دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پایان نامه نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا

نقش زنان روستايي در  اقتصاد روستا
فهرست مطالب
فصل اول
نقش و حيطه كارزنان
در فعاليتهاي غير زراعي
نقش و حيطه كارزنان در فعاليتهاي غير زراعي
دامداري و پرورش طيور
زنبورداري
نوغانداري
صنايع روستايي
فصل دوم
ويژگيهاي اجتماعي – اقتصادي فعاليتهاي زنان روستايي منطقه
2-1- تفاوتهاي جنسي در نحوه بهره گيري از سواد و تأثير آن بر اقتصاد روستايي منطقه
2-2- كم و كيف درگيري زنان در انواع فعاليتها
2-3- منزلت اجتماعي و اشتغال زنان
2-4- جايگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه:
تبليغات
2-5- نقش و جايگاه تصميم گيري و مديريتي زنان در امور توليدي وخانوادگي:
1- تنظيم و كنترل نهاده ها
فصل سوم
نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه:
پيشنهادات:
آموزش زنان = آموزش جامعه
نقش سازمانهاي غير دولتي NGO و مشاركت زنان در پروژه‌هاي توسعه:
سياست ملي‌زنان روستايي جمهوري اسلامي ايران:
هدف 1
حفظ كيان خانواده
هدف 2
كاهش فقر و تأمين عدالت اجتماعي
سياستها
هدف3
رشد سواد آموزي و گسترش تسهيلات آموزشي
هدف 4
تأمين نيازهاي بهداشتي
هدف 5
ارتقاي منزلت زنان روستايي
فهرست منابع مأخذ فارسي
نقش و حيطه كارزنان در فعاليتهاي غير زراعي:
اقتصاد روستا، فعاليتهايي را در بر مي گيرد كه هر يك بر حسب گستردگي و وسعتي كه دارد در ارتقاء درآمد روستائيان مؤثر مي باشد. از اين رو بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه هر قدر امكان بهره گيري از منابع درآمد براي روستائيان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است براي مثال روستاهاي منطقه تالش به لحاظ برخورداري از امكان كشت محصولات متنوع (برنج، مركبات، تنباكو) از درآمد نسبتاً بهتري برخوردار مي باشند. يا مناطق ساحلي به لحاظ همجواري با دريا قادرند از طريق فعاليتهاي توريستي يا ماهيگيري درآمد حاصل از كشاورزي خود را تكميل نمايند. در عين حال عمده ترين فعاليتهاي جانبي روستائيان كه معمولاً در كنار زراعت صورت مي گيرد به شرح زير مي باشد:
دامداري و پرورش طيور
دامداري و نگهداري از حيوانات بزرگ جثه در منطقه بسيار محدود بوده و تنها گاوداري در قسمت جلگه اي رواج دارد. در مناطق روستايي مورد مطالعه گاوداري عمدتاً به شكل سنتي و در جوار ساير اشتغالات كشاورزي صورت مي گيرد. البته با رواج زندگي شهري و خصوصاً گسترش جاده هاي مواصلاتي كه براي گاوهايي كه در سطح روستا زندگي مي كردند خطرآفرين مي باشد. از تعداد گاوهاي منطقه كاسته شده است. گاوداري در بين خانواده هاي نمونه نسبتاً رواج چنداني ندارد و اكثراً تنها به داشتن يك يا دو گاو اكتفا مي نمايند كه اين گاوها تنها قادرند لبنيات خانواده را تأمين نمايند و  محصولي براي عرصه به بازار از آنها بدست مي آيد. در گاوداري به شكل سنتي معمولاً زن و مرد توأمان همكاري دارند ليكن برحسب نوع و وظايف سهم هر يك از آنها متغير مي باشد.

دانلود پایان نامه نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد