دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پایان نامه تست نامیدن اسامی و افعال

دانلود پایان نامه تست نامیدن اسامی و افعال

فهرست
فصل اول (معيار سازي تست ناميدن اسامي و افعال)
1-1 بيان مسئله
2-1 كاربردهاي عمومي
3-1 تعريف مفاهيم
فصل دوم (مباحث نظري)
1-2 مقدمه
2-2 مدل پردازش واژگاني
3-2 مكانيسم‌هاي پردازش واژگان
– سطح بازشناسي
– پردازش معنايي
– برونداد واژگان
4-2 آسيب‌ها
– سطح بازشناسي
– درونداد واژگاني
– پردازش معنايي
– برونداد واژگاني
5-2 كاربردهاي كلينيكي مدل‌واژگاني
– جدول ارزيابي تكاليف واژگاني
فصل سوم (معرفي تست)
1-3 مقدمه
2-3 موارد كاربردي مجموعه
3-3 ساختار تست
– انتخاب گزينه
– طبقه‌بندي اطلاعات قراردادي
– شكل دستوري افعال در مجموعه
4-3 ساختار ليست‌هاي تطبيق داده شده
– بسامد
– سن فراگيري
– ميزان آشنايي
شاخصهاي ديگر
– قابليت تصور
– پيچيدگي بينايي
5-3 زيرگروه ليست‌ها
6-3 اطلاعات بدست آمده از شركت‌كنندگان مسن بدون آسيب مغزي
7-3 نحوه استفاده و اجراي اين مجموعه بعنوان يك وسيلة ارزيابي
8-3 فرمهاي معرفي
9-3 راهنمائي‌هايي براي ارزيابي و آزمودن بيماران زبان پريش
10-3 ارزيابي رفتارهاي بيمار زبان پريش
فصل 4 (اجراي تست)
1-4 ساختار تست اسامي و افعال
– شماره آيتم مواد آزمون
– هدف
– پاسخ اوليه
– مدت زمان ارائه پاسخ
– يادآوري
2-4 شرايط تحصيلي و سني شركت‌كنندگان
3-4 جداول ارزيابي
ناميدن اسامي
ناميدن افعال
فصل 5 (بحث و نتيجه‌گيري)
1-5 تهيه جدول آماري
2-5 نتيجه‌گيري
3-5 جداول نتايج
تست ناميدن اسامي
تست ناميدن افعال
واژه‌نامه
منابع

دانلود پایان نامه تست نامیدن اسامی و افعال
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد