دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي در دانشجويان پسر رشته هاي فني و هنر

دانلود مقاله تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي در دانشجويان پسر رشته هاي فني و هنر

فهرست مطالب
فصل اول (کليات پژوهش):
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت پژوهش
هدف پژوهش
سئوالات پژوهش
فصل دوم (پيشينه پژوهش):
هويت جنسي
پيدايي هويت جنسي
نظريه طرحواره جنسي
نقش يابي جنسي در اوايل کودکي
تاثيرات ژنتيکي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي
تاثيرات محيطي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي
هويت و رفتار جنسي در اواسط کودکي
تاثيرات فرهنگي بر نقش يابي جنسي در اواسط کودکي
نقش يابي جنسي در نوجواني
هويت جنسي در ميان سالي
کليشه ها يا تصورات قالبي جنسيتي چيست؟
تصورات قالبي جنسي
عقايد و رفتارهاي قالبي مربوط به جنسيت در اوايل کودکي
عقايد جنسيت کليشه اي در اواسط کودکي
تصورات قالبي و کليشه اي در مورد زنان
ويژگي هاي جنس زن
ويژگي هاي جنس مرد
ديدگاه هاي کليشه اي راجع به مردان
تغييرات نقش هاي مردان
عوامل موثر در تفويت تفاوت هاي زن و مرد
تفاوت هاي زن و مرد از لحاظ خلقي
نحوه برخورد با فشارهاي روحي و عصبي
تفاوت هاي مرد و زن در کمک کردن به ديگران
نظريه طرحواره جنسيتي
سازماندهي طرحواره هاي جنسيتي
رشد طرحواره جنسيتي
زنان و اقليت هاي قومي
حضور کمرنگ زنان در عرصه هاي مديريتي
وجود نگاه هاي سنتي
آيا زنان مي توانند رهبر باشند
زنان ، جرم ، خلافکاري
شيوه هاي سنجش مردانگي و زنانگي
مقياس هاي نقش جنسيت مردانه و نقش جنسيت زنانه
تفسير نره هاي مقياس GM وGF

فصل سوم (روش شناسي پژوهش):
طرح تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
روش نمونه گيري
ابزارهاي پژوهش
پاياني و اعتبار
فصل چهارم(نتايج):
الف:توصيف داده هاي آماري
ب: تحليل داده آماري
فصل پنجم(بحث در نتايج):
بحث در نتايج
محدوديت ها
پيشنهادات
منابع
پيوست…………….

دانلود مقاله تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي در دانشجويان پسر رشته هاي فني و هنر
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد