دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پایان نامه نظرات و مقالات مختلف پیرامون ازدواج خویشاوندی

دانلود پایان نامه نظرات و مقالات مختلف پیرامون ازدواج خویشاوندی
فهرست مطالبفصل اول
بخش اول
تعريف ازدواج خويشاوندي
ازدواج فاميلي
زوجيت در قلمرو روابط خويشاوندي
بخش دوم
يافته هاي نوين پژوهشي در ارتباط با ازدواج خويشاوندي
نكات قابل توجه در ازدواج هاي خويشاوندي
فصل دوم
بخش اول
رابطه نازايي با استرسهاي رواني- اجتماعي
اختلالات كروموزومي
اختلالات ژن منفرد
بخش دوم:
الف: بيماريهاي اتوزومال غالب
ب: بيماريهاي توزومال مغلوب
منظور از خويشاوندي چيست؟
ج: اختلالات متصل به ژن غالب
د: اختلالات متصل به ژن مغلوب
اختلالات چند عاملي
بخش سوم
رابطه ازدواج خويشاوندي با ناباروري
تعريف ناباروري
عوامل مستعد كننده ناباروري
1- سن
2- مصرف سيگار
3- ورزش
4- بيماريهاي داخلي و جراحي
5- مذهب
نازايي بدون علت مشخص
فصل سوم
بخش اول
خطاهاي مادرزادي متابوليسم
تاريخچه خانوادگي
فصل چهارم
بخش اول
رابطه ازدواج خويشاوندي و عقب ماندگي
بخش دوم:
گروه بندي روان پزشكان از عقب مانده ها
فصل پنجم
بخش اول:
تحقيقاتي در مورد ازدواج خويشاوندي
ازدواج با خويشاوندان
ميراث جسمي و عقلي
بيماريهاي موروثي
نسل دوران پيري
عشق بالاتر از اين حرفهاست
بخش دوم:
بررسي اجمالي در پايان نامه ها
1- رابطه ازدواج خويشاوندي با ناباروري در مراجعين به موسسه رويان و همسايان آنها
2- بررسي تاثير ازدواج خويشاوندي بر مرگ و مير كودكان كمتر از يك ماه دراستانهاي تهران و مركزي
3- بررسي تاثير ازدواجهاي فاميلي بر ايجاد عقب ماندگي ذهني دانش آموزان
دختر و پسر آموزش پذير (16-17ساله) مدارس استثنايي شهرستان تهران
4- بررسي مقايسه اي فراواني ازدواج هاي خويشاوندي والدين كودكان عقب مانده
ذهني و كودكان عادي
فصل ششم
ترجمه مقالاتي از اينترنت لاتين
مقاله A- درباب ازدواج و توانايي ازدواج- جنسيت  ارتباط فاميلي دراويدي
مقاله B- روابط فاميلي و ازدواج در كشور ميانمار
مقاله C- نگاهي اجمالي به كتاب «رابطه فاميلي و ازدواج در قوم آنلواو»
مقاله D- كتاب ازدواج رابطه فاميلي و قدرت در شمال چين
مقاله E- برگزيده اي از كتاب ازدواج، خانواده و رابطه قومي يا «مطالعات تطبيقي نظام اجتماعي» در پنجاب
مقاله F- خلاصه اي از مقاله: نسبت فاميلي- سنخيت فرهنگي و مهاجرت، ازدواج‌هاي نسبي بين انگليس هاي پاكستاني تبار
مقاله G- مبالغ پرداختي ازدواج، بدهي و وضعيت پدر در قوم بانكوآ (Bangoua) تحليلي لاكاني (Lacanain) از يك سيستم روابط فاميلي
مقاله H- رابطه بين مقرابت از بستگان و اضطراب – جنسيت، افراد مورد التفات و تعارض كار و خانواده
مقاله I- تغييرات در شيوه ازدواج يك جامعه كشاورزي واقع در دلتاي يانكزي چين طي سالهاي 1990-1930
فصل هفتم
منابع
منابع فارسي
منابع پايان نامه اي
منابع انگليسي
منابع اينترنتي با آدرس اينترنتي “EBSCO”
فصل هشتم
ضميمه
متن انگليسي مقالات
مقاله A: در باب ازدواج و توانايي ازدواج، جنسيت و ارتباط فاميلي دراويدي
مقاله B: نگاهي اجمالي به كتاب «رابطه فاميلي و ازدواج در قوم آنلو او
(Anlo Ewe)
مقاله C: كتاب ازدواج رابطه فاميلي و قدرت در شمال چين نوشته جنيفرهولمكرن
مقاله D: برگزيده اي از كتاب ازدواج ، خانواده و رابطه قومي: «مطالعات تطبيقي نظام اجتماعي»
مقاله E: خويشاوندي و ازدواج در پنجاب: نوشته پائول هرشمن 1982
مقاله F: خلاصه‌اي از مقاله نسبت فاميلي- سنخيت فرهنگي و مهاجرت، ازدواج‌هاي
نسبي بين انگليسي هاي پاكستاني تبار
مقاله G: مبالغ پرداختي ازدواج، بدهي و وضعيت پدر در قوم بانكوآ
مقاله H: رابطه بين مراقبت از بستگان و اضطراب: جنسيت، افراد مورد التفات و تعارض كار و خانواده
مقاله I: تغييرات در شيوه ازدواج يك جامعه كشاورزي واقع در دلتاي يانگزي چين طي سالهاي «1990-1930»
تعريف ازدواج خويشاوندي:
الف) تعريف نظري: افرادي كه داراي جد يا اجداد مشترك مي باشند و در نتيجه از اجداد مشترك خود ژنهاي يكساني دريافت كرده اند، خويشاوند ناميده مي شوند. درجه خويشاوندي دو فرد با نسبت ژنهاي مشترك آنها بستگي دارد. افرادي كه يك دوم ژنهايشان مشترك است، خويشاوند درجه يك، افرادي كه يك چهارم ژنهايشان مشترك است، خويشاوند درجه دو و افرادي كه يك هشتم ژنهايشان مشترك است؛ خويشاوند درجه سه ناميده مي شود. افرادي كه يك شانزدهم و يك سي و دوم ژنهايشان مشترك است، به ترتيب خويشاوند درجه چهار و پنج محسوب مي شوند.
ب) تعريف عملي: منظور ازدواج خويشاوندي والدين زوج نا بارور و ازدواج خويشاوندي خود زوجين مي باشد كه حداكثر تا ضريب خويشاوندي 512/1 خويشاوند فرض شده و بعد از آن غير خويشاوند تلقي مي شود. در اين مورد به گفته‌هاي افراد فوق اكتفا مي شود.
ازدواجهاي فاميلي
در بعضي از موارد ازدواجهاي فاميلي- مانند ازدواج دختر عمو و پسر عمو، دخترخاله و پسرخاله، دختر دايي و پسر عمه ممكن است مشكلاتي از جهت توليد نسل به وجود آيد. مثلاً: فرزندانشان بيمار و يا ضعيف و يا ناقص شوند. اين مساله، ثابت شده است و جاي انكار آن نيست.
در اين باره، چند نكته را متذكر مي شويم:
1- اين قانون ژنتيكي (وراثتي)، كليت ندارد و شامل همه ازدواجهايي فاميلي نمي‌شود. و نمي توان همه ازدواجهاي فاميلي را مرور و ممنوع دانست.
2- افرادي كه بخواهند چنين ازدواجهايي را انجام دهند، حتماً به جنبه پزشكي اش دقت كنيد و آزمايشهاي لازم را انجام دهند و تا مطمئن نشوند كه از اين نظر مشكلي ندارند، ازدواج نكنند.

دانلود پایان نامه نظرات و مقالات مختلف پیرامون ازدواج خویشاوندی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد