دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پاورپوینت مسائل جاری حسابداری

دانلود پاورپوینت مسائل جاری حسابداری

فهرست مطالب

مقدمه
تعاريف
مبالغ دريافتني بابت پيشرفت كار عبارت است از
مراحل اجراي طرح
ارجاع كار با پيمانكار
مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به دو گروه تقسيم مي‌شود
نحوه ثبت آن در دفاتر كارفرما به شرح زير است
انعقاد قرارداد
دفاتر پيمانكار
دفتر كارفرما
تحويل و تجهيز كارگـاه
اجراي عمليات اصلي
تهيه صورت وضعيت كارهاي انجام شده
تحويل موقت
تهيه صورت وضعيت قطعـي
تحويل قطعـي
صورت حساب نهائی
روش حسابداري پيمانهاي بلند مدت
مخارج قبل از انعقاد پيمان
مخارج اجراي پيمان
مخارج پيمانكار جزء (دست دوم)
مخارجي برآوردي تكميل پيمان
نحوه ثبت آن در دفاتر پيمانكار به شرح زير است
تهيه صورت وضعيت
بيمه
در مورد بيمه اين گونه پيمانها توجه به نكات زير مهم است
سپرده حسن انجام كار
درآمد پيمـان
نحوه اندازه‌گيري درصد پيشرفت پيمان
نحوه ارائه در صورتهاي مالي
در ترازنامه بايد اقلام زير ارائه شود
در ترازنامه شركت پارس اقلام زير ارائه مي‌شود
مواد و مصالح پاي كـار
شناسايي زيان مورد انتظـار
ناممكن بودن اندازه‌گيري ما حصل پيمان به گونه اتكا پذير
تجزيه و تركيب پيمانهـا
تجزيه پيمـان
تغيير در برآورد

فرمت : پاورپوینت  | صفحات:66

********************************

نکته : فایل فوق غیر قابل ویرایش می باشد

دانلود پاورپوینت مسائل جاری حسابداری
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد