دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پاورپوینت اتصال خرجيني

دانلود پاورپوینت اتصال خرجيني
فهرست مطالب
عملكرد لرزه‌اي ساختمانهاي فولادي با اتصال خرجيني
نتايج تحقيقات انجام شده بر روي اتصال خرجيني
مدلسازي تحليل اتصال خرجيني
منحني لنگر چرخش
توزيع تنش
روشهاي تقويت اتصال
ورقهاي تقويت افقي
استفاده از ورقهاي تقويت قائم
سازوكار خمشي فرضي براي توزيع تنش در اتصال
محاسبه مقاومت اتصال
روش تحليل و طراحي سازه‌ اتصال خرجيني
تقويت به كمك بالهاي جانبي
ورق اتصال جان
آيين نامه اتصالات خرجيني
مقاومت اتصال خرجيني ساده با نشيمن نرم
جزئيات اتصال بادبند در صفحه قاب
جزئيات اتصال بادبند در صفحه عمود بر صفحه قاب
جزئيات اتصال ساده در قابهاي انتهايي
اتصال خرجيني گيردار نوع 2 همراه با بادبندي در صفحه قاب و اتصال ساده متعارف در صفحه عمود بر قاب
اتصال خرجيني گيردار نوع 2 همراه با اتصال گيردار متعارف در صفحه عمود بر قاب
اتصال خرجيني گيردار نوع 2 همراه با بادبندي در صفحه قاب و اتصال گيردار متعارف در صفحه عمود بر قاب
اتصال خرجيني گيردار نوع 2 همراه با اتصال گيردار متعارف و بادبندي در صفحه عمود بر قاب
اتصال خرجيني گيردار نوع 2 همراه با بادبند در صفحه قاب، و اتصال گيردار متعارف و بادبندي در صفحه عمود بر قاب
اتصال خرجيني گيردار نوع 2 در حالت كلي
طراحي ورق اتصال R
ورق مضاعف D براي تقويت جان تير
روشهاي تقويت اتصال خرجيني
روش مقابله
روش احتراز
ورقهاي تقويت افقي
سازكار تسليم و لنگر وارد به اتصال
تقويت به كمك بالهاي جانبي
ورق اتصال جان
استفاده از ورقهاي تقويت قائم
ايجاد تكيه‌گاه قائم مجزا……………………

 

دانلود پاورپوینت اتصال خرجيني
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد