دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي ابزارهاي مالي موجود در جهان براي جذب سرمايه هاي مردمي جهت تأمين سرمايه و رشد اقتصاد

دانلود پروژه بررسي ابزارهاي مالي موجود در جهان براي جذب سرمايه هاي مردمي جهت تأمين سرمايه و رشد اقتصادفهرست مطالبفصل اول : نوآوريهاي ابزاري
1-1) مقدمه:
1-2) ابزارهاي مالي نوين در سيستم بانكداري
3-2-1) حسابهاي ويژه جاري:    Special checking Account
1-2-2) گواهي سپرده certificate of deposit: CDs
3-2-3) براتهاي وعده دار Bankers acceptances
1-2-4) كارتهاي اعتباري: Credit Cards
3-2-5) حسابهاي Now: [Negotiable order of with drawel Account]
3-2-6) سپردة شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits
1-2-7) تبديل به اوراق قرضه كردن Securization
3-3) انواع ابزارهاي مالي در بازار دست دوم
3-3-1) اوراق سهام
اختيار معامله سهام
حق خريد اضافي سهام
حق تقدم
ابزارهاي سرمايه‌گذاري مشترك
معاملات آتي شاخص بندي شده
1-3-7) ابزارهاي بدهي
1-3-3) ابزارهاي مشتقه
معاملات سلف
معاوضه
ساختار معاملات معاوضه
انواع معاملات معاوضه
انواع اختيار معامله
1-4- ابزارهاي تركيبي نرخ بهره – نرخ ارز
1-4-2) ابزار تركيبي نرخ بهره – سهام
3-4-2) ابزار تركيبي ارز – كالا

فصل دوم: نوآوري نهادي
2-1) مقدمه:
2-2) موسسات سپرده پذير:
2-2-1) بانكهاي تجاري:
2-2-2) موسسات وام و پس انداز (S& LS) Saving and loan associations
(دارايي)
(تأمين وجوه)
2-2-3) بانكهاي پس انداز Saving Banks
2-2-4) اتحاديه‌هاي اعتباري: Credit unions
2-3) موسسات غير سپرده پذير:
2-3-1) شركتهاي بيمه‌اي insurance companies
4-3-1-1) شركتهاي بيمه عمر Life insurance
2-3-1-2) شركتهاي بيمه اموال و حوادث Property and eausality insurance
2-3-1-3) صندوقهاي بازنشستگي Pension funds
انواع طرح بازنشستگي
طرح بازنشستگي با سهم تعريف شده:
طرحهاي بازنشستگي با مزاياي مشخص:
طرحهاي بازنشستگي طراح: designer pensions
2-3-2) موسسات سرمايه‌گذاري
2-3-2-1) شركتهاي سرمايه‌گذاري inrestment companies
صندوق با سرمايه ثابت
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري غير فعال
خانواده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك در ساير اقتصادها
بريتانيا
آلمان
ژاپن
4-3-2-2) بانكداري سرمايه‌گذاري Inrestment Banking
2-3-2-3) مؤسسات تأمين سرمايه inretment bank
وظايف و نقش مؤسسات تأمين سرمايه در بازارهاي مالي
نقش موسسات تأمين سرمايه در تسهيل تأمين مالي شركت‌ها
كمك به خريداران و فروشندگان اوراق بهادار در مقام دلال و كارگزار
نقش موسسات تأمين سرمايه در افزايش كارايي اطلاعاتي بازار مالي
خدمات مؤسسات تأمين سرمايه
4-3-2-4) صندوقهاي پوشش خطر (hedge fund)
2-1) تعريف صندوق پوشش خطر
3-2) اوراق بهادار با درآمد ثابت
2-2) كاهش خطر از راه ادغام و تركيب آربيتراژ
2-4) سرمايه‌گذاري در اوراق بهادر شركتهاي ورشكسته
2-5) اوراق بهادار با پشتوانه رهني
2-3-2-5) صندوقهاي وجوه وقفي endowment funds
2-3-2-6) بنگاه سرمايه‌گذاري – بانكداري Inrestment –banking firm
2-3-2-7) بنگاههاي اعتباري دولتي Federal credit Agencies

فصل سوم: نوآوري تكنولوژيكي  Technology Innoration
3-1) مقدمه:
3-2) اقتصاد جديد:
1) بانكداري الكترونيكي
مقدمه
3- خلاصه‌اي از تاريخچه بانكداري اينترنتي
5- مروري بر ويژگي‌هاي بانكداري اينترنتي
1-5- مزاياي بانك‌هاي صددرصد اينترنتي
2-5- معايب بانك‌هاي صددرصد اينترنتي
3-5- كاربري بانكداري اينترنتي
خدمات جديد ارائه شده توسط بانكداري الكترونيكي
1- چك الكترونيك
سرويس وصول چك‌ها
2) پول الكترونيكي E-Money و پول نقد ديجيتال
3) ساير خدمات الكترونيكي:
2) خريد و فروش الكترونيكي اوراق بهادار:
مقدمه
سيستم ارتباط رايانه اي
شبكه‌هاي ارتباط الكترونيكي (Electronic Communications Networsk) ECN
كارگزاران شبكه اي
بازارهاي ارز خارجي
هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اينترنتي
دلايل پيشرفت سرمايه‌گذاري اينترنتي
زمينه سازي و آمادگي براي سرمايه‌گذاري اينترنتي

دانلود پروژه بررسي ابزارهاي مالي موجود در جهان براي جذب سرمايه هاي مردمي جهت تأمين سرمايه و رشد اقتصاد
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد