دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود رایگان پاورپوینت الگوریتمهای مسیریابی

دانلود پاورپوینت الگوریتمهای مسیریابی

فهرست مطالب

.1خصوصيات شبکه هاي اقتضايي

.2کاربردهاي شبکه هاي اقتضايي

.3مقدمه اي بر امنيت شبکه هاي اقتضايي

.4حملات شناخته شده در شبکه هاي اقتضايي

.5آرايش کليد در شبکه هاي اقتضايي

.6پروتکل هاي AODV، DSR، ARAN، ARIADNE و SMR

.7پروتکل جديد ELMAR

.8پروتکل جديد SELMAR

.9مقايسه عملکرد و امنيت پروتکل ها

.10نتيجه گيري و پيشنهادها

.11منابع

خصوصیات

ارتباط بي سيم، تشکيل برحسب اقتضا، مسيريابي چندپرشي، خودکار (بي نياز از زيرساخت) و قابليت تحرک در گره ها

کاربرد ها

شبکه هاي رزم آرايي (Tactical Networks)

مخابرات نظامي سربازان

عمليات و نبردهاي خودکار

شبکه هاي حسگر (Sensor Networks)

مجموعه اي از ادوات حسگر براي جمع آوري اطلاعات آني (real-time) به منظور خودکار کردن اعمال روزمره

سيستم هاي هواشناسي سيار براي پيش بيني وضعيت هوا

سرويس هاي غيرمترقبه (Emergency Services)

عمليات امداد و کمک رساني

سيستم هاي سيار مددرساني در هنگام زلزله و سيل

محيط هاي تجاري (Commercial Environments)

تجارت الکترونيکي سيار (پرداخت يا وصول الکترونيکي از هر کجا در هر زمان)

منبع : Article.University

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دکمه دانلود