دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پایان نامه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني

مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي  در آيين دادرسي مدني
فهرست مطالب
ايراد و آثار آن بر دادرسي
فصل اول – كليات 4
بخش اول – مقدمه 4
بخش دوم – تعريف ايراد و انواع آن 6
بند اول – ايراد چيست 6
بند دوم – انواع ايراد 8
بند سوم – تفكيك ايراد از دفاع ماهوي 11
بخش سوم – احكام كلي راجع به ايرادات 12
بند اول – چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد 13
بند دوم – ايراد در كداميك از مقاطع و مراحل دادرسي قابل طرح است 16
بند سوم – آثار طرح ايراد 19
بند چهارم – اثر پذيرش و رد ايراد 21
فصل دوم – انواع ايرادات و احكام مربوطه 23
بخش اول – مقدمه 23
بخش دوم – ايراد عدم صلاحيت 25
بخش سوم – ايراد عدم صلاحيت ذاتي 38
بخش چهارم – ايراد عدم صلاحيت نسبي 43
بخش پنجم – ايراد عدم صلاحيت شخصي 51
بخش ششم – ايراد امر مطروحه 54
بخش هفتم – ايراد دعواي مرتبط 59
بخش هشتم – ايراد عدم اهليت 63
بخش نهم – ايراد عدم توجه دعوا 67
بخش دهم – ايراد عدم سمت 71
بخش يازدهم – ايراد امر مختومه 76
بخش دوازدهم – ايراد عدم اثر قانوني دعوا 81
بخش سيزدهم – ايراد عدم مشروعيت 84
بخش چهاردهم – ايراد عدم جزميت 87
بخش پانزدهم – ايراد عدم ذي نفعي 90
بخش شانزدهم – ايراد مرور زمان 94
بخش هفدهم – ايراد رد دادرس 97
بخش هيجدهم – ايراد عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست 101
بند اول – لزوم پرداخت هزينه دادرسي 102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پيوست دادخواست 103
بند سوم – لزوم برابر با اصل كردن اوراق پيوست دادخواست 105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وكالتي بر روي وكالتنامه هاي وكلاي دادگستري 106
بند پنجم – ساير نواقص مربوط به دادخواست 107
بخش نوزدهم – ايراد تفكيك دعوا 107
بخش بيستم – ايراد اناطه 109
بخش بيست و يكم – اعتراض (ايراد) به بهاي خواسته 112
بخش بيست و دوم – ساير ايرادات 129
بخش بيست و سوم – نتيجه 130
منابع و ماخذ
فصل اول – كليات
بخش اول مقدمه
مبحث ايرادات از مهمترين مباحث آيين دادرسي مدني است كه فصل مستقل و مواد متعددي از قانون آيين دادرسي مدني سابق و فعلي در خصوص آن تدوين گرديده است. اين مبحث در محاكم و دادگاههاي دادگستري و ساير مراجع قضايي و اداري نيز داراي جايگاه ويژه اي است و همواره مورد توجه قضات، وكلاي دادگستري و اصحاب دعوا بوده است. همچنين علماي حقوق نيز در تقريرات و تأليفات خود به طور مرتب فصلي براي اين موضوع تخصيص داده اند و در واحدهاي درسي دانشكده هاي حقوق و در ضمن درس آيين دادرسي مدني نيز مورد تدريس قرار گرفته است.
با اين حال و عليرغم اينكه اين موضوع مرتباً در تمامي جنبه هاي علمي و عملي حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به اين مبحث و مسايل آن و يافتن پاسخي مناسب براي مسائل وابهامات مربوطه بسيار لازم و ضروري مي نمايد زيرا:
اولاً – قوانين مربوط به ايراد از آغاز تدوين تا كنون دستخوش تغييرات متعددي قرار داشته و بديهي است كه پاسخ بسياري از ابهامات را از طريق بررسي تاريخي موضوع مي‌توان حاصل نمود. ضمناً اين موضوع تا كنون بطور مستقل و دقيق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقيق در خصوص آن ضروري به نظر مي رسد. بعلاوه در سالهاي اخير نيز، قواعد مربوط به ايرادات به شكل جدي تري مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته اند و با سيستم دادگاههاي عمومي هماهنگ شده اند و خود اين امر نيز بررسي تطبيقي قانون سابق و فعلي را ضروري مي نماياند. از طرف ديگر، تعدادي از ايرادات و احكام و قواعد مربوط به آنها در قانون آيين دادرسي مدني به شكل پراكنده تدوين شده اند و در نتيجه دستيابي به كليه ايرادات براي حقوقدانان قدري مشكل است. بنابراين جمع آوري و تدوين آنها در يك مجموعه مي تواند مفيد و منشأ آثار علمي و عملي قرار گيرد.
ثانياً – همانگونه كه در ابتداي بحث، بيان گرديد، اين مبحث از حقوق، تأثيرات مهم و بعضاً غيرقابل بازگشتي بر دعاوي و دادرسيهاي محاكم داشته و دارد، به نحويكه درصد بسيار بالايي از آراي محاكم با استناد به ايرادات دادرسي صادر مي گردند و همين امر نشانگر اهميت فراوان اين مبحث از حقوق مي باشد اما عليرغم اين موضوع، باز هم در بسياري از موارد، در بين محاكم، رويه واحد يا نزديكي در برخورد با اسباب ايراد ملاحظه نمي گردد، در بسياري از موارد نيز محاكم اقدام به اتخاذ تصميمات كاملاً متفاوت و متعارض مي نمايند. در بعضي موارد نيز محاكم اساساً توجهي به ايراد ننموده و يا حتي عليرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگي از كنار آن مي گذرند. اين موضوع در بين اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نيز مشهود است. برخي از وكلا در تنظيم دفاعيات خود، اهميت فوق العاده اي به اين مبحث داده و عمدتاً يك فصل از دفاعيات خود را بر همين اساس استوار مي سازند، برخي ديگر نيز توجه مؤكدي به موضوع ننموده و تعدادي نيز اساساً در استفاده از ايرادات مسامحه مي نمايند. در هر حال شايد علت برخوردهاي گوناگون با اين موضوع ، روشن نبودن اهميت فوق العاده ايرادات و آثار آن بر دادرسي مي باشد.

 

دانلود پایان نامه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد