دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان  و موارد نقض آن با قوانين اسلامي
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول كليات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري
ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري
ج- نقش انسان در قانون گذاري
1- در قوانين ثابت و پايدار
2- در قوانين متغير و دائمي
فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه
فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون
فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون
فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون
1- واژه شناسي عدالت
2- مقام زن در جهان بيني اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام
بخش دوم- بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخلي
ماده1
– بررسي حقوق زن در قانون اساسي
ماده 2
الف- تعارض اين ماده با قانون اساسي
ب- تعارف اين ماده با قوانين كيفري
1- اشتراكهاي زن و مرد در مجازات
2- تفاوتهاي زن و مرد در مجازات
3- تفاوتهاي زن و مرد در اثبات جرم
ج- توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد
ماده 3
ماده 4
– تدابير حمايتي مذكور در قوانين مدني
ماده 5
– تعارض با عرف جامعه
ماده 6
– حرمت تبرج از ديدگاه اسلام
ماده 7
1- امامت و رهبري
2- قضاوت
3- مرجعيت
ماده 8
ماده 9
1- تابعيت ايراني زنان
2- تابعيت خارجي زنان
ماده 10
ماده 11
1- حق اشتغال به كار در قانون اساسي
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسي
3- حقوق زنان شاغل در قوانين ايران
4- ايجاد فرصتهاي شغلي يكسان براي زن و مرد
5- زنان و اشتغال از ديدگاه اسلام
ماده 12
ماده 15
ماده 16
1- اهميت خانواده از ديدگاه اسلام
2- اهداف تشكيل خانواده
3- تعارض اين ماده با قوانين مدني
الف- حق‌يكسان براي انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر
ج- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج
1- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج
2- حقوق و مسئوليتها در انحلال ازدواج
بخش سوم- بررسي حق شرط
مقدمه
فصل اول- تعريف حق شرط
فصل دوم- بررسي حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
فصل سوم- تعيين مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده
بخش چهارم- بررسي الحاق جمهوري اسلامي ايران
مقدمه
فصل اول- گزينه هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران
فصل دوم- سير تصميمات دولت جمهوري اسلامي ايران
فصل سوم- نظر برخي از فقها در رابطه با الحاق
فصل چهارم- ارائه پيشنهاد
1- در بعد جهاني
2- در بعد داخلي
چكيده
فهرست منابع
الف- فارسي
ب- عربي
ج- انگليسي
د- مقالات و نشريات
متن انگليسي چكيده پايان نامه
ضمائم
ضميمه شماره 1- بررسي برخي شروط كشورهاي عضو كنوانسيون
ضميمه شماره 2- متن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
ضميمه شماره 3- متن اعلاميه جهاني حقوق بشر
بخش اول كليات
فصل اول   – ضرورت وجود قانون در جامعه
الف – عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون‌گذاري
ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون‌گذاري
ج- نقش انسان در قانون گذاري
1- در قوانين ثابت و پايدار       
2- در قوانين متغير و دائمي‌
فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه
فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
فصل چهارم- اشاره‌اي اجمالي به مواد كنوانسيون
فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون
فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون
1- واژه‌شناسي عدالت
2- مقام زن در جهان بيني اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت‌هاي حقوقي در اسلام
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
براي اثبات ضرورت وجود نظام قانوني در هر جامعه، از دو مقدمه بهره مي‌گيريم:
اول- ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر
در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده است و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تأثير داشته‌اند، زندگي اجتماعي آن ضرورتي را كه براي موريانه‌ها يا زنبوران عسل دارد براي انسانها ندارد. يعني چنان نيست كه انسان نتواند به تنهايي زندگي كند. البته عوامل طبيعي و غريزي در گرايش به زندگي جمعي و پيدايش جامعه انساني تأثير فراوان دارند اما اين تأثير به حدي نيست كه جايي براي آزادي اراده و انتخاب انسان باقي نماند، بنابراين، انسان با اختيار خود زندگي جمعي را بر مي‌گزيند و عامل عقلاني، در گزينش وي دخالت دارد. اگر انسان به تنهايي روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمي‌شود و اگر بعضي از افراد بتوانند بخشي از مصالح خويش را خودشان تحصيل كنند، باز اين كار براي همگان ميسر نيست، پس براي اين كه انسان هر چه بيشتر به كمال خود برسد بايد زندگي اجتماعي داشته باشد.

دانلود پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد