دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پاورپوینت آناليز يك مجتمع مسكوني

دانلود پاورپوینت آناليز يك مجتمع مسكوني
فهرست مطالب
مجتمع مسکونی ارگ شاهین شهراصفهان
سایت پلان
پلان تیپ طبقات مجتمع مسکونی
بزرگ نمایی پلان
بزرگ نمایی پلان دو واحد
مجتمع مسکونی ارگ شاهین شهر
نمای شرقی
نمای جنوبی مجتمع
مجتمع مسکونی ازبالا
پرسپکتیو
استفاده از مصالح بومی
فضای سبزومسیرحرکت به هرمجنمع
وجود نور وایجاد سایه
تصاویر……………
مجتمع مسکونی ارگ شاهین شهراصفهان
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن
مشاور: دفتر معماری امیر یزدان ومعماران
همکاران: امیر سالیانه.احسان یزد جردی.سارا آهنی
مساحت زمین  6900 متر مربع
تعداد طبقات 3 بلوک در 4و5و6 طبقه
مساحت بنا: 20000متر مربع
مساحت تقریبی واحدها:
115-90-75-60-50 متر مربع
این مجتمع درارگ شاهین شهراصفهان قراردارد.
منطقه اصفهان یک منطقه ای است که آب وهوای گرم وخشکی دارد دراین منطقه استفاده ازمصالح بومی مانند آجروسنگ است ونکته قابل توجه دراین مجتمع استفاده خوب ازاین مصالح ورعایت واستفاده ازفضای سبز وقرار دادن یک آب نما درمجتمع وایجاد فضای سبز برای استراحت واوقات فراغت برای خانواده ها .
ودرمقایسه باآب وهوای گرگان
درگرگان آب وهوای معتد ل است ودرخانه های این منطقه ازسقف های شیب دارد استفاده می شود وزمستان های نسبتا سرد وتابستان های گرم .
دراصفهان بیشترازسقفهایی که به صورت کف بام است استفاده می شود به خاطرآب وهوا وبارش کم باران .

بحث کیفیت مسکن همواره مورد تحقیق و پژوهش قرار می گیرد اما آنچه که کمتر به آن پرداخته می شود مفهوم «آسایش داخلی» برای ساکنین یک مجموعه است. با نگاهی بر مبانی مبانی نظری مربوط به مسکن با کیفیت و بر اساس تاکید اکثر محققان این عرصه بر نظریه ی رضایت مندی سکونتی، یک محیط مسکونی با کیفیت اینگونه تعریف می شود: محیطی که سکنی گزیدن در آن القا کننده ی احساس رفاه و رضایت مندی به ساکنان از راه خصوصیات کالبدی، اجتماعی یا نمادین است. مفهوم «آسایش (فیزیکی) درون خانه» دارای متغیر های گوناگونی چون اندازه و کیفیت فضاهای اصلی و خدماتی، انعطاف پذیری فضاها، جنس مصالح، طراحی داخلی و عرصه بندی خصوصی و عمومی سلسله مراتب دسترسی فضاهاست. به طوریکه کم و زیاد شدن متغیر های یاد شده در افزایش یا کاهش آسایش درون خانه موثر می باشد.مجتمع مسکونی آرمس مشهد، نمونه موردی بررسی شده در این مقاله نسبت به دیگر مجتمع های مسکونی شهر از وضعیت مطلوب تری برخوردار است. اما به وسیله ی تطبیق آن با فاکتورهای تعیین کننده کیفیت مسکن از حیث آسایش درون خانه مشخص شد که در اکثر زمینه ها دارای نقص بوده و با استاندارد مطلوب فاصله دارد. همان طور که در بسیاری از پروژه های مشابه نیز مشهود است، الزامات سازه ای و تاسیسات اثرات منفی زیادی را به طرح معماری وارد کرده که با صرف هزینه ی بیشتر قابل رفع بوده است.این مقاله که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و پژوهش های اسنادی انجام گرفته است ضمن بررسی مفاهیم مربوط به مسکن، به معرفی اصول ایجاد یک مسکن با کیفیت پرداخته و سپس با نمونه موردی مطابقت داده می شود.

فرمت : پاورپوینت | صفحات:15

****************************

نکته : فایل فوق  قابل ویرایش می باشد

دانلود پاورپوینت آناليز يك مجتمع مسكوني
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد