دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي جهت اجراي سيستم ERP

 سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي جهت اجراي سيستم ERP

فهرست مطالب

چكيده 1
فصل اول : طرح تحقيق
مقدمه 4
1-1- بيان مسئله 7
2-1- ضرورت انجام تحقيق 8
3-1- اهداف تحقيق 9
4-1- فرض هاي اساسي تحقيق 10
5-1- واژگان كليدي 11
فصل دوم : ادبيات تحقيق
مقدمه 16
بخش اول :
1-2- معرفي و ويژگي ها 18
1-1-2-سير تكاملي ERP 18
2-1-2-معرفي جامع ERP 21
3-1-2- ERP از ديدگاه مديريتي 24
4-1-2- تفاوت بين ERP يك بانك اطلاعات مركزي 26
5-1-2- ERP در ايران 27
6-1-2- مراحل بهره برداري از يك راه حل ERP 29
7-1-2- بررسي هزينه ها و امكان سنجي ERP 30
8-1-2- استقرار پلكاني ERP راهي براي كاهش هزينه 33
9-1-2- مهندسي مجدد ( BPR) و تفاوت آن با ERP 38
10-1-2- مهندسي مجدد مبتني بر فناوري 40
11-1-2- مختصري از MRPII, MRP (از زير سيستمهاي erp) 44
12-1-2-ERPII 49
14-1-2- تفاوت ERPII, ERP 53
15-1-2- ERP, MIS 53
16-1-2- عوامل مؤثر در پيروزي و شکست پروژه هاي ERP 55
17-1-2- انواع روشهاي پياده سازي ERP از لحاظ وسعت فعاليت 64
18-1-2- مباحث انساني در پياده سازي پروژه هاي ERP (نقش نيروي انساني در انجام پروژه) 65
19-1-2- اجزاي تشکيل دهنده ي سيستم هاي ERP 67
20-1-2- امنيت در سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني 69
21-1-2- مزايا و معايب بکارگيري ERP 72
22-1-2- چرا سازمان به ERP نياز دارد؟ (لزوم پياده سازي) 74
23-1-2- گزينه هاي پياده سازي ERP 76
24-1-2- معرفي دو عرضه کنندة عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR 78

بخش دوم :
2-2- معرفي شرکت آب منطقه اي استان يزد 81
1-2-2- معرفي سازمان 81
فصل سوم : روش تحقيق
1-3- کليات روش تحقيق 86
2-3- روش تحقيق 96
3-3- جامعه آماري 97
4-3- قلمرو تحقيق 97
5-3- نمونة آماري 98
6-3- روش جمع آوري اطلاعات 98
7-3- روش سنجش روايي 99
8-3- روش سنجش پايايي 99
9-3- روش تحليل آماري داده ها جهت آزمون فرضيه ها 99
فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات
1-4- كليات 101
2-4- نمودارها و جداول آماري 102
3-4- آزمون فرض سؤالات پرسشنامه 123
4-4- آزمون فرض گروههاي مختلف سؤالات پرسشنامه 135
1-4-4- حمايت مديران 135
2-4-4- ظرفيت تغيير پذيري 136
3-4-4- وجود زير ساخت هاي مناسب 137
4-4-4- برگزاري دوره هاي آموزشي 138
5-4-4- بکارگيري افراد بصورت تيم هاي کاري 139
6-4-4- قدرت پيشبيني و برنامه ريزي سازمان 140
7-4-4- استفاده کارآمداز گروه مشاوران 141
8-4-4- بهره وري مناسب مهندسان حوزه فن آوري اطلاعات 142
5-4- پايايي و روايي پرسشنامه 143
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5- مقدمه 145
2-5- نتيجه گيري همراه با پيشنهادات 146
3-5- پيشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب 148
4-5- تيم پروژه 149
منابع و مأخذ 150

چكيده

ساليان متمادي است كه برنامه هاي كاربردي مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و جزيره اي ارائه         مي شود كه اين برنامه ها هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند و بطور مستقل وظايف خود را انجام مي دهند.

امروزه با توسعه سازمان ها و ضرروت هاي ايجاد شده در زمينه دقت، صحت و دسترسي تمامي افراد در كليه سطوح سازمان به اطلاعاتي يكپارچه استفاده از سيستمي جامع و كامل كه تمامي اين خصوصيات را بطور يكجا فراهم سازد امري اجتناب ناپذير است. در اين زمينه با كمك پديده اي به نام ERP مي توان به اين مهم نائل گرديد.

اما ERP چيست؟ (Enterprise Resource Planning) يا برنامه ريزي منابع سازمان سعي دارد تا عملكرد همه واحدهاي شركت را در يك سيستم كامپيوتري يكپارچه نموده و نيازهاي مختلف خاص هر واحد را پاسخ گويد.

ERP از طريق يك پايگاه داده واحد انجام مي شود، لذا واحدهاي مختلف مي توانند اطلاعات را ساده تر به اشتراك گذاشته و با هم ارتباط برقرار سازند. در صورتي كه شركت هاي ارائه كننده، نرم افزار را به درستي نصب كنند مزاياي متعددي را براي سازمان به همراه خواهد داشت كه به نكات ذيل مي توان اشاره نمود :

– كاهش هزينه ها

– افزايش بهره وري در سازمان

– افزايش بازده سرمايه گذاري

– افزايش قابليت رقابت پذيري

– دسترسي سريع به اطلاعات جامع و فاقد تناقص

– تسريع در گردش موجودي و نقدينگي

دانلود پروژه سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي جهت اجراي سيستم ERP
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد