دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه آرم و نشانه ها

 دانلود پروژه آرم و نشانه ها

فهرست مطالب
پيشگفتار
مقدمه 
تاريخچه نشانه‌ها  
تعريف نشانه  
چند و چون يك نشانه  
الف ـ انواع نشانه‌ها  
ب ـ مشخصات فني نشانه‌ها  
انواع نشانه از جنبة مفهومي  
گوناگوني نشانه‌ها  
سه شكل اصلي  ( مثلت، مربع، دايره )
مثلث  
مربع  
دايره  
انواع نشانه‌ها  
تعريف پيكتوگرامها يا تصاوير ساده  
تعريف نشانه‌هاي نوشتاري ـ لوگوتايپ (Logo type)   
نكات اصولي و فني در طراحي نشانه نوشته  
1 ـ ايجاد تعادل و توازن در نشانه نوشته  
2 ـ تعادل بين فضاي مثبت و منفي ( سياه وسفيد )  
3 ـ اهميت دادن به فرم فضاهاي منفي ايجاد شده در داخل و بين حروف  
4 ـ استفاده از ضخامتهاي مناسب براي حروف يك نشانه نوشته  
5 ـ توازن و هماهنگي بين اندازه حروف در طراحي نشانه نوشته  
6 ـ اهميت تركيب بندي در طراحي نشانه نوشته  
7 ـ خاص نمودن نشانه نوشته  
8 ـ ايجاد نظم و هماهنگي بين اجزاء نشانه نوشته  
9 ـ اهميت نقطه در نشانه نوشته‌هاي فارسي  
10ـ استفاده از عناصر تصويري در طراحي نشانه نوشته  
11ـ استفاده از نسبتهاي استاندارد در طراحي نشانه نوشته  
12 ـ زاوية ديد  
تعريف نشانه‌هاي تصويري  
سابقه نشانه‌هاي تصويري  
نشانه‌هاي تصويري همچون زبان بصري  
فرم بندي نشانه‌ها با حروف الفباي انگليسي
حرف A
حرف  B
حرف C
حرف D
حرف E
حرف F
حرف G
حرف H
حرف I
حرف K
حرف L
حرف M
حرف N
حرف O
حرف P
حرف Q
حرف R
حرف  S
حرف T
حرف U
حرف V
حرف W
حرف X
حرف Y
حرف Z
هزارويك رمز طراحي نشانه  
مراحل طراحي نشانه  
1ـ تحقيق  
2 ـ مخاطب كيست ؟ 
3 ـ كجاوچگونه از نشانه استفاده خواهد شد ؟
4 ـ ميزان بودجة سفارش دهنده چقدر است ؟
5 ـ آيا نشانه‌اي كه طراحي كرده ايد حداقل پنج تاده سال معتبر خواهد بود‌؟
نكات بررسي در تصميم گيري روي يك نشانه
1 ـ مناسبت بامحتواي نشانه
2 ـ هماهنگي با رسانه‌ها  
3 ـ وجه تمايز  
4 ـ همگامي با زمان‌  
5 ـ ماندگاري در ذهن   
6 ـ قابليت جلب اعتماد  
7 ـ بهره وري  
8 ـ شاخص منطقه‌اي  
9 ـ رنگ شاخص  
تكنيك‌هاي اجراي نشانه  
نشانه‌ها واحساسات  
رنگها ونشانه‌ها  
تغيير و اصلاح نشانه‌ها  
عوامل موفقيت نشانه  
نتيجه گيري 
فهرست منابع و مآخذ  

دانلود پروژه آرم و نشانه ها
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد