خانه » پاورپوینت » دانلود پاورپوینت مسجد جامع اصفهان
دانلود پاورپوینت مسجد جامع اصفهان

دانلود پاورپوینت مسجد جامع اصفهان

دانلود پاورپوینت مسجد جامع اصفهان

با ظهور دین اسلام و گسترش آن بناهایی برای مراسم نیایش و پرستش خدای یگانه به نام مسجد یا جای سجده بر پا شد. طی تاریخ مسجد غیر از نقش دینی کاربرد های اجتماعی و سیاسی نیز یافت . اولین مسجدی که در زمان پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ساخته شده بود محل نیایش و رسیدگی به امور مسلمانان گردهمایی ها و تصمیم گیری های اساسی زمان خود بوده اند. بنای مسجد در آن زمان بسیار ساده بود ولی کم کم معماری مساجد روندی تکاملی را پیمود………….

از آنجایی که تولد مسجد جامع اصفهان از قرن دوم هجری و رشد و تغییرات متوالی آن همواره با شکلگیری هستۀ اوّلیه شهر اسلامی اصفهان و توسعۀ فیزیکی آن در رابطه با تحولات اجتماعی بوده است، لازم به نظر میرسد در ابتدا مقدمهای در معرفی شهر اصفهان که بزرگترین مسجد جامع ایران در آن قرار گرفته بیان شود. اصفهان امروزه به شهری اطلاق میشود که در تاریخ معماری و شهرسازی از زمره مهمترین شهرهای اسلامی محسوب میگردد. در دوران قبل از اسلام شهر وسیعی به نام اصفهان در منطقه وجود نداشته است. بنابر شواهد و اسناد تاریخی «سپاهان» مجموعهای از روستاهای کوچک و بزرگ بوده که به دلیل آب پربرکت زایندهرود و زمینهای حاصلخیز اطراف رودخانه، انگیزۀ ایجاد مراکز اقامتی و زیستگاهی وجود داشته است. یکی از این مراکز به نام «یاوان» روستایی در مرکز آن مجموعه بوده که مسجد جامع اولیه در کنار آن ساخته شده است. از دیر زمان جهت بهرهبرداری از آب زایندهرود با ایجاد مادیهایی از بالادست رودخانه آب را در سطح وسیعی قابل بهرهبرداری مینمودهاند و جالب آنکه یکی از این جریانهای آب از محلی میگذشته که مسجد جامع اوّلیه بر روی آن قسمت ساخته شده و تا مدتها در داخل حیاط مسجد این نهر آب قابل استفاده بوده است. هماکنون نیز بخشی از کفسازی حیاط مسجد بر روی این نهر اجرا شده است.

فهرست مطالب
مشخصات بنا
منظر عمومی میدان
همسایگی مسجد
ویژگی مسجد
نمای سردر ورودی
شکل گری بنا
نمای جنوب شرقی
مرمت
تاریخچه بنا
عناصر معماری
ایوان و گنبد
توصیف بنا
تصویر هوایی
ایوان بنا
چند نوآوری در طراحی
تزیینات بنا
سطح های درونی
برخی کتیبه های تاریخ دار بنا
کاشی کاری بنا
توصیف مسجد در چند سفرنامه
بالای سردر بزرگ مسجد
نقش های مورد استفاده در کاشی ها
شبستان مسجد
نقشه طبقه همکف
برش مسجد
تصاویر مسجد
برش طولی
برش عرضی
پرسپکتیو بنا
تصاویر
منابع و ماخذ……………
با ظهور دین اسلام و گسترش آن بناهایی برای مراسم نیایش و پرستش خدای یگانه به نام مسجد یا جای سجده بر پا شد. طی تاریخ مسجد غیر از نقش دینی کاربرد های اجتماعی و سیاسی نیز یافت . اولین مسجدی که در زمان پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ساخته شده بود محل نیایش و رسیدگی به امور مسلمانان گردهمایی ها و تصمیم گیری های اساسی زمان خود بوده اند. بنای مسجد در آن زمان بسیار ساده بود ولی کم کم معماری مساجد روندی تکاملی را پیمود………….

از آنجایی که تولد مسجد جامع اصفهان از قرن دوم هجری و رشد و تغییرات متوالی آن همواره با شکلگیری هستۀ اوّلیه شهر اسلامی اصفهان و توسعۀ فیزیکی آن در رابطه با تحولات اجتماعی بوده است، لازم به نظر میرسد در ابتدا مقدمهای در معرفی شهر اصفهان که بزرگترین مسجد جامع ایران در آن قرار گرفته بیان شود. اصفهان امروزه به شهری اطلاق میشود که در تاریخ معماری و شهرسازی از زمره مهمترین شهرهای اسلامی محسوب میگردد. در دوران قبل از اسلام شهر وسیعی به نام اصفهان در منطقه وجود نداشته است. بنابر شواهد و اسناد تاریخی «سپاهان» مجموعهای از روستاهای کوچک و بزرگ بوده که به دلیل آب پربرکت زایندهرود و زمینهای حاصلخیز اطراف رودخانه، انگیزۀ ایجاد مراکز اقامتی و زیستگاهی وجود داشته است. یکی از این مراکز به نام «یاوان» روستایی در مرکز آن مجموعه بوده که مسجد جامع اولیه در کنار آن ساخته شده است. از دیر زمان جهت بهرهبرداری از آب زایندهرود با ایجاد مادیهایی از بالادست رودخانه آب را در سطح وسیعی قابل بهرهبرداری مینمودهاند و جالب آنکه یکی از این جریانهای آب از محلی میگذشته که مسجد جامع اوّلیه بر روی آن قسمت ساخته شده و تا مدتها در داخل حیاط مسجد این نهر آب قابل استفاده بوده است. هماکنون نیز بخشی از کفسازی حیاط مسجد بر روی این نهر اجرا شده است. شاخص تولد شهر اصفهان اسلامی با ظهور دین اسلام در ایران همراه بوده است، فرهنگ اسلامی و تأثیرات سنتهای دیرین الهامبخش معماری ایران گردیده و مردم اصفهان نیز به تأسی از آن، خالق آثار معماری گرانبهایی شدهاند. در اواسط قرن دوّم هجری (قرن هشتم میلادی) مسجدی در اصفهان احداث میگردد که مورخین از آن یاد نمودهاند. این بنای اوّلیه مسجد کمتر از یک قرن بعد از ساختن آن تخریب شده و در جای آن مسجد دیگری با ابعاد وسیعتر ساخته میشود، ولی آثار مسجد اوّلیه در زیر سطح مسجد فعلی مدفون شده و در کاوشهای باستانشناسی که در محل مسجد انجام گرفته قسمتهایی از دیوار قبله و تزیینات گچبری محراب آن بهدست آمده است. در نیمه اوّل قرن سوم (قرن نهم میلادی) اتفاق دیگری در شهر اصفهان بهوقوع میپیوندد و آن این بوده است که با توسعۀ شهر و ازدیاد جمعیت، مسجد قبلی گنجایش کافی نداشته است و به همین جهت با اهدای کمکهای مالی و جمعآوری اعانات، خانههای اطراف را خریداری نموده و مسجد بزرگتر و وسیعتری را به سبک شبستانی احداث مینمایند. شهر اصفهان در قرن چهارم هجری (قرن دهم میلادی) مرکز حکومت آلبویه از حکمرانان ملی قرار گرفت. آنان به احیای بعضی از آداب و سنن گذشتگان پرداختند و به عمران و آبادی شهر توجه خاصی داشتند . هنرمندان و معماران خوشذوق و دانشمندان نامی در این شهر تربیت شدند. برگرداگرد شهر حصار دفاعی ایجاد نمودند و در داخل شهر بناها و عمارات زیبا بهوجود آوردند. از جمله الحاقات جدید، در مسجد جامع باقیمانده از قرن سوم و ایجاد مسجد جامع جدید بهنام مسجد جورجیر بود که فقط سردرِ آن مسجد باقیمانده است. از اواسط قرن پنجم هجری (قرن یازده میلادی) ترکان سلجوقی ایران را تسخیر نموده و مرکز حکومت خود را در اصفهان مستقر ساختند. نظامالملک وزیر سیاستمدار و دانشمند ملکشاه سلجوقی آثار عظیم و جاودانهای در اصفهان بهوجود آورد، از جمله تغییرات بنیادی در فضاهای مسجد جامع قبلی با ایجاد گنبدهای وسیع و ایوانهای رفیع و مزین بود، آنچنان که هنوز هم بعد از حدود هزار سال از آن دوره هیأت اصلی مسجد جامع بازتابی است از تغییرات دوره سلجوقی.

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

فرمت : پاورپوینت | صفحات:۵۵

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است