دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پایان نامه تست ناميدن اسامي و افعال

دانلود پایان نامه تست ناميدن اسامي و افعال
فهرست مطالب
فصل اول (معيار سازي تست ناميدن اسامي و افعال)
1-1 بيان مسئله 1
2-1 كاربردهاي عمومي 1
3-1 تعريف مفاهيم 3
فصل دوم (مباحث نظري)
1-2 مقدمه 6
2-2 مدل پردازش واژگاني 11
3-2 مكانيسم‌هاي پردازش واژگان 13
– سطح بازشناسي 13
– پردازش معنايي 14
– برونداد واژگان 14
4-2 آسيب‌ها 15
– سطح بازشناسي 15
– درونداد واژگاني 18
– پردازش معنايي 19
– برونداد واژگاني 22
5-2 كاربردهاي كلينيكي مدل‌واژگاني 24
– جدول ارزيابي تكاليف واژگاني 26
فصل سوم (معرفي تست)
1-3 مقدمه 27
2-3 موارد كاربردي مجموعه 29
3-3 ساختار تست 31
– انتخاب گزينه 31
– طبقه‌بندي اطلاعات قراردادي 35
– شكل دستوري افعال در مجموعه 37
4-3 ساختار ليست‌هاي تطبيق داده شده 42
– بسامد 42
– سن فراگيري 44
– ميزان آشنايي 46
شاخصهاي ديگر 47
– قابليت تصور 47
– پيچيدگي بينايي 49
5-3 زيرگروه ليست‌ها 50
6-3 اطلاعات بدست آمده از شركت‌كنندگان مسن بدون آسيب مغزي 51
7-3 نحوه استفاده و اجراي اين مجموعه بعنوان يك وسيلة ارزيابي 52
8-3 فرمهاي معرفي 53
9-3 راهنمائي‌هايي براي ارزيابي و آزمودن بيماران زبان پريش 54
10-3 ارزيابي رفتارهاي بيمار زبان پريش 55
فصل 4 (اجراي تست)
1-4 ساختار تست اسامي و افعال 56
– شماره آيتم مواد آزمون 56
– هدف 57
– پاسخ اوليه 57
– مدت زمان ارائه پاسخ 57
– يادآوري 57
2-4 شرايط تحصيلي و سني شركت‌كنندگان 59
3-4 جداول ارزيابي 60
ناميدن اسامي 61
ناميدن افعال 68
فصل 5 (بحث و نتيجه‌گيري)
1-5 تهيه جدول آماري 72
2-5 نتيجه‌گيري 72
3-5 جداول نتايج
• تست ناميدن اسامي 74
• تست ناميدن افعال 78
واژه‌نامه 80
منابع 80
1-1بيان مسأله
از آن جائيكه عمومي‌ترين و رايج‌ترين عارضه و علامت آفازي، آنومي يا نام پريشي است، نياز به يك آزمون استاندارد در اين زمينه (به طور خاص) احساس مي‌شود. از اين رو هدف ما از تهيه تست مذكور، فراهم كردن منبعي براي تمرينات باليني، تحقيقات آفازي و همچنين تحقيقات روان – زبان شناختي مي‌باشد. بعلاوه از آنجا كه بيشتر تست‌هاي به كار برده شده در اين زمينه بر ناميدن اسامي تأكيد دارند، در تمرينات باليني به نوعي، نياز به ارزيابي كاملتر شناخت فعل احساس مي‌شود و تأكيد بر طراحي درمانهايي وجود دارد كه بطور خاص، نقايص فعلي را مورد توجه قرار مي‌دهند.
2-1 كاربرد‌هاي عمومي
در تحقيقات روان زبانشناختي كه روي افراد بزرگسال انجام مي‌شود ممكن است از داده‌هايي استفاده شود كه با نظام بازنمائي ذهني اسامي و افعال در واژگان ارتباط دارند. يعني كه به كاربردن الگوهايي از قبيل: تصاوير متحرك (انيميشن)، ناميدن واژگان مكتوب، تكاليف قضاوت واژگاني مطالعات اوليه و … . همچنين
موارد هماهنگ شده در مجموعه براي مطالعات تصويربرداري مغزي در گروه بيماران آفازي و افراد غير آسيب مغزي مفيد خواهد بود.

دانلود پایان نامه تست ناميدن اسامي و افعال
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد