دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پاورپوینت آنتی بیوتیک ها

دانلود پاورپوینت آنتی بیوتیک ها

فهرست مطالب
آنتي بيوتيك هاي بتا لاكتام
الف) پنيسيلين ها Penicillin’s
عوارض پنيسلين ها
ب ) سفالوسپورين ها Cephalosporin’s
ج) ايمي پنم Imipenem
تتراسايكلين ها Tetracycline , Doxycycline
آمينوگليكوزيدها Aminoglycosides
سولفاناميد ها Sulfonamides
عوارض
تري متوپريم  Trimethoprim
Nalidixic Acid كينولون ها Ciprofloxacin , Ofloxacin
فلوروكينولون ها Erythromycin ,Azithromycin
ماكروليد ها
آنتي بيوتيك هاي متفرقه
داروهاي ضد قارچ

آنتي بيوتيك هاي بتا لاكتام

الف) پنيسيلين ها :Penicillin’s                                                                               

داراي حلقه تيازوليدون و بتالاكتام در ساختمان خود مي باشند

وجود حلقه بتا لاكتام براي ايجاد اثرات لازم است

بعضي ميكروب ها باترشح آنزيم بتالاكتاماز ( پني سليناز ) باعث باز شدن حلقه و ازبين رفتن اثر

پني سلين ها مي شوند

باز شدن حلقه باعث ايجاد اسيد پني سيلوئيك مي شود ( نور و حرارت نيز اين ماده را ميتواند توليد نمايد)

اسيد پني سيلوئيك عامل اصلي بروز حساسيت نسبت به پني سلين ها مي باشد

انواع پني سلين ها: توسط قارچ ها توليد شده و باكتريوسيد مي باشند

(1پني سلين هاي طبيعي G , V : 

Pen.G. Benzatine(1/200/000),  Pen.G.Procaine(400/000),(800/000)               

Pen.G.K+,Na+(1/000/000),(5/000/000)                                                               

 Pen.G.(6.3.3)   (600/000Ben.,300/000Pro.,300/000Na+,K+)                             

پني سلين G  بر روي گرم مثبت ها موثر و بر گرم منفي ها كمتر اثر دارد ، خوراكي نيست

پني سلين V بر گرم مثبت ها موثر و بر گرم منفي ها اثر كمتر ي نسبت به پني سلين G  دارد و خوراكيست

پني سلين G  داروي انتخابي بر روي استرپتوكوكها ، استافيلوكوكها ، پنوموكوكها ، گنوكوكها ، مننگوكوكها

و باسيلويهايي مي باشند كه مولد آنزيم پني سليناز نباشند

پنيسلين G  بر تك ياخته ، ويروس ، انگل و قارچها اثري ندارد

مثال:

Pen. G. Ben. (1/200/000iu) داروي انتخابي جهت درمان فرنژيت ناشي از استرپتوكوك بتا همولتيك

و جلوگيري از تب هاي روماتيسمي است

پني سلين V در عفونت ها ي خفيفتر فارنژيت ، برونشيت و اوتيت بكار مي رود

فرمت : پاورپوینت | صفحات:12

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پاورپوینت آنتی بیوتیک ها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد