دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پاورپوینت استراتژي به اصطلاحات عملياتي

دانلود پاورپوینت استراتژي به اصطلاحات عملياتي

فهرست مطالب
شكل 3-1 اصول سازمان استراتژي محور
اصل1- توجه استراتژي به اصطلاحات عملياتي
استراتژي گامي است در يك پيوستار
شكل 2-3 توجه يك ماموريت به نتايج مورد انتظار
استراتژي يك فرضيه است
شكل 4-3 تعريف روابط علت و معلولي استراتژي
استراتژي از مضامين استراتژيك مكمل تشكيل ميشود
شكل 5-3 معماري يك نقشه استراتژي
استراتژي بين نيروهاي متضاد توازن ايجاد ميكند
استراتژي رشد داراي 2 جز است
استراتژي، ارزش هاي پيشنهادي متمايز را توصيف ميكند
شكل 10-3 ساختن نقشه استراتژي:ارزش پيشنهادي به مشتري
مشتريان هدف و سنجه هاي نتايج مربوط به مشترك
شكل 12-3 :تعيين فرايندهاي داخلي استراتژيك كسب و كار
استراتژي دارايي هاي نا مشهود را تغيير شكل ميدهد
شكل 13-3 :منظر يادگيري و رشد
شكل 14-3:استراتژي مديريت دانش
الگويي براي نقشه استراتژي
تاثير منفي نقشه استراتژي در سيستم هاي ارزيابي عملكرد
روش هاي ارزيابي بر مبناي شاخص كليدي عملكرد (KPI)
فصل چهارم:ساختن نقشه هاي استراتژي در شركت‌هاي بخش خصوصي
استراتژي رهبري محصول در واحد خدمات Online بانك ملي
شكل 1-4 نقشه استراتژي واحد خدمات on line بانك ملي
استراتژي بلند مدت اينترنت: يك ضد و نقيض؟
شركت تقليد برق نوااسكاتيا: برتري عملياتي
صنايع توليد مواد شيميايي كشاورزي AGRICHEM
مديريت بر مضامين استراتژي د ر طول زمان
شكل 3-4 :مهندسي مجدد توليد
شكل 4-4 :طراحي مجدد نحوه ارتباط با توزيع كنندگان
شكل 5-4 :بهبود عمليات توزيع كننده
شكل 6-4:ابداع رابط جديدي براي توزيع كننده – كشاورز
شكل 7-4 :پيشگام در كشاورزي دقيق

دانلود پاورپوینت استراتژي به اصطلاحات عملياتي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد