دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه آشنایی با نرم افزار CYMDIST

معرفی و آشنایی با نرم افزار CYMDIST

پيشگفتار
همه‌روزه، هزاران ساعت، كارگران و دهقانان در كارگاهها، كارخانه‌ها و مزارع خود توليد مي‌كنند و محصولات به دست مردم مي‌رسند و آنها را مصرف مي‌كنند. در اين بين هم ميلياردها واحد پولهاي مختلف رد و بدل مي‌شوند. اما آنچه كه اين ميان مهم است برق و جريان الكتريسيته است كه نيروي محرك چرخها و موتورهاي عظيم اقتصادي را به حركت درمي‌آورد. اما شرط توسعه و رونق اقتصادي يك ملت گرو گسترش كارخانه‌ها و كارگاههاي كار و توليد در تمام نقاط يك كشور است و توزيع برق توسط شبكه‌هاي عظيم برق و پستهاي منطقه‌اي و.‌.. شاهرگ اصلي اين قضيه مي‌باشد.
اكنون انتقال و توزيع برق به واسطة علم و تكنولوژي «قدرت» به تمام روستاها و نقاط مختلف جهان توسعه يافته است، اما اين پروژه هم مثل پروژه‌هاي مشابه، به اكمال نرسيده و خيلي از نقاط دور هنوز از اين نعمت بي‌بهره‌اند.
كارخانه‌ها و كارگاهها و.‌.. به شدت در حال توسعه و گسترش‌اند و برق‌رساني به آنها به عهدة كارشناسان و متخصصين اين امر است.
تا چندي پيش مهندسين برقي كه در اين زمينه فعال بودند، پس از طراحي و نقشه‌كشي و انجام محاسبات (كه وقت زيادي را مي‌طلبيد) اقدام به كار توزيع و انتقال و انجام كارهاي اجرايي مي‌كردند كه گاه ممكن بود مشكلات و اشتباهاتي نيز در ميانة راه رخ مي‌داد كه از همان مراحل اول كار ناشي مي‌شد، و بالطبع بسياري از هزينه‌ها نيز مي‌بايد براي ترميم و تصحيح اين خطاها به هدر مي‌رفت.
با پيشرفت علوم كامپيوتري و مشخصاً راهكارهاي نرم‌افزاري، متخصصين نرم‌افزار به همكاري مهندسين برق اقدام به تحليل نيازها و طراحي نرم‌افزاري كاربردي منوط به اين امور نمودند. در اين بين نيز نرم‌افزار قدرتمند و كاراي Cymdist طراحي شد كه مهندسين برق را جهت انجام كارهايشان ياري مي‌نمود و از همان مراحل اوليه، پروژه بدون خطاهاي انساني پيش مي‌رفت.
اين نرم‌افزار در سالهاي اخير به بازار آمده و بسيار مفيد و سودمند است.
شركت CYMEINTERNATIONAL در سال 1986 به منظور ايجاد راه حل‌هايي براي نرم‌افزارهاي قدرت در زمينة صنعت برق تأسيس شد.. CYME به سرعت به عنوان توليد كنندة نرم‌افزارهاي قدرت جهاني شد و در حال حاضر 5000 كپي از راه حل‌هاي اين شركت در پروژه‌هاي T & D در 100 كشور جهان وجود دارند.
CYME راه حل‌هاي كاربردي توليد مي‌كند.
CYME ضروري‌ترين نيازهاي مهندسي مشتريان را فراهم مي‌كند. راه حل‌هاي اين شركت براساس سه نوع سرويس است.
نرم‌افزارهاي مهندسي قدرت:
نرم‌افزارهاي آناليز الكتريكي براي استفادة مشتريان در برنامه‌ريزي و كاربردهاي مهندسي در دسترس هستند همين نرم‌افزارها قابل تنظيم و جمع‌بندي به صورت يك موتور محاسبة مخصوص براي كاربردهايي موجود مي‌باشند.
خدمات مشاوره ويژه:
CYME مشاوره‌هايي در زمينه حل مشكلات سيستم ارائه مي‌دهد. اين خدمات شامل مطالعات سامانه‌هاي قدرت براي انتقال، پخش و سامانه‌هاي صنعتي مي‌باشند. كاركنان اين شركت در همة زمينه‌هاي تحليل سامانه‌هاي قدرت اطلاعات كاملي دارند.
كلاس‌هاي فني مهندسي:
فناوري‌هاي پيشرفته و جديد به منظور مقابله با تغييرات هميشگي سيستم‌ها نوآوري مي‌شوند. مهندس‌‌هاي تحت تمرين بايد با اين نوآوري‌ها همگام باشند.
چكيده:
در اين پروژه نرم‌افزار CYMDIST بطور كامل شرح داده شده است و كليه Menuهاي اين نرم‌افزار همراه و روش كار كردن با آنها معرفي گرديده است.
در نهايت هم يك مثال پياده‌سازي شده عملاً شما را با نحوة كاربرد اين نرم‌افزار آشنا مي‌كند.
فهرست مطالب
فصل اول: شروع     8
1-1- نگاهي اجمالي به نرم‌افزار CYMDIST    8
1-2- مشخصات كامپيوتر مورد نياز اين نرم‌افزار    9
1-3- نصب CYMDIST بر روي ويندوزها    9
1-4- اجراي CYMDIST بر روي ويندوز    10
1-5- تعاريف بخشهاي مختلف    11
1-6- استفاده از CYMDIST     11
1-7- بانك داده‌اي كه بوسيله «CYMDIST» استفاده شود    14
1-7-1- بانك داده مربوط به شبكه (فيدر) (Network Database)    14
1-7-2- بانك داده‌هاي بار (Load Database)    14
1-7-3- بانك داده‌هاي تجهيزات نصب شده (Equipment Setting Database)    14
1-7-4- بانك داده‌هاي تجهيزات (Equipment Database)    14
1-7-5- توضيح در مورد بانك داده‌ها    15
1-8- اشاره سريع (Quick Reference)    16
1-8-1- فرمانهاي مربوط به منوي فايل    18
1-8-2- فرمانهاي نمايش دهنده    18
1-8-3- فرمانهاي محاسباتي     18
1-8-4- دستورات مكان‌يابي    18
1-8-5- دستورات ويرايشي    19
1-9- دستورات ماوس    21
1-9-1- انتخاب سكشن اكتيو    21
1-9-2- دسترسي سريع    21
1-9-3- Pan    21
1-9-4- بزرگ‌نمايي (Zoom)    22
1-10- ساختار سكشن (Section)    23
1-11- خصوصيات سكشن‌ها    24

فصل دوم: منوي File     33
2-1- پايگاه داده (Database)    33
2-1-1- مجموعه دايركتوري (Set Directory)    34
2-1-2- به روز كردن شبكه (Update Network)    35
2-1-3- وارد كردن اطلاعات (Import)    36
2-1-4- خارج كردن اطلاعات (Export)    36
2-1-5- فرمت نسخه جاري (Format to Current Version)    37
2-1-6- مرتب سازي مجدد (Reindex)    38
2-1-7- Pack    39
2-1-8- Convert Study    39
2-1-9- تبديل نواحي (Convert Zones)    39
2-1-10- كم كردن يا ساده كردن مدار (Circuit Reduction)    39
2-1-11- تغيير وضعيت كليد (Switch Status Update)    40
2-1-12- Users on Network    41
2-2- ايجاد فايل جديد (New Study)    41
2-3- بازكردن فايل (Open Study)    41
2-4- بستن فايل (Close Study)    42
2-5- ذخيره كردن فايل (Save Study)    42
2-6- ذخيره كردن فيال با نام ديگر (Save Study as)    42
2-7- خصوصيات (Properties)    42
2-8- گزينه Print    43
2-8-1- نصب چاپگر (Print Setup)    43
2-8-2- تنظيمات صفحه (Page Setup)    43
2-8-3- سربرگ و پاورقي (Header/Footer)    43
2-10- پيش نمايش چاپ (One Line Diagram)    43
2-11- برنامه‌هاي كاربر (User Program)    43
2-12- خروج (Quit)    44
2-13- ليست فايلهاي ذخيره شده (History List Studies Saved)    44

فصل سوم: منوي Equipment    43
3-1- كابل (Cable)    44
3-2- هادي (Conductor)    46
3-3- ژنراتور (Generator)    46
3-4- موتور:  (Motor)    48
3-5- خط هوايي: (Overhead Line)    48
3-6- رگولاتور (Regulator)    50
3-7- خازن‌ها و راكتورهاي سري (Series Capacitor/ Reactor)    51
3-8- خازن‌ها و راكتورهاي شنت (Shunt Capacitor/ Reactor)    52
3-9- فاصله بين فازهاي خط هوايي (Spacing Table OH-Line)    53
3-10- پست (Substation)    54
3-11- ترانسفورماتور (Transformer)    62
3-11-1- ترانسفورماتور ـ تك فاز دو نيم پيچه (Transformer, Single- Phase Two Wier)    65
3-11-2- اتصال ترانسفورماتور ستاره باز (Open-Wye Transformer Connection)    68
3-11-3- اتصال ترانسفورماتور مثلث باز (Open-Dalta Transformer Connection )    68

فصل چهارم: منوي Parameters    73
4-1- پارامترهاي كلي (General Parameters)    74
4-2- فونتهاي O.L.D (O.L.D Fonts)    75
4-3- تنظيمات O.L.D (O.L.D Setting)     75
4-4- O.L.D Title Block    75
4-5- سفارشي كردن (Customization)    76
4-5-1- ميله ابزار (Toolbars)    76
4-5-2- نوار وضعيت (Status Bar)    77
4-5-3- ميانبرها (ShortCuts)    78
4-5-4- برچسب‌هاي گزارش (Report Tags)    79
4-5-5- جعبه نمايش نتايج محاسبات ولتاژ (Results Box)    81
4-5-6- جعبه نمايش نتايج محاسبات اتصال كوتاه (Short-Circuit Results Box)    82
4-5-7- رسم پروفيل (Plotting Profile)    83
4-5-8- كدگذاري رنگها (Color Coding)    83
4-5-9- توضيحات ابزار (Tool Tips)    84
4-5-10- فرمت كلمات كليدي (Keyword Format)    85
4-6- پارامترهاي افت ولتاژ (Voltage Drop Parameters)    89
4-6-1- محاسبات (Caculation)    89
4-6-2- بار (Load)    90
4-6-3- حدبحراني (Flag Level)    92
4-7- پارامترهاي اتصال كوتاه (Short-Circuit Parameters)    93
4-7-1- محاسبات (Calculation)    93
4-7-2- Max. Starting MVA    96
4-7-3- وضعيت تجهيزات (Equipment Status)    97
فصل پنجم: منوي Analysis    101
5-1- محاسبه (Calculation)    101
5-2- تخصيص بار (Load Allocation)    102
5-3- رشد بار (Load Growth)    105
5-3-1- ضرايب ويرايش (Edit Factors)    105
5-3-2- اجراي Load Growth    106
5-4- جابجايي خازن (Capacitor Placement)    108
5-5- هماهنگي وسايل حفاظتي (Protective Device Coordination)    108
5-5-1- ابزار اصلاح (Modify Device)    108
5-5-2- شاخه يا انشعاب (Branch)    109
5-5-4- معيار هماهنگي (Coordination Criteria)    110
5-5-5- معيار بار و زمان عملكرد (Reach and Load Criteria)    111
5-5-6- دايركتوري تنظيمات (Setting Directory)    111
5-6- مدل بهينه‌سازي كليدزني (Switching optimization Module)    112
5-7- تحليل فركانسي (Frequency Scan)    116
5-8- ارزيابي قابليت اطمينان (Reliability Assessment)    116
5-9- بازيابي سرويس (Service Restoration)    116
5-10- تحليل پيشامد احتمالي (اغتشاش) (Contingency Analysis)    116

فصل ششم: منوي Report    120
6-1- گزارش محاسبات (Report on Calculation)    120
6-2- گزارش معمول (Reports) Customize    121
6-2-1- افت ولتاژ (Voltag Drop)    121
6-2-2- اتصال كوتاه (Short Circuit)    121
6-2-3- نمايش گزارش مربوط به ورودي‌ها (Input Data Reports)    121
6-3- Equipment Report    121
6-4- گزارش داده‌هاي ورودي (Input Data Report)    121
6-5- خلاصه مطالعات مربوط به فايلها (Study Summry)    122
6-6- ذخيره كردن گزارش (Save Report)    122
6-7- بستن همة پنجره‌ها (Close All Reports)    122
6-8- جايگذاري گزارش انتخاب شده (Locate Report Selection)    122

فصل هفتم: منوي View    126
7-1- ميله‌ابزارها (Toolbars)    126
7-2- ميله‌ وضعيت (Status Bar)    127
7-3- گزارش (Report)    127
7-4- ارتقاء وضعيت نمايش (Update (Display)    127
7-5- بزرگ‌نمايي (Zoom)    128
7-5-1- بزرگ‌نمايي جهت تطابق (Zoom To Fit)    128
7-5-2- بزرگ‌نمايي جهت تطابق فيدر با مقدار استاندارد (Zoom To Fit Feeder)    128
7-5-3- بزرگ‌نمايي بيشتر (Zoom In)    128
7-5-4- كوچك‌نمايي (Zoom Out)    128
7-5-5- بزرگ‌نمايي مقدار قبلي (Zoom Previous)    128
7-5-6- بزرگ‌نمايي بعدي (Zoom Next)    128
7-5-7- بزرگ‌نمايي به اندازه مختصات (Zoom to Locate)    128
7-6- حركت (Go)    129
7-6-1- حركت به راست (Go Rigth)    129
7-6-2- حركت به چپ (Go Left)    129
7-6-3- حركت به بالا (Go Up)    129
7-6-4- حركت به پايين (Go Down)    129
7-7- لنز بزرگ‌نمايي (Magifying Lens)    129
7-8- لايه‌هاي تصوير (Image Layers)    129
7-9- (Tool Tips)    129
7-10- نمايش (Show)    129
7-11- نمايش فاز (Show Phas)    129
7-12- نمايش تجهيزات (Show Equipment)    129
7-13- نمايش متن (Show Text)    129
7-14- نمايش نتايج (Show Results)    129
7-15- گزينه‌هاي نمايش (Show Option)    129
7-15-1- بند عمومي tab «General»The     129
7-15-2- The Phasing tab    130
7-15-3-  The Equipment tab    131
7-15-4- بند «Results» (The Results tab)     132
7-15-5- بند «تكست» (The Text tab)     134

فصل هشتم: منوي Window    137
8-1- بستن پنجره (Close Window)    137
8-2- بستن تمام پنجره‌ها (Close All Window)    137
8-3- Cascade    137
8-4- Tile Vertically    137
8-5- Tile Horizontally    137
8-6- Arrange Icons    137
8-7- Attach Map    137
8-8- New Window    138
8-9- فهرستي از پنجره‌ها (List of Window)    140
فصل نهم: منوي Help    143
فصل دهم: محاسبات اتصال كوتاه    144
10-1- شكل گزارش اتصال كوتاه (Short Circuit Report Format)    144
10-1-1- گزارش براي سكشن مجزا     144
10-1-2- برچسب گزارش (Report tags)     145
10-1-3- گزارش كامل اتصال كوتاه      145
10-2- روش محاسبه اتصال كوتاه     148
10-2-1- خطاي سه‌فاز     148
10-2-2- خطاي دوفاز به زمين      148
10-2-3- خطاي فاز به فاز     148
10-2-4- خطاي يك فاز به زمين     149
10-2-5- ضريب عدم تقارن      149

فصل يازدهم: محاسبات جايابي خازن     152
11-1- محدويت‌هاي موجود در جايابي خازن     152
11-2- بانك‌هاي خازني      152
11-3- Load Levels     154
11-4- گزينه‌هاي هزينه (Cost Options)     155
11-5- نتايج (Results)      156
فصل دوازدهم: تحليل هارمونيك    161
فصل سيزدهم: ارزيابي قابليت اطمينان      164
13-1- تعاريف (Definitions)     164
13-2- محاسبه شاخص‌هاي قابليت (اطمينان Reliability Indices Computation)     164
13-3- محاسبه شاخص‌هاي بار (Load Indices Defenition)    164
13-4- تعريف شاخص‌هاي سيستم (System Indices Defenition)     165
13-5- تحليل قابليت اطمينان (Reliability Parameters)    165
13-5-1- پارامترهاي قابليت اطمينان (Reliability Parameters)     166
13-5-2- مقادير مورد نظر براي شاخص‌هاي سيستم و بار (Load Indices/ System Indices Target )    166
13-5-3- كدرنگ (Color Code)     167
13-5-4- گزارش‌ها (Reports)    167
13-6- مثال RAM (RAM Example)    168
13-6-1- واردكردن پارامترهاي تحليل RAM (Entering RAM Analysis Parameters)    168
13-6-2- جمع‌آوري اطلاعات (Data Collection Process)    169
13-6-3- تنظيم مقادير (Setting Target Values)    171
13-6-4- تنظيم كدرنگ (Setting The Color Code)    172
13-6-5- تنظيم كردن فرمت‌هاي گزارشي (Setting The Reports Format)    172
13-6-6- تحليل قابليت اطمينان در شبكه اصلي (Relibility Analysis on Base Network)    173

فصل چهاردهم: احيا و بازيابي سيستم       183

فصل پانزدهم: تحليل اغتشاش       183

ضميمه الف: آموزش       193
الف ـ 1ـ آموزش شماره 1: ايجاد تجهيزات (Creating Equipment)    194
الف ـ 1ـ1ـ تعريف يك پست (Deining Substation)    195
الف ـ 1ـ2ـ تعريف يك ترانسفورماتور (Defining a Transformer)    197
الف ـ 1ـ3ـ تعريف يك خط (Defining a Line)    198
الف ـ 2ـ آموزش شماره 2: توابع و عمليات اصلي رسم (Basic Drawing Functions)    201
الف ـ 3ـ آموزش شماره 3: محاسبات     207
الف ـ 4ـ آموزش شماره 4: ايجاد و چاپ گزارش‌ها    210

ضميمه ب: وارد و خارج كردن پايگاه داده‌ها    211
ب ـ1ـ فرمت فايل ASCII براي Equipment, Database    212
ب ـ2ـ فرمت فايل ASCII براي پايگاه داده‌هاي شبكه     224
ب ـ3ـ فرمت فايل ASCII براي پايگاه داده بار (ASCII Format For Load Database)    227
ضميمه ج: ذخيره گزارشها    242
ج ـ1ـ گزارش داده ورودي ـ فرمت فايل database     242
ج ـ1ـ1ـ گزارش توپولوژي     243
ج ـ1ـ2ـ گزارش تنظيمات     243
ج ـ1ـ3ـ گزارش خازن     244
ج ـ1ـ4ـ گزارش بار    244
ج ـ2ـ گزارش فاز افت ولتاژ ـ فرمت فايل database    245
ج ـ3ـ گزارش اتصال كوتاه ـ فرمت فايل database    246
ضميمه د : پيش فرض‌هاي CYMDIST.INI    247
ضميمه ه: قفل حفاظتي     250
ضميمه و: يک مثال پياده سازی شده      261

فهرست منابع
www.tridenttech1abs.com/CymDist.htm
www.cyme.com/software/cymdist/
www.tridenttechlabs.com/automation_st.htm
www.osmose.com/utilities/data_services/literature/cymdist_gateway.pdf

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 260

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پروژه آشنایی با نرم افزار CYMDIST
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد