دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي تأثير تزريق رحمي آنتي بيوتيك پس از تلقيح بمنظور بهبود باروري درگاوهايي با سابقه آندومتريت

 دانلود پروژه بررسي تأثير تزريق رحمي آنتي بيوتيك پس از تلقيح بمنظور بهبود باروري درگاوهايي با سابقه آندومتريت
فهرست مطالب
خلاصه فارسي
پيشگفتار
فصل اول
الف ـ باروري و ناباروري
ب ـ دوره پس از زايش
ب ـ 1ـ بازگشت فعاليت چرخه اي
ب ـ1 ـ 1ـ عوامل موثردر بازگشت فعاليت سيكليك
ب ـ2 ـ جمع شدن رحم
ب ـ2ـ نقش  در جمع شدن رحم
ب ـ3ـ ترميم آندومتر
ب ـ4ـ حذف آلودگي باكتريايي
ج ـ ايمني دستگاه توليد مثلي
ج ـ1ـ مكانيسم هاي دفاعي رحم
ج ـ1 ـ2ـ مكانيسم هاي دفاعي رحم درپريود پس از زايش
د ـ عفونت هاي رحمي
د ـ1ـ عفونت هاي غير اختصاصي رحم
م- بازگشت مكرر به فحلي
م ـ1ـ علل برگشت به فحلي
م ـ1ـ1ـ نارسايي در تخمك گذاري
م ـ1ـ2ـ نارسايي باروري
م ـ1ـ3ـ مرگ زودرس رويان
فصل دوم
الف ـ آندومتريت
الف ـ1 ـ سبب شناسي
الف ـ1 ـ 1 ـ جفت ماندگي
الف ـ1 ـ 2 ـ سخت زايي
الف ـ1 ـ 3 ـ بازگشت فعاليت طبيعي و سيكليك تخمدان ها
الف ـ1 ـ 4 ـ فصل سال و بار ميكروبي
الف ـ1 ـ 5 ـ شرايط بدني
الف ـ1 ـ 6 ـ ميزان شير
الف ـ1 ـ 7 ـ بيماريهاي متابوليك
الف ـ1 ـ 8 ـ جفت گيري طبيعي و تلقيح مصنوعي
الف ـ2 ـ باكتريولوژي آندومتريت
الف ـ3 ـ پاتوژنز
الف ـ4 ـ پاتولوژي
الف ـ 5 ـ علائم باليني
الف ـ6 ـ تشخيص آندومتريت
ب ـ درمان آندومتريت
ب ـ 1ـ درمان داخل رحمي
ب ـ1 ـ1 ـ انتخاب زمان مناسب جهت انفوزيون تركيبات ضد ميكروبي به داخل رحم
ب ـ1 ـ2 ـ اثر تجويز رحمي تركيبات ضد ميكروبي بر طول سيكل استروس
ب ـ1 ـ3 ـ اثر تحريك كنندگي محلول آنتي بيوتيك بر روي رحم
ج ـ تركيبات رايج مورد استفاده داخل رحمي
ج ـ1 ـ آنتي بيو تيك ها
ج ـ1 ـ1 ـ تتراسيكلين ها
ج ـ1 ـ2 ـ پني سيلين ها
ج ـ1 ـ3 ـ آمينوگلايكوزيد ها و سولفاناميد ها
ج ـ2 ـ آنتي سپتيك ها
ج ـ2 ـ 1ـ لوگل
ج ـ2 ـ2 ـ بتادين
ج ـ3 ـ درمان هورموني
ج ـ3 ـ1 ـ پروستاگلندين ها
ج ـ3 ـ 2 ـ گنادوتروپين ها
ج ـ3 ـ 3 ـ استروژن ها
ج ـ4 ـ  درمانهاي جديد
ج ـ4 ـ1 ـ عصاره و عناصر PMN
ج ـ4 ـ2 ـ آندوتوكسين ها
ج ـ4 ـ3 ـ سرم،‌پلاسما و سرم هايپرايميون
ج ـ4 ـ4 ـ ليديوم كا- ال- پي
فصل سوم
مواد و روش كار
فصل چهارم
نتايج
فصل پنجم
بحث
خلاصه انگليسي
منابع
فهرست جداول
جدول شماره 1- تأثير تزريق آنتي بيوتيك رحمي پس از تلقيح بر ميزان باروري
جدول شماره 2- تأثير تزريق آنتي بيوتيك پس از تلقيح بر باروري به تفكيك نوبت زايش
جدول شماره 3- تأثير تزريق آنتي بيوتيك پس از تلقيح بر باروري به تفكيك نوبت تلقيح
جدول شماره 4- فاصله روزهاي زايش تا تلقيح همراه آنتي بيوتيك درگروه درماني و كنترل
جدول شماره 5- تأثير استفاده از آنتي بيوتيك در زمان تلقيح بر باروري تلقيحات بعدي
جدول شماره 6- وضعيت زايش درگروه درماني
فهرست نمودارها
نمودار شماره 1- تأثير تزريق آنتي بيوتيك رحمي پس از تلقيح بر ميزان باروري
نمودار شماره 2- تأثير تزريق آنتي بيوتيك پس از تلقيح بر باروري به تفكيك نوبت زايش
نمودار شماره 3- تأثير تزريق آنتي بيوتيك پس از تلقيح بر باروري به تفكيك نوبت تلقيح

دانلود پروژه بررسي تأثير تزريق رحمي آنتي بيوتيك پس از تلقيح بمنظور بهبود باروري درگاوهايي با سابقه آندومتريت
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد