دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عزت نفس،رشد،مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عزت نفس،رشد،مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
فهرست مطالبفصل اول
مقدمه و بيان مسئله
ضرورت و اهميت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه‌ها
فرضيه‌هاي ويژة تحقيق
تعريف اصطلاحات تحقيق

فصل دوم
مقدمه
تعريف يادگيري مشاركتي
تاريخچه يادگيري مشاركتي
ويژگي هاي يادگيري مشاركتي
ديدگاه هاي انگيزشي
ديدگاه وابستگي اجتماعي
ديدگاه هاي شناختي
ديدگاه هاي رشدي
وظايف معلم در روش يادگيري از طريق مشاركتي
شيوه هاي يادگيري مشاركتي
سازماندهي يادگيري مشاركتي
مزاياي يادگيري مشاركتي
عوامل موثر بر عزت نفس
چهار شرط عزت نفس
محيط روش هاي تدريس و تأثير آن بر عزت نفس:
عزت نفس تحصيلي و پيشرفت تحصيلي
نقش يادگيري مشاركتي در رشد مهارتهاي اجتماعي
تعريف مهارتهاي اجتماعي
ويژگي هاي مهارتهاي اجتماعي
بررسي پژوهش هاي انجام شده در زمينه يادگيري مشاركتي

فصل سوم
مقدمه
3-1- روش تحقيق
3-2- جامعه مورد بررسي
3-3- حجم نمونه و روش نمونه گيري
3-4- ابزار جمع آوري داده ها
مقياس سنجش مهارتهاي اجتماعي ماتسون
بررسي روايي و پايايي مقياس مهارتهاي اجتماعي
آزمون عملكرد روان شناسي
روش اجرا:
روش تجزيه و تحليل داده ها

فصل 4
نتيجه گيري و پيشنهادات
خلاصه تحقيق
پيشنهادها
محدوديت‌هاي تحقيق ……………………

بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عزت نفس،رشد،مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد