دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پایان نامه بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان
فهرست
مقدمه مترجم 1
عوامل تعيين كننده مراحل يادگيري 2
تكواژهاي اوليه ديگر 5
افعال معين 5
پسوندهاي صفت و اسم 6
يادگيري قانون صرفي و جنبه‌هاي ديگر زبان 7
تحول شكل جمله 10
عناصر جمله 11
تحول عبارت اسمي 11
تحول عبارت فعلي 13
زمان و ارجاع 19
انواع جمله 23
شكل جمله خبري 24
شكل جمله پرسشي 29
شكل جمله امري 35
شكل جمله منفي 36
درونه‌گيري و ربط 41
درونه‌گيري عبارتي 43
درونه‌گيري مصدري 44
درونه گيري اسم فعل 45
درونه‌گيري بند وابسته 46
ربط بندي 51
خلاصه 57
تحول واجشناختي 58
فرايندهاي واجشناختي 60
فرايندهاي ساختار هجايي 60
فرايند همگوني 63
فرايندهاي جانشيني 64
فرايندهاي چندگانه 66
درك و توليد 67
خلاصه 68
نتيجه‌گيري 69
مباحثه 70
خودآزمايي 71
تحول معناشناختي و كاربرد زبان در افراد مدرسه‌رو و بزرگسال 73
اهداف فصل 74
تحول كاربرد شناختي 79
داستانها 80
تحول داستانها 83
تحول دستور زبان قصه 89
تفاوتهاي داستان 96
تواناييهاي محاوره‌اي 100
كاربردهاي زبان 101
شروع و حفظ موضوع 105
رابط‌ها و جداكننده‌ها 106
درخواستهاي غير مستقيم 107
اصلاح گفتگو 110
اصطلاحات اشاره‌اي 111
تفاوتهاي جنسيتي 112
كاربرد واژه‌ها 113
سبك گفتگو 114
تحول 118
نتيجه 120
خلاصه 122

عوامل تعيين كننده مراحل يادگيري
ارتباط شناختي بين پيچيدگيهاي معنايي و نحوي اين تكواژ‌هاست كه كليد مراحل تحول است، نه بسامد كاربرد آنها در گفتار بزرگسال. پيچيدگيهاي نحوي و معنايي زماني آشكار مي‌شوند كه به مراحل يادگيري در زبانهاي ديگر توجه كنيم. براي مثال، مفهوم واقعي «جمع» (يك و بيشتر از يك) واقعاً ساده است و كودك آن را به سرعت فرا مي‌گيرد؛ با اين وجود، نشانه‌گذاري جمع در عربي مصري بسيار پيچيده مي‌باشد و استثناهاي زيادي در آن وجود دارد. در مقايسه با پيش‌دبستاني‌هاي انگليسي زبان، اكثر نوجوانان مصري همچنان در رابطه با «جمع» مشكل دارند.
تفاوت جنسيت نيز مي‌تواند مشكل‌ساز باشد. در زبان انگليسي، مانند زبان فرانسوي، تنها دو جنسيت، مرد و زن، وجود دارد؛ با اين وجود، اكثر واژه‌هاي انگليسي براي جنسيت نشانه‌گذاري نشده‌اند. فولاني[1]، كه يك زبان نيجري- كنگويي است، حدوداً شامل دوازده جنسيت مي‌باشد. به علت پيچيدگي معنايي و نحوي اين شكلها، كودكان فولاني زبان، نسبت به كودكان انگليسي زبان، نشانه‌هاي جنسيت را در مدت زمان طولاني‌تري فرا مي‌گيرند.
تحول صرفي اوليه فعل امكان دارد به جنبه‌هاي معنايي زير ساختي فعل مربوط باشد (بلوم[2]، ليفتر[3] و هيفتز[4]، 1980). كودك به تدريج مراحل نخستين افعال عمومي و غير اختصاصي نظير make,go,do را فرا مي‌گيرد. با گسترش فراگيري اين نوع افعال، نشانه‌هاي صرفي به سرعت ظاهر مي‌شوند؛ در نتيجه يادگيري صرفي اوليه، ممكن است به صورت واژه به واژه باشد. در مقابل، احتمال دارد كه افعال اختصاصي‌تر نشانه‌گذاري نشده باشند.
به نظر مي‌رسد مفهوم واقعي «زمان فعل» عامل مهمي براي نشانه‌گذاري باشد. براي مثال، زمان «حال استمراري» مربوط به افعالي مي‌باشد كه نشانگر واقعه‌اي مستمر هستند، مانند رانندگي كردن در جمله «من دارم رانندگي مي‌كنم»؛ اما در مورد افعالي كه نشانگر واقعه‌اي منفصل مي‌باشند، به كار نمي‌رود، مانند شكستن يا افتادن در جمله «فنجان از دست من افتاد» و در مقابل «زمان گذشته» در مورد افعال اخير بكار مي‌رود. كاربرد صرفي اوليه محدود است.
يادگيري صرفي مستلزم تفكيك درست واژه‌ها به تكواژها و طبقه‌بندي معنايي صحيح آنها مي‌باشد. در صورت تفكيك كمتر از حد، واژه يا عبارت به تعداد مناسبي از تكواژها تجزيه نخواهد شد. نتيجه، ابداع جملاتي مانند “He throw-uped at the party” يا “I Linke jump-roping” خواهد بود. مثال خوب ديگر، روش يادگيري الفبا مي‌باشد: “…J,k,Elemeno, p,Q,…” در تفكيك بيش از حد، كودك تكواژهاي بسيار زيادي را به كار مي‌برد، مانند “Daddy, you’re interring-upt me!”.
پسرم، تد، به افراد بزرگسال dolts مي‌گفت. او واژه adult را بيش از حد به حرف تعريف “a” و واژه‌ي dolt تفكيك مي‌كرد. به عقيده تعدادي از دوستانم، شايد پسرم تيزبين‌تر از ما كه به او امتياز حيات داديم، باشد!
[1] – Fulani
[2] – Bloom
[3] – Lifter
[4] – Hafitz

دانلود پایان نامه بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد