دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه آلیاژهای ریختگی

آلیاژهای ریختگی

مشخصاتي از ساختارهاي ميكروسكوپي قطعات ريختگي:
آلياژهاي ريختگي داراي ساختارهاي ميكروسكوپي متفاوتي هستند كه نسبت به نوع استفاده آنهابايكديگرتفاوت كلي داشته ودرمقابل تغيير در هر كدام از عوامل معين درآلياژخواص مشخصي ازان تغيير پيداميكند.دانه هاومرزدانه هايي كه درمناطق ستوني وهم محور وجودداردداراي رنگهاي متفاوتي هستند كه توسط چشم غير مسلح وبدون استفاده ازميكروسكوپ يادربزرگنمايي هاي خيلي كم به وضوح قابل رويت هستندو ساختار ماكروسكپي هم همچنين مكانيزم هاي متفاوت و پيچيده اي كه باعث ايجادانواع مختلف جدانشينيهاي ماكرسكپي مي گردند.عدم يكنواختي تركيب شيميايي در داخل قطعه ريختگي رابه وجود آورده ودر برخي مواقع همراه باايجادغيريكنواختي خواص مكانيكي موجب تغييرات موضعي درخواص قطعات ميگردد.
ساختارهاي دوتائي نيزدربرخي قطعات يا محصولات ريختگي به خصوص در غلطكها مورد استفاده قرار مي گيرد.دانه هاي اوليه كه درمرحله انجماد بدست مي آيد ودانه هائي كه حاصل تغيير حالت هاي فازي در حالت جامد هستند بصورت ساختار ميكروسكوپي و ماكروسكوپي قابل مشاهده هستند.
رشد دندريتي ويوتكتيكي دو نوع مهم از حالت هاي ويژه را در حالت هاي ريختگي پديد مي اورند كه در داخل دانه هاي اصلي ساختار ميگروسكوپي بسيار تعيين كننده مي باشد.جدانشيني عناصر آلياژي در بين دانه ها يك پديده عادي مي باشد به طوري كه جدانشيني دندريتي عناصر آلياژي در محلول هاي جامد بصورت هسته دار شدن و در سيستمهاي پيچيده تر بصورت فاز دوم مشاهده مي گردد.
عمليات حرارتي و ساختارهاي ناشي از ان مختص قطعات و آلياژهاي ريختگي نبوده بلكه براي ايجاد استحكام زياد در موارد ساختماني از اهميت خاصي برخوردار مي باشد.اين ساختارها و محصولات بدست امده از عمليات حرارتي شامل تغيير حالت هاي مارتنزيتي وديگر روش هاي مختلف رسوب دادن و عمليات انحلال هستند.همچنين مشاهده نتايج دست آوردهاي برخي از اعمال كه در عمليات حرارتي صورت مي گيرد هميشه با ميكروسكوپ هاي نوري امكان پذير نبوده و به بزرگنمائي هاي بيشتري از طريق استفاده از ميكروسكوپ هاي در الكتروني نياز دارد كه مثال هائي از اين نوع مشاهده مي گردد.
لازم به ياداوري است كه در مورد استفاده از ميكروسكوپ هاي الكتروني هدف انحصارا” بزرگ نمائي بيشتر نيست بلكه به منظور مشاهده سه بعدي نمنه ها نيز به كار مي رود.
موردي ديگردر ساختار ميكروسكوپي آلياژهاي ريختگي مربوط به مرحله ذوب و درصد خالص بودن مواد اوليه مذاب است.ناخالصي هاي موارد منگنز در فولاد در اين طبقه بندي قرار ميگيرد و نوع شكل موارد منگنز ايجاد شده در داخل فولاد در خواص مكانيكي و همچنين در حساسيت فولاد نسبت به شرايط محيطي تاثير بسيار دارد.
اخال هاي مكانيكي بطور معمول بزرگتر بوده و در مراحل اصلي در مرحله ذوب از كوره بوته و از مواد نسوز مربوط به قالب ها در داخل قطعه ايجاد مي شوند.
نفوذ داخل شدن گازها در داخل مذاب يا انقباض قطعه حين انجماد باعث ايجاد ريزي مي گرددو به همين ترتيب از پيوستن ناخالصي ها از قطعات ريختگي از آنها ابعاد بزرگتري بوجود ما ايند كه در بخش عيوب ريختگي مورد بررسي قرار مي گيرند.به منظور بحث و بررسي صحيح و مناسب در ساختارهاي ميكروسكوپي استفاده از نمودارهاي فازي بسيار لازم وضروري مي باشد.

دانلود پروژه آلیاژهای ریختگی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد