دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پایان نامه بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان

بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان

فهرست مطالب
مقدمه مترجم  1
عوامل تعيين كننده مراحل يادگيري  2
تكواژهاي اوليه ديگر  5
افعال معين  5
پسوندهاي صفت و اسم  6
يادگيري قانون صرفي و جنبه‌هاي ديگر زبان  7
تحول شكل جمله  10
عناصر جمله  11
تحول عبارت اسمي  11
تحول عبارت فعلي  13
زمان و ارجاع  19
انواع جمله  23
شكل جمله خبري  24
شكل جمله پرسشي  29
شكل جمله امري  35
شكل جمله منفي 36
درونه‌گيري و ربط  41
درونه‌گيري عبارتي  43
درونه‌گيري مصدري  44
درونه گيري اسم فعل  45
درونه‌گيري بند وابسته  46
ربط بندي  51
خلاصه  57
تحول واجشناختي  58
فرايندهاي واجشناختي  60
فرايندهاي ساختار هجايي  60
فرايند همگوني  63
فرايندهاي جانشيني  64
فرايندهاي چندگانه  66
درك و توليد  67
خلاصه  68
نتيجه‌گيري  69
مباحثه  70
خودآزمايي  71
تحول معناشناختي و كاربرد زبان در افراد مدرسه‌رو و بزرگسال  73
اهداف فصل  74
تحول كاربرد شناختي 79
داستانها  80
تحول داستانها  83
تحول دستور زبان قصه  89
تفاوتهاي داستان  96
تواناييهاي محاوره‌اي  100
كاربردهاي زبان  101
شروع و حفظ موضوع  105
رابط‌ها و جداكننده‌ها  106
درخواستهاي غير مستقيم  107
اصلاح گفتگو  110
اصطلاحات اشاره‌اي  111
تفاوتهاي جنسيتي  112
كاربرد واژه‌ها  113
سبك گفتگو  114
تحول  118
نتيجه  120
خلاصه  122
واژه نامه

عوامل تعيين كننده مراحل يادگيري
ارتباط شناختي بين پيچيدگيهاي معنايي و نحوي اين تكواژ‌هاست كه كليد مراحل تحول است، نه بسامد كاربرد آنها در گفتار بزرگسال. پيچيدگيهاي نحوي و معنايي زماني آشكار مي‌شوند كه به مراحل يادگيري در زبانهاي ديگر توجه كنيم. براي مثال، مفهوم واقعي «جمع» (يك و بيشتر از يك) واقعاً ساده است و كودك آن را به سرعت فرا مي‌گيرد؛ با اين وجود، نشانه‌گذاري جمع در عربي مصري بسيار پيچيده مي‌باشد و استثناهاي زيادي در آن وجود دارد. در مقايسه با پيش‌دبستاني‌هاي انگليسي زبان، اكثر نوجوانان مصري همچنان در رابطه با «جمع» مشكل دارند.
تفاوت جنسيت نيز مي‌تواند مشكل‌ساز باشد. در زبان انگليسي، مانند زبان فرانسوي، تنها دو جنسيت، مرد و زن، وجود دارد؛ با اين وجود، اكثر واژه‌هاي انگليسي براي جنسيت نشانه‌گذاري نشده‌اند. فولاني[1]، كه يك زبان نيجري- كنگويي است، حدوداً شامل دوازده جنسيت مي‌باشد. به علت پيچيدگي معنايي و نحوي اين شكلها، كودكان فولاني زبان، نسبت به كودكان انگليسي زبان، نشانه‌هاي جنسيت را در مدت زمان طولاني‌تري فرا مي‌گيرند.
تحول صرفي اوليه فعل امكان دارد به جنبه‌هاي معنايي زير ساختي فعل مربوط باشد (بلوم[2]، ليفتر[3] و هيفتز[4]، 1980). كودك به تدريج مراحل نخستين افعال عمومي و غير اختصاصي نظير make,go,do را فرا مي‌گيرد. با گسترش فراگيري اين نوع افعال، نشانه‌هاي صرفي به سرعت ظاهر مي‌شوند؛ در نتيجه يادگيري صرفي اوليه، ممكن است
[1] – Fulani
[2] – Bloom
[3] – Lifter
[4] – Hafitz

دانلود پایان نامه بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد