دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پایان نامه حسابداری مدیریت (ارزیابی مالی شرکتها)

دانلود پایان نامه حسابداری مدیریت (ارزیابی مالی شرکتها)
فهرست مطالب
فهرست
اهداف صورتهاي مالي و اطلاعات حسابداري
اهداف گزارشگري مالي
تاريخچه حسابداري براي ارزشهاي جاري
پول، ابزار اندازه‌گيري و سنجش
تاريخچه حسابداري ارزشهاي جاري
تاريخچه حسابداري تغيير قيمتها در انگلستان
حسابداري تغيير سطح قيمتها در ايالات متحده امريكا
حسابداري تغيير قيمتها در استراليا و كانادا
هدفهاي حسابداري در بكارگيري شيوه‌ها و تدابير جايگزين
تدابير حسابداري
سود، تعريف و مفاهيم
سود حسابداري
تاريخچه و مفهوم اقتصادي سود
سود لذت روحي
مفهوم حفظ يا نگهداشت سرمايه
انواع مفاهيم نگهداشت سرمايه
مفهوم نگهداشت سرمايه فيزيكي
رابطه نگهداشت سرمايهو بازده سرمايه و برگشت سرمايه
حسابداري قيمتهاي تاريخي تعديل شده با استفاده از شاخص عمومي قيمتها (HC/CD)
تجزيه و تحليل روشها و تدابير حسابداري در شرايط تورمي
اقلام پولي و اقلام غيرپولي
تعديل و ارائه مجدد بر حسب واحد پول ثابت
قيمت گذاري مستقيم
اقلام پولي و سود يا زيان قدرت خريد
طبقه‌بندي اقلام پولي و غير پولي
حسابداري به ارزش طلا (Gold Value Accounting)
حسابداري تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت (Revalution of Accounting)
تجديد ارزيابي دارايي‌هاي، تعريف، اهداف
تفاوت در نرخ بازده سرمايه‌گذاري و نرخ بازده فعاليت
دارايي‌هاي قابل تجديد ارزيابي
ارزيابيان و ويژگيهاي آنان:
نحوه قيمت‌گذاري در تجديد ارزيابي دارايي ها:
چگونگي محاسبه و ثبت مازاد تجديد ارزيابي
استهلاك، فروش و كنارگذاري دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده
تجديد ارزيابي مجدد
ارزيابي تدابير حسابداري و تجزيه و تحليل تطبيقي
حسابداري قدرت خردي جاري (CURRENT PURCHASIN POWER ACCUNTING )
روش مورد عمل
سود يا زيان اقلام پولي- در عمل
سود يا زيان اقلام پولي- از نقطه نظر تئوري
مشكلات نظام حسابداري قدرت خريد جاري
ماهيت صورت مكمل
حسابداري بهاي تمم شده جاري بر اساس گزارش آقاي سنديلند
مفاهيم بنيادي
رد مفاهيم نظام حسابداري قدرت خريد جاري
بررسي تعيين سود تورم دارائيهاي غيرپولي
توسعه مفهوم سود نگاهداري
تفكيك سود عملياتي
روش مورد عمل
مشكلات حسابداري بهاي تمام شده جاي
مقايسه حسابداري قدرت خريد جاري و بهاي تمام شده جاري
حسابداري قدرت خريد جاري (CCP)
حسابداري بهاي تمام شده جاري
مفاهيم بنيادي
روش مورد عمل
ترازنامه حسابداري بهاي تمام شده جاري
هدفها، آثار و نتايج متصور از تجديد ارزيابي
آثار تجديد ارزيابي
مكانيزمها و روشهاي ارزيابي
تجزيه و تحليل آماري، نتيجه گيري و پيشنهاد
نحوه جمع‌آوري اطلاعات
ضمائم و پيوستها
پرسشنامه
استاندارد بين المللي حسابداري شماره 15
گزارش آثار تغيير قيمتها
مقدمه
عموماً اطلاعات مورد نياز هر يك از گروهاي فوق توسط بخشهايي از حسابداري تهيه و تنظيم مي‌شود مثلاً حسابداري مديريت[1] وظيفه تعيين و تنظيم اطلاعات درون سازماني را عهده‌دار بوده كه عمدة اطلاعات برآمده از حسابداري مديريت داراي ويژگيهاي زير مي‌باشد:
1- گزارشهاي مربوط به حسابداري مديريت براي مقاصد خاص، تصميمات معين و يا وضعيتهاي ويژه بوده كه اين اطلاعات عمدتاً به صورت غيرروتين [2] و ساخت ناپافته تنظيم مي‌گردد.
2- گزارشات حسابداري مديريتي، بست به سطحي از هرم مديريت يا سطوح برخوردارنده از اطلاعات كه بدان گزارش مي‌شود، به صورت تفصيلي ارائه مي‌گردد.
3- تعداد و دوره تهيه گزارشات درون سازماني در يك دوره ممكن است زياد باشد.
4- با عنايت به مراجعي كه اطلاعات مديريت بمنظور تصميم‌گيري آنها تهيه مي‌شود، ممكن تبعيت از اصول و روشهاي حسابداري در اولويت ثانويه قرار گرفته و عامل اصلي تدوين اطلاعات فايده‌مندي آن در تصميم‌گيري و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصميم مي‌باشد.
نمونه‌هايي از موارد كاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهاي درون سازماني شامل: برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي، كنترل، قيمتهاي خريد و فروش، مديريت موجوديها، مديريت وجه نقد و بودجه بندي‌هاي جاري و سرمايه‌اي مي‌باشد.
3- اهداف صورتهاي مالي و اطلاعات حسابداري
اهداف اصلي صورتهاي مالي ارائه اطلاعات فشرده و شكل يافته درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و گردش وجوه نقد يك واحد تجاري بوده كه بر طيفي گسترده از استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد.
صورتهاي مالي و اطلاعات حسابداري برآمده از سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري همچنين نتايج وظيفه مباشرت مديريت يا حساب دهي آنها در قبال منابعي كه در اختيارشان قرار گرفته است را منعكس مي‌نمايد. استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهاي مالي بمنظور اتخاذ تصميمات اقتصادي، غالباً  خواهان ارزيابي وظيفه مباشرت يا حساب دهي مديريت ميباشند. تصميمات اقتصادي مزبور به عنوان نمونه شامل مواردي از قبيل فروش يا حفظ سرمايه‌گذاري در واحد يا واحدهاي تجاري و انتصاب مجدد يا جايگزين نمودن مديران جديد مي‌باشد.


[1] -Management Accounting
[2] – unrutine

دانلود پایان نامه حسابداری مدیریت (ارزیابی مالی شرکتها)
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد