلم نقش پارادايم‌ها
فصل دومپارادايم هاي كنوني در آسيب‌شناسي رواني و درمان
پارادايم
پارادايم‌هاي موجود در روان‌شناسي نابهنجاري
پارادايم زيستي
تكانه‌ي عصبي
سيناپس
انتقال دهنده‌هاي عصبي
مكان‌هاي گيرنده
سرنوشت انتقال دهنده رها شده
انتقال دهنده‌هاي عصبي اصلي مطرح در آسيب شناسي رواني
تعريف كاهش گرايي
پارادايم روانكاوي
تعريف انتقال
تعريف انتقال متقابل
پارادايم‌هاي انسان گرا و وجودي
پارادايم‌هاي يادگيري
شرطي سازي بيزاري
پاراديم شناختي
تعريف شناخت
مباني نظريه شناختي
فصل سومطبقه بندي و تشخيص
تاريخچه
اختلال‌هاي دوران طفوليت، كودكي، يا نوجواني
اختلالات مرتبط با مواد
اسكيزوفرني
اختلالات خلقي
اختلالات اضطرابي
اختلالات جسماني شكل
اختلالات گسستي
اختلالات جنسي و هويت جنسي
اختلالات خواب
اختلالات خوردن
اختلالات مهار تكانه
اختلال هاي شخصيت
اختلالات شناختي
DSM و پيشرفت‌هاي اصلي در آن
فصل چهارم روش‌هاي سنجش باليني
پايايي
اعتبار
سنجش رواني
مصاحبه هاي باليني
آزمون هاي رواني
انواع سنجش رفتاري و شناختي
رويكردهاي خاص به سنجش شناختي
همساني وتغير پذيري رفتار
فصل پنجم اختلالات اضطرابي
همايند مرضي
فوبي ها
سبب شناسي فوبي ها
رويكردهاي روانكاوي
رويكردهاي رفتاري
رويكردهاي شناختي
رويكردهاي زيستي
اختلالات وحشتزدگي
اختلال اضطراب فراگير
اختلال وسواس فكر – عملي
اختلال فشار رواني پس آسيبي(PTSD)
فصل ششماختلال‌هاي جسماني شكل و  گسستي
اختلال جسماني شكل
اختلال درد
اختلال بدريختگي بدن
خود بيمار انگاري
اختلال تبديلي
اختلال جسماني كردن
اختلالات گسستگي
انواع
يادزدودگي گسستي
گريز گسستي
اختلال دگر سان بيني خود
فصل هفتماختلال‌هاي رواني فيزيولوژيايي و روان‌شناسي تندرستي
اختلال‌هاي رواني فيزيولوژيايي
فشار رواني و تندرستي
نظريه‌هاي مربوط به ارتباط فشار رواني و بيماري
اختلال‌هاي قلبي – عروقي
بيماري شريان اكليلي قلب
ايدز

 

دانلود پاورپوینت آسیب شناسی روانی 1
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد