دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پاورپوینت اجراي سازه هاي فولادي

دانلود پاورپوینت اجراي سازه هاي فولادي

فهرست مطالب

سرفصل مطالب
سوابق تاریخی
سنگ آهن
محل معادن سنگ آهن
معادن سنگ آهن
مراحل تهیه آهن خام درکوره بلند
فعل وانفعالات کوره بلند
محصولات نهائی کوره بلند
فولاد
انواع فولاد
شکل دادن به فولاد
3- پرس، آهنگری،قالب گیری(ریخته گری)
4- سیم سازی وکابل
بلور آهن
تغییر شکل ارتجاعی وغیر ارتجاعی
کارسرد
درجه حرارت تبلور مجد د
تاب گیری
کارگرم
وجود کربن درفولاد
اثردمابرمشخصات فولاد
محسنات فولاد
ساخت ونصب سازه های فولادی
عوامل موثر درساخت
عوامل مختلف عملیات ساخت ونصب درتعیین قیمت تمام شده
وظایف مهندس مجری
نصب سازه های فولادی
عوامل ومراحل نصب
عملیات کارگاهی
تحویل وباراندازی
انتخاب قطعه جهت نصب
حمل قطعات به محل نصب
نصب
هم باد کردن
اجرای اتصالات دائم
تجهیزات نصب
انواع دکلها
انواع جراثقالهای متحرک
انواع جراثقالهای برجی
ابزا ر نصب
نکات عمومی درنصب
انواع تکیه گاههای موقت
1- برحسب جنس
2- برحسب نوع تکیه گاه
3- برحسب ارتفاع
نصب پلهای خرپائی
1- پلهای تک دهانه
2- پلهای چند دهانه
نصب پلهای معلق
نصب پلهای تیرورقی
روش استفاده از جراثقالهای متحرک
روشهای جلوگیری ازکمانش جانبی تیرورق
نصب انواع تیر ورقهای پل
1- با دهانه های ساده
2- با دهانه های یکسره

اجرای بزرگترین پل قوسی جهان
نکات اجرائی
نکات نصب
نصب ساختمانها
جوش با قوس الکتریک
1- اصول وفرایند
2- انواع جوشکاری ها
2- جوشکاری نیمه خودکار
3 جوشکاری تمام خودکار
جوش با قوس غوطه ور
جوش با حفاظ گازی
وسایل جوشکاری
الف مولد های جریان متناوب
ب مولد های جریان مستقیم
ج کابل ها
انتخاب ا لکترود (جدول4-3 برای انتخاب ا لکترود به کار خواهد رفت)
نوع1- ا لکترود دستی
گداز آور
روپوش ا لکترود
درز های جوش
انواع درزها
انواع جوش ها
طرح جوش
سرعت جوشکاری و وضعیت جوشکاری
ترک در جوش
چگونه می توان ازترک خوردگی جوش جلوگیری کرد
کنترل اعوجاج
برشکاری………….

فرمت : پاورپوینت  | صفحات:84

********************************

نکته : فایل مورد نظر قابل ویرایش می باشد

دانلود پاورپوینت اجراي سازه هاي فولادي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد