کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید. (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پایان نامه طراحی وساخت مدار محافظ وسایل برقی
دانلود پایان نامه طراحی وساخت مدار محافظ وسایل برقی

دانلود پایان نامه طراحی وساخت مدار محافظ وسایل برقی

دانلود پایان نامه طراحی وساخت مدار محافظ وسایل برقی
فهرست مطالب
فصل ۱ : قطعات مدار
۱-۱ : دیود ۱N4007 2
۲-۱ : ترانزیستور BC547 5
۳-۱ : آپ امپ LM324 13
۴-۱ رگولاتور ولتاژ LM7812 30
فصل ۲ : کارکرد مدار
۱-۱ : نحوه عملکرد مدار ۴۲
۱-۱-۲ : تحلیل عملی مدار ۴۲
۲-۱-۲ : نحوه عملکرد پل دیودی ۴۴
۲-۲ : تحلیل تئوری مدار ۴۵
فصل سوم :پیوست ها
۱-۳ : اطلاعات کاتالوگی دیود ۱N4007 49
۲-۳: اطلاعات کاتالوگی ترانزیستور BC 547 51
۳-۳ : اطلاعات کاتالوگی  آپ امپ LM 324 55
۴-۳: اطلاعات کاتالوگی رگلاتور ولتاژ LM7812 67
فهرست جداول
جدول ۱-۱-۱  : ماکزیمم مقادیر مجاز ۳
جدول ۲-۱-۱ : مشخصات الکتریکی ۴
جدول ۳ -۱- ۱ : ابعاد قطعه ۴
جدول ۱-۲-۱ : مقادیر ماکزیمم مطلق ۵
جدول ۲-۲-۱ : مشسخصات الکتریکی ۶
جدول ۳-۲-۱ : پارامترهای h به ازای چند IC مختلف ۸
جدول ۴-۲-۱ : پارامترهای h در  ،  ،   ۹
جدول ۱-۳-۱ : رمزهای دستور ۱۵
جدول ۲-۳-۱ مقادیر ماکزیمم مطلق ۱۵
جدول ۳-۳-۱ : خواص الکتریکی ۱۶
جدول ۱-۴-۱ : ویژگی های الکتریکی ۳۲
فهرست اشکال
شکل مدار محافظ وسایل برقی ۴۱
شکل ۱-۱-۱ : شکل فیزیکی قطعه ۲
شکل ۲-۱-۱ : ابعاد قطعه ۴
شکل ۱-۲-۱ : شکل فیزیکی قطعه ۵
شکل ۲-۲-۱ اندازه گیری لرزش نویز ۶
شکل ۳-۲-۱ : مشخصات عمومی در   ۸
شکل ۱-۳-۲-۱ : بهره جریان DC نسبت به جریان کلکتور ۸
شکل ۲-۳-۲-۱ : VBE و VCE نسبت به جریان کلکتور ۹
شکل ۴-۲-۱ : مشخصات عمومی (  مگر این که مورد خاصی باشد ) ۹
شکل ۱- ۴-۲-۱ : مشخصات خروجی امیتر مشترک ۹
شکل ۲- ۴-۲-۱ : تولید بهره جریان باند وسیع نسبت به جریان کلکتور ۱۰
شکل ۳- ۴-۲-۱ : جریان قطع کلکتور نسبت به دمای محیط ۱۰
شکل ۴- ۴-۲-۱ : پارامترهای h نسبت به جریان کلکتور ۱۱
شکل ۵- ۴-۲-۱ : ولتاژ نویز معادل در بیس نسبت به جریان کلکتور ۱۱
شکل ۶- ۴-۲-۱ : الگوی نویز باند پهن نسبت به جریان کلکتور ۱۲
شکل ۱-۳-۱ : انواع مختلف این آی سی بر حسب فشردگی اتصالات ۱۳
شکل ۲-۳-۱ : اتصالات پین ( نمای بالایی ) ۱۴
شکل ۳-۳-۱ : نمودار شماتیک از ۴/۱ آی سی ۱۵
شکل ۴-۳-۱ : جریان بایاس ورودی در برابر دمای محیط ۱۸
شکل ۵-۳-۱ : محدود کننده جریان ۱۹
شکل ۶-۳-۱ : دامنه ولتاژ ورودی ۱۹
شکل ۷-۳-۱ : جریان تغذیه ۱۹
شکل ۸-۳-۱ : حاصلضرب بهره در پهنای باند ۲۰
شکل ۹-۳-۱ : نسبت پس زنی مد مشترک ۲۰
شکل ۱۰-۳-۱ : پاسخ فرکانسی حلقه باز ۲۰
شکل ۱۱-۳-۱ : پاسخ فرکانسی سیگنال بزرگ ۲۱
شکل ۱۲-۳-۱ : پاسخ پالسی ولتاز پیرو ۲۱
شکل ۱۳-۳-۱ : ویژگی های خروجی ( خوردن جریان ) ۲۱
شکل ۱۴-۳-۱ : پاسخ پالسی ولتاز پیرو ۲۲
شکل ۱۵- ۳-۱ : ویژگی های خروجی ( جریان دهی ) ۲۲
شکل ۱۶-۳-۱ : جریان ورودی ۲۲
شکل ۱۷-۳-۱ : بهره ولتاژ ۲۳
شکل ۱۸-۳-۱ : منبع تتغذیه و نسبت پس زنی مد مشترک ۲۳
شکل ۱۹-۳-۱ : بهره ولتاژ سیگنال بزرگ ۲۳
شکل ۲۰-۳-۱ : کاربردهای معمول تک منبع ۲۴
شکل ۱-۲۰-۳-۱ : آمپلی فایر وارونگر جفتی AC 24
شکل ۲-۲۰-۳-۱ : آمپلی فایر غیر وارونگر جفتی AC 24
شکل ۲۱-۳-۱ : کاربردهای معمول تک منبع ۲۵
شکل ۱-۲۱-۳-۱ : بهره DC غیر وارونگر ۲۵
شکل ۲-۲۱-۳-۱ : آمپلی فایر جمع DC 25
شکل ۳-۲۱-۳-۱ : آمپلی فایر ابزاری DC امپدانسی با تنظیم بهره ورودی بالا ۲۶
شکل ۴-۲۱-۳-۱ : آشکار ساز قله با رانش پایین ۲۶
شکل ۲۲-۳-۱ : کاربرد آمپلی فایرهای متقارن برای کاهش جریان ورودی ( مفهوم کلی ) ۲۶
شکل ۲۳-۳-۱ : کاربردهای معمول تک منبع ۲۷
شکل ۱-۲۳-۳-۱ : فیلتر میان گذرنده فعال کننده ۲۷
شکل ۲-۲۳-۳-۱ : آمپلی فایر DC امپدانسی با ورودی بالا ۲۷
شکل ۲۴-۳-۱ : فاز و بهره ولتاژ در برابر فرکانس ۲۸
شکل ۲۵-۳-۱ : داده های مکانیکی بسته (بسته دور دهی ، ۱۴ پین پلاستیکی ) ۲۸
شکل ۲۶-۳-۱ : داده¬های مکانیکی بسته(میکرو پکیج ۱۴پینی پلاستیکی با عملکرد تدریجی) ۲۸
شکل ۲۷-۳-۱ : داده های مکانیکی بسته (بسته فشرده کوچک نازک ۱۴ پینی ) ۲۹
شکل ۱-۴-۱ : نمودارهای اتصال ۳۱
شکل ۱-۱-۴-۱ : بسته پلاستیکی ۳۱
شکل ۲-۱-۴-۱ : بسته استوانه ای فلزی آلومینیومی ۳۱
شکل ۲-۴-۱ : نمای شماتیک ۳۱
شکل ۳-۴-۱ : ویژکی های معمول عملکردی ۳۴
شکل ۱-۳-۴-۱ : بیشینه متوسط اتلاف نیرو ۳۴
شکل ۲-۳-۴-۱ : بیشینه متوسط اتلاف نیرو ۳۴
شکل ۳-۳-۴-۱ : ولتاژ خروجی ( بهنجار شده به ازای  ) ۳۵
شکل ۴-۳-۴-۱ : جریان قله خروجی ۳۵
شکل ۵-۳-۴-۱ : پس زنی موجک ۳۶
شکل ۶-۳-۴-۱ : پس زنی موجک ۳۶
شکل ۷-۳-۴-۱ : امپدانس خروجی ۳۶
شکل ۸-۳-۴-۱ : ولتاژ رهایی ۳۷
شکل ۹-۳-۴-۱ : ویژگی های رهایی ۳۷
شکل ۱۰ -۳-۴-۱ : جریان خاموشی ۳۷
شکل ۱۱-۳-۴-۱ : جریان خاموشی ۳۸
شکل ۴-۴-۱ : ابعاد فیزیکی : اینچ ( میلیمتر ) مگر این که واحد دیگری ذکر شود ۳۹
شکل ۵-۴-۱ : ابعاد فیزیکی : اینچ ( میلیمتر ) مگر این که واحد دیگری ذکر شود ۳۹
مقدمه
دستگاه محافظ وسایل برقی دستگاهی است که علاوه بر ساده بودن از نظر مداری و این که فاقد مدارات میکرو و نرم افزاری می باشد ولی هم اکنون در ادارات و منازل جایگاه مهمی در مورد جلوگیری از سوختن و عدم آسیب دیدگی لوازم برقی بر عهده دارد .
این دستگاه وسایل برقی را از نوسانات برق شهر حفظ می کند یعنی اگر ولتاژ برق شهر به زیر ۱۸۰ ولت یا بالای ۲۴۰ ولت برسد ، این دستگاه از طریق قطعات و در نهایت رله ، برق تغذیه وسیله برقی را قطع خواهد کرد و مانع از سوختن و یا آسیب دیدگی دستگاه می شود . برای قطع و وصل شدن رله و در نهایت وسیله برقی ، یک حد مشخص ولتاژ در مدار مورد نیاز است تا به رله اعمال شود . این حدود ولتاژ توسط یک آپ امپ به شماره LM124 تعیین می شود که در ادامه به بررسی این مطلب می پردازیم .. همچنین در ابتدای مدار یک ترانس کاهنده قرار دارد که برق ۲۲۰ ولت شهر را به ۱۲ ولت کاهش می دهد و از این ولتاژ در مدار استفاده می شود و زمانی که ۲۲۰ ولت اعمالی به مدار کاهش یا افزایش بیش از حد پیدا کرد ، مدار محافظ ، وسیله برقی را خاموش خواهد کرد .
این مدار در چند نوع مختلف در بازار طراحی و ساخته شده است که ما در این جا به بررسی نوع خاصی از این وسیله می پردازیم .

فصل اول :
قطعات مدار
۱-۱- دیود ۱N4007
یکسو کننده های سیم محوری با بازیابی استاندارد
این کاتالوگ اطلاعاتی را در مورد یکسوکننده های مونتاژی سیم محور کوچک جهت وسایل با توان و دارای کاربردهای متعدد فراهم می آورد.
ویژگی های مکانیکی :
– بدنه : اپوکسی ، دارای قالب
– وزن : ۴/۰ گرم ( تقریبی )
– پرداخت : کلیه سطوح خارجی در برابر خوردگی مقاوم هستند و سیم های ترمینال کاملا لحیم کاری شده اند.
– دمای سیم و سطح مونتاژبرای لحیم کاری : ماکزیمم C º۲۲۰ برای ۱۰ ثانیه با فاصله “۱۶/۱ از بدنه.
– بسته بندی شده در کیسه های پلاستیکی ، ۱۰۰۰ عدد در هر کیسه ، ۴ نوار و چرخک موجود ، ۵۰۰۰ در هر حلقه ، با اضافه نمودن پسوند RL  به شماره قطعه
– قطبیت : کاتد مطابق با باند قطبی
– نوع :۴۰۰۱N1،۴۰۰۲N1 ، ۴۰۰۳N1 ، ۴۰۰۴N1 ،۴۰۰۵N1، ۴۰۰۶N1،۴۰۰۷N1

شکل ۱-۱-۱ : شکل فیزیکی قطعه
مقادیر نماد ۱N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007 واحد
ماکزیمم ولتاژ معکوس تکرار
ماکزیمم ولتاژ معکوس کار
قفل کننده ولتاژ DC VRRM

VRWM

VR 50 100 200 400 600 800 1000 V
ماکزیمم ولتاژ معکوس غیر مکرر
( نیم موج ، تک فاز
HZ 60 ) VRSM 60 120 240 480 720 1000 1200 V

ولتاژ RMS
معکوس VR (RMS )
۳۵ ۷۰ ۱۴۰ ۲۸۰ ۴۲۰ ۵۶۰ ۷۰۰ V
میانگین جریان مستقیم یکسوکننده
( تک فاز ، بار مقاومتی ، HZ 60 الگوی ۸ را ببینید ،
C) º ۷۵= TA ) Io 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 A
ماکزیمم جریان غیر مکرر منبع IFSM

۳۰
( برای ۱ سیکل ) A
رنج دما برای اتصال عملی و ذخیره Tj
TSTG
۶۵ –   تا   ۱۷۵ +
C º
جدول ۱-۱-۱- ماکزیمم مقادیر مجاز
مقادیر نماد نرمال ماکزیمم واحد
ماکزیمم افت ولتاژ مستقیم لحظه ای VF 93/0 1/1 V
ماکزیمم افت ولتاژ مستقیم سیکل کامل به طور متوسط ( در هر ۱ اینچ از سیم )
C º ۷۵= TL  ، Amp 1  IO = VF (AV)
۸/۰

V
ماکزیمم جریان معکوس ( ولتاژ DC مجاز

C º ۲۵ = Tj
C º ۱۰۰ = Tj
IR

۰۵/۰
۱

۱۰
۵۰
µA
ماکزیمم جریان معکوس به طور متوسط
( در هر اینچ از سیم )
C º ۷۵= TL  ، Amp 1  IO =

IR ( AV )

۳۰
µA
جدول ۲-۱-۱- مشخصات الکتریکی
بعد میلیمتر اینچ
مینیمم ماکزیمم مینیمم ماکزیمم
A 07/4 20/5 16/0 205/0
B 04/2 71/2 080/0 107/0
D 71/0 86/0 028/0 034/0
F
۲۷/۱ ۰۵۰/۰
K
۹۴/۲۷ ۱۰۰/۱
جدول ۳- ۱-۱- ابعاد قطعه
شکل ۲-۱-۱ : ابعاد قطعه
۲-۱- ترانزیستور Bc547
ترانزیستور NPN  سیلیکونی با سیگنال کوچک AF
۵۴۶BC تا ۵۵۰ BCترانزیستورهای NPN سیلیکونی مسطح رونشستی هستند ، برای استفاده در سیگنال کوچک AF و مراحل تقویت و هدایت مدار تزویج .
با ۵۵۶ BCتا ۵۶۰ BCتکمیل می شوند .
۵۴۹ BCو ۵۵۹ BCبا الگوی نویز پایین مشخص می شوند .

شکل ۱-۲-۱: شکل فیزیکی قطعه

پارامتر ها BC546 BC547 BC548 BC549 BC550
ولتاژ کلکتور بیس ( VCBO ) V 80 V 50 V 30 V 30 V 50
ولتاژ کلکتور امیتر ( VBE = 0 )
( VCES ) V 80
V 50 V 30 V 30 V 50
ولتاژ کلکتور امیتر ( IB = 0 )
( VCEO ) V 65 V  ۴۵ V 30 V 30 V    ۴۵
ولتاژ بیس –  امیتر ( VEBO ) V 6 V 6 V 5 V 5 V 5
جریان کلکتور ( IC ) mA 100 mA   ۱۰۰ mA   ۱۰۰ mA 100 mA 100
ماکزیمم جریان کلکتور ( ICM ) mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200
توان اتلاف نهایی (   )
( Ptot ) mW 500
( کاهش حد مجاز C º  mW   ۴  بالای C º ۲۵ )
دمای اتصال عملی و ذخیره (Tstg و Tj ) ( C º ۵۵ – ) تا (C º ۱۵۰ + )
جدول ۱-۲-۱- مقادیر ماکزیمم مطلق

شکل ۲-۲-۱ : اندازه گیری لرزش نویز

پارامترها نماد ماکزیمم نرمال می نیمم واحد حالت تست
ولتاژ شکست کلکتور بیس BVCBO

BC546 80 V
BC547 50 V
BC548 30 V
BC549 30 V
BC550 50 V
ولتاژ شکست کلکتور امیتر BVCES

BC546 80 V
BC547 50 V
BC548 30 V
BC549 30 V
BC550   ۵۰ V
ولتاژ شکست کلکتور امیتر
BC546
BC547
BC548
BC549
BC550 LVCEO
۶۵
۴۵
۳۰
۳۰
۴۵

V
V
V
V
V
ولتاژ شکست بیس امیتر
BC546 –۵۴۷

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است