دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل

دانلود پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل

فهرست مطالب

 تعريف عیار  پروتئين

وسائل لازم برای آزمايش

معرف های لازم برای آزمايش

مشخصات نمونه مورد آزمايش

طرز عمل

تيتراسيون

دقت آزمايش

علل اصلی اشتباه در عمل

روش نصب رنگ

اصول آزمايش

رنگهای مورد استفاده

شرائط انجام آزمايش

معرفهای لازم برای آزمايش

محلول رنگ و تامپون

طرز عمل

معرفهای لازم برای آزمايش

تنظيم رابطه بين دانسيته اوپتيک محلول و مقدار پروتئينها

محاسبه ظرفيت نصب رنگ

مقايسه روشهای سياه آميدو و Orange – G:

تعيين مقدار کازئين شير(روش استاندارد بين المللی):

اصول آزمايش

وسائل لازم برای آزمايش(رسوب دادن کازئين):

نتيجه گيری

تعيين مقدار ازت غير پروتئينی

 تعريف عیار  پروتئين

Øاسيدينه ای را که در واکنش فوق ظاهر ميگردد ميتوان در مجاورت فنل فتالئين با سود تيتره نموده و از روی عبارت پروتئين به نسبت درصد پروتئينهای موجود در شير پی برد. عيار پروتئين که به (Eiweisstiter=Et) نشان داده ميشود عبارتست از تعداد ميلي ليترهای سودکه برای 25 ميلي ليتر شير لازم است تا پس از اضافه کردن فرمالدئيد در مجاورت فنل فتالئين رنگ استاندارد بدست آيد عيار پروتئين در شيرهای تازه نسبت درصد مقدار پروتئين را نشان ميدهد.

وسائل لازم برای آزمايش

Øيک بورت مدرج (تا 01/0 ميلي ليتر).

Ø2بشر 250تا 400 ميلي ليتری

Øيک پيپت 25 ميلي ليتری.

Øيک پيپت 5/0 ميلي ليتری

درصورت امکان می توان از دستگاه سنجش پروتئينهای شير ساخت ژربر استفاده نمود. اين دستگاه شامل بورتيست که ستون مدرج آن نسبت درصد پروتئينها را مستقيماً در 25 ميلي ليتر شير نشان ميدهد.

فرمت : ورد | صفحات:42

***************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد