دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پاورپوینت سلسله مراتب در معماری اسلامی

دانلود پاورپوینت سلسله مراتب در معماری اسلامی

سلسله مراتب = تفكيك اهميت يا معناي يك فرم يا يك فضا از ساير فرم‌ها يا فضاهاي سازماندهي به وسيله اندازه، شكل يا مكان آن اصل سلسله مراتب حاكي از آن است كه در اغلب و شايد هم در همه تركيبات معماري تفاوتهاي واقعي بين فرم‌ها و فضاها وجود دارد. اين تفاوت‌ها نشان دهنده ميزان اهميت فرمها و فضاها و نقش عملكردي سوري  و سمبليكشان در سازماندهي مي‌باشد.

سلسله مراتب فرم

براي اينكه يك فرم يا فضا به عنوان فرم يا فضايي مهم در يك سازماندهي تفكيك گردد بايد آشكارا تك باشد اين امر به اين ترتيب مي‌تواند حاصل شود كه به اين شكل يا فرم:

اندازه استثنايي: يك فرم يا فضا بخاطر تفاوت بارز اندازه‌اش نسبت به ساير قسمت‌ها مي‌تواند در يك تركيب معماري تفوق يابد اين تفوق به وسيله بعد عمودي يك قسمت معلوم مي‌شود.

شكل يگانه: تضاد آشكار در شكل و اينكه اين تمايز بر مبناي تغيير در هندسه است يا در نظم امر حساسي مي‌باشد. البته شكلي كه براي جزء مهم در سلسله مراتب انتخاب مي‌شود با عملكرد و نوع استفاده‌اش مطابقت داشته باشد. مكان مهم و با ارزش بدهيم: در نظام سلسله مراتب مكانهاي مهم براي يك فرم يا فضا
فهرست مطالب
مقدمه
سلسله مراتب فرم
اصل رده‌بندی بین فضاها و رعایت سلسله مراتب فضایی
مفهوم سلسله مراتب در الگوی معماری
سلسله مراتب یا ابهام ترکیبات پیچیده
بوجود آوردن سلسله مراتب در بنا
سلسله مراتب عملکردی (حرکتی)
منابع
همراه با تصاویر………

مقدمه

سلسله مراتب در معماری اسلامی

سلسله مراتب = تفكيك اهميت يا معناي يك فرم يا يك فضا از ساير فرم‌ها يا فضاهاي سازماندهي به وسيله اندازه، شكل يا مكان آن

اصل سلسله مراتب حاكي از آن است كه در اغلب و شايد هم در همه تركيبات معماري تفاوتهاي واقعي بين فرم‌ها و فضاها وجود دارد. اين تفاوت‌ها نشان دهنده ميزان اهميت فرمها و فضاها و نقش عملكردي سوري  و سمبليكشان در سازماندهي مي‌باشد.

سلسله مراتب فرم

براي اينكه يك فرم يا فضا به عنوان فرم يا فضايي مهم در يك سازماندهي تفكيك گردد بايد آشكارا تك باشد اين امر به اين ترتيب مي‌تواند حاصل شود كه به اين شكل يا فرم:

اندازه استثنايي: يك فرم يا فضا بخاطر تفاوت بارز اندازه‌اش نسبت به ساير قسمت‌ها مي‌تواند در يك تركيب معماري تفوق يابد اين تفوق به وسيله بعد عمودي يك قسمت معلوم مي‌شود.

شكل يگانه: تضاد آشكار در شكل و اينكه اين تمايز بر مبناي تغيير در هندسه است يا در نظم امر حساسي مي‌باشد. البته شكلي كه براي جزء مهم در سلسله مراتب انتخاب مي‌شود با عملكرد و نوع استفاده‌اش مطابقت داشته باشد. مكان مهم و با ارزش بدهيم: در نظام سلسله مراتب مكانهاي مهم براي يك فرم يا فضا

فرمت : پاورپوینت | صفحات:25

*****************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پاورپوینت سلسله مراتب در معماری اسلامی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد