دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پاورپوینت روستای فرخان

دانلود پاورپوینت روستای فرخان
فهرست مطالب
شناخت اراضي وضع موجود وشناسايي روستا
موقعيت جغرافيايي
موقعيت مطلق
موقعيت نسبي
موقعيت محلي_موقعيت ناحيه اي _موقعيت فرا ناحيه اي
تعين محدوده اراضي كشاورزي و منابع طبيعي
توضيع فصلي بارندگي ايستگاه قوچان
آمبروترميك گوسن
باد
اثرات منفي باد
تعيين نوع اقليم منطقه
بررسي تامين آب آشاميدني وكشاورزي روستا
بررسي ويژگيهاي جمعيتي روستا
تعداد جمعيت وبعد خانواده
سواد وتحصيلات
نرخ فعاليت واشتغال
بار تكفل
ويژگيهاي اقتصادي
كشاورزي
زراعت
سطح زير كشت
محصولات عمده زراعي
ميزان توليد
درآمد سرانه خالص از بخش كشاورزي
باغداري
سطح زير كشت
انواع محصولات
ميزان توليد
دامداري
صنايع ومعادن
تاريخچه و وجه تسميه روستا
فضاي مسكوني
كاربري تجاري
كاربري آموزشي
كاربري بهداشتي درماني
معابر
اراضي بايروباير داخل بافت
اراضي زراعي داخل بافت
شناخت مصالح ساختماني موجود وكاربر آنها
شناخت مصالح ساختماني روستا درگذشته
شناخت مصالح ساختماني جديد در روستا
برسي تاسيسات عمومي روستا
برق رساني
جمع آوري زباله و دفع زباله ها
شناخت ويژگيهاي معماري روستاهاي فرخان
كمبود هاي اساسي در زمينه ي خدمات رفاهي
كمبود هاي اساسي در زمينه تاسيسات
همراه با نقشه، تصاویر، جداول……….

دانلود پاورپوینت روستای فرخان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد