خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه آموزش مبانی فلش FLASH
دانلود پروژه آموزش مبانی فلش FLASH

دانلود پروژه آموزش مبانی فلش FLASH

آموزش مبانی فلش FLASH

فهرست مطالب
مبانی فلش ۴
نوارهای ابزار (Tooibars)
خط زمانی (Timelien)
پنجره‌ها (Windows)
کادرها (Panels)
استفاده از کادر Fill برای اصلاح و بازبینی رنگها ۱۰
کادر Info 11
کتابخانه (Library)
ابزارهای ساخت (‌Creation Tools)
ترسیم خطوط ۱۴
ترسیم و تغییر خطوط ۱۵
رنگ آمیزی نواحی پرتو ۱۹
رنگ کردن نواحی توپر ۲۰
ترسیم و اصلاح شکلها با خطوط و نواحی توپر ۲۳
ترسیم و اصلاح شکلها ۲۴
بهره‌گیری از ابزار قلم (Pen Tool)
ایجاد متن ۲۸
ایجاد متن و دادن سبک به آن ۲۹
ابزارهای انتخاب ۳۲
ابزار قطره چکان (Dropper Tool)
انتخاب خصوصیات با ابزار قطره چکان ( Dropper Tool)
تغییر مقیاس و چرخش ۳۵
مقیاس گذاری و چرخش شکلهای رسم شده ۳۶
رنگها و شیب رنگها (Gradients)
ایجاد نمونه رنگهای یکدست (Soild) و شیب (Gradient)
ایجاد یک رنگ و نمونه سفارشی ۳۹
استفاده از کتابخانه برای بهره‌وری ۴۵
مفهوم کتابخانه ۴۵
نحوه ساخت و استفاده از سمبولها ۴۶
ایجاد یک سمبول با تبدیل موضوعات انتخاب شده ۴۶
ایجاد سمبول جدید از ابتدا ۵۰
سمبولها چگونه به شما کمک می کنند ۵۳
کاهش حجم فایل ۵۳
به حداقل رساندن کار ۵۴
استفاده از سمبلوهای کتابخانه ۵۵
قرار دادن نمونه سمبولها بر روی Stage 55
اصلاح نمونه‌های سمبول ۵۶
تغییر در مکان، مقیاس و چرخش نمونه‌ها ۵۶
آشنایی با متحرک سازی ۵۸
اجزا نمایش (Animation)
فریمها (Frames) و سرعت انتقال تصویر (Framerate)
سرعت انتقال تصویر و تعداد فرمیها ۶۲
سرعت انتقال تصویر در انواع نمایش (Animation)
فریمهای کلیدی (Keyframes ) و فریمهای کلیدی خالی (Blank Keyframes)
آشنایی با روش فریم به فریم ۶۶
ساخت نمایش فریم به فریم ۶۷
پیش نمایش یک نمایش (Animation) توسط Test Movie 69
(Motion Tween)
ایجاد یک بین گذاری حرکت (Motion Tween)
ایجاد یک بین گذاری ساده ۷۰
قلمرو فلش ۷۲
عمل چرخاندن در یک بین گذاری حرکت ۷۳
ایجاد بین گذاری شکل (Shape Tween)
ایجاد یک بین گذاری شکل ۷۵
پیروی از قواعد بین‌گذاری شکل (Shape Tween)
خطوط را با نواحی توپر ادغام نکنید ۷۷
لایه‌ها چگونه کار می‌کنند ۷۹
هدف واقعی لایه‌ها ۷۹
استفاده از دو لایه برای متحرک سازی دو دایره ۸۰
ما دو دایره ایجاد می کنیم که در طول صفحه حرکت کنند، البته یکی از آنها سریع تر حرکت خواهد کرد. ۸۰
خصوصیات لایه برای جلوه بصری ۸۷
لایه‌های راهنما (Guide Layers)
استفاده از لایه راهنما (Guide Layer ) برای تعریف ناحیه خارجی ۸۸
راهنمای حرکت (Motion Guides)
ایجاد نمایش یک توپ جهنده توسط راهنمای حرکت ۹۳
مبانی فلش
محیط فلش ساده به نظر می‌آید. ممکن است قصد داشته باشید همین الان کار ترسیم و متحرک سازی را شروع کنید. اما احتمالاً فلش به آن صورتی که شما انتظار دارید عمل نمی‌کند.
برای اینکه اولین قدمها را درست بردارید، بهتر است با مبانی آن آشنا شوید. فلش با برخی از نرم‌افزارها سازگار است و در مواردی با آنها تفاوت دارد.
نوارهای ابزار (Tooibars)
فلش دارای پنج نوار ابزار است: ۱- اصلی یا استاندارد (Standard).2- وضعیت (Status). 3- کنترل کننده (Controler). 4- راه انداز (Launcher). 5- جعبه ابزار (Tooibox) به آن Tools هم گفته می‌شود. چهار نوار ابزار اول، راهی برای رسیدن به گزینه‌های منوها فراهم می‌کنند، که توسط دکمه‌های نماد دار مشخص شده‌اند. نوارهای ابزار یا ‌‏Tools، روشی را برای درج و اصلاح متن و تصویر فراهم می‌کنند.
می‌توانید در منوی Window، گزینه Toolbars، نوارهای ابزار استاندارد، وضعیت، کنترل کننده را ملاحظه کنید (شکل ۱). توجه داشته باشید که نوار راه‌انداز (Launcher) همیشه فعال است.
نوار ابزار اصلی حاوی دکمه‌هایی برای توابع رایج موجود در منوهای ‌Fileو Edit می‌باشد. مثل Open، Save و Undo. می‌توانید عملاً کار هر دکمه را شناسایی کنید، به این صورت که نشانگر ماوس را روی دکمه‌ای قرار داده و منتظر بمانید تا راهنمای آن ابزار ظاهر شود. نوار ابزار وضعیت، وضعیت جاری صفحه کلید شما را نشان می‌دهد: مثل Caps Lock و Num Lock، همین. ( من معمولاً این نوار را غیر فعال می‌کنم تا فضای بیشتری را روی صفحه داشته باشیم).
نوار ابزار کنترل کننده، شبیه به کنترل کننده روی دستگاه پخش ویدئو است. هنگام ساخت نمایش می‌توانید با استفاده از کنترل کننده، نمایش خود را اجرا، متوقف، جلو، عقب و یا از ابتدا شروع کنید. و بالاخره اینکه، وقتی به استفاده از میان‌برها عادت کنید، هرگز از این نوار ابزار استفاده نخواهید کرد.
نوارهای ابزار اصلی و کنترل کننده قابلیت حرکت دادن و قفل کردن را دارند. به این معنی که می‌توانید آنها را روی صفحه جابجا کنید یا به رابط فلش قفل کنید. بدین ترتیب می‌توانید فضای کاری خود را به دلخواه سازماندهی کنید. برای مثال از منوی ‌Window، گزینه Toolbars و سپس Controller را انتخاب کنید. نوار ابزار بر روی سایر اجزا صفحه ظاهر می‌شود. اگر کنترل کننده را به سمت خط زمانی در بالای Stage بکشید، می‌توانید آن را در آنجا قفل کنید. در واقع به رابط قفل می‌شود. برای اینکه آن را از آنجا خارج کنید، روی خط کنار دکمه توقف کلیک کرده و آن را بکشید. نوار ابزار راه‌انداز (Launcher)  را نمی‌توانید غیر فعال و یا حرکت دهید. این نوار بسیار مفید است که احتمالاً هیچگاه مایل به غیر فعال کردن آن نخواهید بود. این نوار که در پایین رابط فلش قرار دارد، امکان دسترسی سریع به اغلب کادرهای رایج را فراهم می‌کند. این موضوع را بعداً شرح می‌دهیم.
جعبه ابزار با انتخاب گزینه Tools از منوی Window، فعال یا غیر فعال می‌شود. مثل بیشتر نوارهای ابزار،  جعبه ابزار نیز قابلیت حرکت و قفل شدن را دارا می‌باشد. محل پیش فرض آن در سمت چپ صفحه می‌باشد، که در آنجا قفل شده است. از جعبه ابزار عمدتاً برای ترسیم بر روی Stage استفاده می‌شود. توجه کنید، جعبه ابزار به چند بخش تقسیم شده است که عبارتند از: Tools ( ابزار)، View(نما)، Color ( رنگ) وOptions (گزینه‌ها) (شکل۲).
بخش Tools به شما امکان می‌دهد تا تصویر و متن ایجاد کنید ( توسط ابزار متن و ابزار خط). می‌توانید تصاویر را با ابزار پاک کن و ابزار سطل رنگ، اصلاح کنید. می‌توانید تصاویر را به آسانی توسط ابزار پیکان و دو ابزار زیر انتخاب و کمند، انتخاب کنید. قسمت Colors  به شما امکان می‌دهد تا رنگ ترسیمات را کنترل کنید. بالاخره قسمت Options شامل توابع اضافی برای ابزارهای خاص می‌باشد. بسته به ابزار انتخاب شده، گاهی ممکن است چیزی در این قسمت مشاهده نشود.
خط زمانی (Timelien)
اما الان مرور کوتاهی به خط زمانی خواهیم داشت.
خط زمانی حاوی تصاویر متوالی است که نمایش توسط آنها ساخته می‌شود. وقتی کاربر نمایش شما را تماشا می‌کند، در واقع تصاویر روی فریم ۱ و به دنبال آن فریم ۲ و سایر فریمها را مشاهده می‌کند. مانند آن است که فیلم واقعی یک نمایش سنتی را بردارید و آن را بطور افقی روی صفحه پهن کنید، بصورتی که شروع آن در سمت چپ و پایان آن در سمت راست باشد.
مانند بیشتر پنجره‌های دیگر، خط زمانی قابلیت حرکت و قفل شدن را دارا می‌باشد از این خصوصیت فقط برای سازماندهی فضای کاری استفاده می‌شود. اگر بخواهید می‌توانید خط زمانی را در زیر Stage یا هر جای دیگری قرار دهید. کسانی که دو نمایشگر دارند، انعطاف بیشتری برای سازماندهی فضای کاری‌شان در اختیار دارند. اگر خط زمانی را به هر دلیلی بسته باشید (البته وقتی آزاد باشد این کار ممکن است)، می‌توانید آن را انتخاب گزینه Timeline از منوی View مجدداً باز کنید.
وقتی شروع به ساخت نمایش می‌کنید، خط زمانی بوسیله علائمی به شما کمک می‌کند. مثلاً می‌توانید طول نمایش را با نگاه کردن به خط زمانی مشاهده کنید. همچنین فلش از شمایلهای کوچک و نشانه‌های رنگی در خط زمانی استفاده می‌کند، به این ترتیب می‌توانید چگونگی اجرای نمایش را بفهمید.
علاوه بر فریمها، خط زمانی به شما اجازه می‌دهد تا هر تعداد لایه که می‌خواهید، در نمایش خود داشته باشید. مثل سایر برنامه‌های ترسیم، موضوعات رسم شده در هر لایه در زیر یا روی موضوعات لایه‌های دیگر ظاهر می‌شوند. هر لایه شامل نمایش جداگانه‌ای خواهد بود (ممکن است در مثال Keyframing متوجه وجود چند لایه شده باشید). به این صورت چند نمایش می‌توانند به صورت همزمان اجرا شوند، با استفاده از نام لایه‌ها و جلوه‌های ویژه (مثل Masking)، می‌توانید نمایشهای پیچیده‌ای بسازید.
شکل ۳ خط زمانی و لایه‌های یک نمایش کامل شده را نشان می‌دهد.
پنجره‌ها (Windows)
یقیناً شما در فلش با پنجره‌های بیشتری غیر از Stage، نوارهای ابزار و خط زمانی (اگر چه اینها اصلی‌اند)، مواجه خواهید شد. در این قسمت به برخی دیگر از آنها می‌پردازیم.
کادرها (Panels)
کادرها به شما امکان می‌دهند تا خصوصیات هر موضوع را تغییر دهید. برای مثال، کادر Character اجازه می‌دهد، ظاهر فونت و اندازه آن را مشاهده کنید و یا تغییر دهید. کادر Fill به شما اجازه می‌دهد رنگ موضوعات را کنترل کنید. در این قسمت با تعدادی از کادرها (Panels) و در نهایت با تمام آنها آشنا خواهید شد، لیست همه آنها در منوی Window، گزینه Panels قرار دارد. چون تعداد این کاردها زیاد است، بعداً نحوه سازماندهی آنها را مطابق با کاری که انجام می‌دهید، خواهید آموخت.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است