دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پاورپوینت نازل سمپاش ها

پاورپوینت نازل سمپاش ها

فهرست مطالب

نازل افشانك
Energy Sources For Nozzle Classification
انواع نازل ها
طبقه بندي نازلها بر اساس نوعانرژيوارده
نازلهاي با انرژي هيدروليك Hydraulic energy nozzles
عواملي كهدركيفيّت و كميّت قطرات توليد شدهمؤثرند
اجزاي تشكيل دهده نازل هيدروليك
نازل هاي اصابتي
نازل هاي بادبزني
زاويه پاششودبي نازل
نازلزرد 8002 پلاستيكي
اجزائنازلزرد 8002
زاويه پاششنازلزرد 8002
ارتفاعپاششدردوبارهمپو شاني

نارل زرد 8002
كاربرد نازل زرد8002
نازل آبي 11003پلاستيكي
اجزائنازل آ بي 11003
زاويه پاششدر نازل آبي 11003
ارتفاعپاشش دردو همپوشانيدر نازل آبي 11003
ارتفاعپاششدر سههمپوشانيدر نازل آبي 11003
كاربردنازل آبي 11003
نازل11004استيل
اجزائنازل 11004استيل
زاويه پاششنازل 11004استيل
ارتفاعپاششدردوبارهمپو شانيدر نازل 11004استيل
نازل هايمخروطي
نازل هاي فواره اي
نازل هاي توليد كننده كف
نازل هاي سوزني
نازلهاي با انرژي چرخشي  Centrifugal energy nozzles
تشكيل قطرات در نازلچرخشي
نازلهاي با انرژي جنبشي   Kinetic energy nozzles
نازلهاي با انرژي حرارتي             ‏Thermal energy nozzles
تنظيم ميزان دبي نازلها
فرسايشنازلها
منابع

 

دانلود پاورپوینت نازل سمپاش ها
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد