دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه آموزش مبانی فلش FLASH

آموزش مبانی فلش FLASH

فهرست مطالب
مباني فلش 4
نوارهاي ابزار (Tooibars)
خط زماني (Timelien)
پنجره‌ها (Windows)
كادرها (Panels)
استفاده از كادر Fill براي اصلاح و بازبيني رنگها 10
كادر Info 11
كتابخانه (Library)
ابزارهاي ساخت (‌Creation Tools)
ترسيم خطوط 14
ترسيم و تغيير خطوط 15
رنگ آميزي نواحي پرتو 19
رنگ كردن نواحي توپر 20
ترسيم و اصلاح شكلها با خطوط و نواحي توپر 23
ترسيم و اصلاح شكلها 24
بهره‌گيري از ابزار قلم (Pen Tool)
ايجاد متن 28
ايجاد متن و دادن سبك به آن 29
ابزارهاي انتخاب 32
ابزار قطره چكان (Dropper Tool)
انتخاب خصوصيات با ابزار قطره چكان ( Dropper Tool)
تغيير مقياس و چرخش 35
مقياس گذاري و چرخش شكلهاي رسم شده 36
رنگها و شيب رنگها (Gradients)
ايجاد نمونه رنگهاي يكدست (Soild) و شيب (Gradient)
ايجاد يك رنگ و نمونه سفارشي 39
استفاده از كتابخانه براي بهره‌وري 45
مفهوم كتابخانه 45
نحوه ساخت و استفاده از سمبولها 46
ايجاد يك سمبول با تبديل موضوعات انتخاب شده 46
ايجاد سمبول جديد از ابتدا 50
سمبولها چگونه به شما كمك مي كنند 53
كاهش حجم فايل 53
به حداقل رساندن كار 54
استفاده از سمبلوهاي كتابخانه 55
قرار دادن نمونه سمبولها بر روي Stage 55
اصلاح نمونه‌هاي سمبول 56
تغيير در مكان، مقياس و چرخش نمونه‌ها 56
آشنايي با متحرك سازي 58
اجزا نمايش (Animation)
فريمها (Frames) و سرعت انتقال تصوير (Framerate)
سرعت انتقال تصوير و تعداد فرميها 62
سرعت انتقال تصوير در انواع نمايش (Animation)
فريمهاي كليدي (Keyframes ) و فريمهاي كليدي خالي (Blank Keyframes)
آشنايي با روش فريم به فريم 66
ساخت نمايش فريم به فريم 67
پيش نمايش يك نمايش (Animation) توسط Test Movie 69
(Motion Tween)
ايجاد يك بين گذاري حركت (Motion Tween)
ايجاد يك بين گذاري ساده 70
قلمرو فلش 72
عمل چرخاندن در يك بين گذاري حركت 73
ايجاد بين گذاري شكل (Shape Tween)
ايجاد يك بين گذاري شكل 75
پيروي از قواعد بين‌گذاري شكل (Shape Tween)
خطوط را با نواحي توپر ادغام نكنيد 77
لايه‌ها چگونه كار مي‌كنند 79
هدف واقعي لايه‌ها 79
استفاده از دو لايه براي متحرك سازي دو دايره 80
ما دو دايره ايجاد مي كنيم كه در طول صفحه حركت كنند، البته يكي از آنها سريع تر حركت خواهد كرد. 80
خصوصيات لايه براي جلوه بصري 87
لايه‌هاي راهنما (Guide Layers)
استفاده از لايه راهنما (Guide Layer ) براي تعريف ناحيه خارجي 88
راهنماي حركت (Motion Guides)
ايجاد نمايش يك توپ جهنده توسط راهنماي حركت 93
مباني فلش
محيط فلش ساده به نظر مي‌آيد. ممكن است قصد داشته باشيد همين الان كار ترسيم و متحرك سازي را شروع كنيد. اما احتمالاً فلش به آن صورتي كه شما انتظار داريد عمل نمي‌كند.
براي اينكه اولين قدمها را درست برداريد، بهتر است با مباني آن آشنا شويد. فلش با برخي از نرم‌افزارها سازگار است و در مواردي با آنها تفاوت دارد.
نوارهاي ابزار (Tooibars)
فلش داراي پنج نوار ابزار است: 1- اصلي يا استاندارد (Standard).2- وضعيت (Status). 3- كنترل كننده (Controler). 4- راه انداز (Launcher). 5- جعبه ابزار (Tooibox) به آن Tools هم گفته مي‌شود. چهار نوار ابزار اول، راهي براي رسيدن به گزينه‌هاي منوها فراهم مي‌كنند، كه توسط دكمه‌هاي نماد دار مشخص شده‌اند. نوارهاي ابزار يا ‌‏Tools، روشي را براي درج و اصلاح متن و تصوير فراهم مي‌كنند.
مي‌توانيد در منوي Window، گزينه Toolbars، نوارهاي ابزار استاندارد، وضعيت، كنترل كننده را ملاحظه كنيد (شكل 1). توجه داشته باشيد كه نوار راه‌انداز (Launcher) هميشه فعال است.
نوار ابزار اصلي حاوي دكمه‌هايي براي توابع رايج موجود در منوهاي ‌Fileو Edit مي‌باشد. مثل Open، Save و Undo. مي‌توانيد عملاً كار هر دكمه را شناسايي كنيد، به اين صورت كه نشانگر ماوس را روي دكمه‌اي قرار داده و منتظر بمانيد تا راهنماي آن ابزار ظاهر شود. نوار ابزار وضعيت، وضعيت جاري صفحه كليد شما را نشان مي‌دهد: مثل Caps Lock و Num Lock، همين. ( من معمولاً اين نوار را غير فعال مي‌كنم تا فضاي بيشتري را روي صفحه داشته باشيم).
نوار ابزار كنترل كننده، شبيه به كنترل كننده روي دستگاه پخش ويدئو است. هنگام ساخت نمايش مي‌توانيد با استفاده از كنترل كننده، نمايش خود را اجرا، متوقف، جلو، عقب و يا از ابتدا شروع كنيد. و بالاخره اينكه، وقتي به استفاده از ميان‌برها عادت كنيد، هرگز از اين نوار ابزار استفاده نخواهيد كرد.
نوارهاي ابزار اصلي و كنترل كننده قابليت حركت دادن و قفل كردن را دارند. به اين معني كه مي‌توانيد آنها را روي صفحه جابجا كنيد يا به رابط فلش قفل كنيد. بدين ترتيب مي‌توانيد فضاي كاري خود را به دلخواه سازماندهي كنيد. براي مثال از منوي ‌Window، گزينه Toolbars و سپس Controller را انتخاب كنيد. نوار ابزار بر روي ساير اجزا صفحه ظاهر مي‌شود. اگر كنترل كننده را به سمت خط زماني در بالاي Stage بكشيد، مي‌توانيد آن را در آنجا قفل كنيد. در واقع به رابط قفل مي‌شود. براي اينكه آن را از آنجا خارج كنيد، روي خط كنار دكمه توقف كليك كرده و آن را بكشيد. نوار ابزار راه‌انداز (Launcher)  را نمي‌توانيد غير فعال و يا حركت دهيد. اين نوار بسيار مفيد است كه احتمالاً هيچگاه مايل به غير فعال كردن آن نخواهيد بود. اين نوار كه در پايين رابط فلش قرار دارد، امكان دسترسي سريع به اغلب كادرهاي رايج را فراهم مي‌كند. اين موضوع را بعداً شرح مي‌دهيم.
جعبه ابزار با انتخاب گزينه Tools از منوي Window، فعال يا غير فعال مي‌شود. مثل بيشتر نوارهاي ابزار،  جعبه ابزار نيز قابليت حركت و قفل شدن را دارا مي‌باشد. محل پيش فرض آن در سمت چپ صفحه مي‌باشد، كه در آنجا قفل شده است. از جعبه ابزار عمدتاً براي ترسيم بر روي Stage استفاده مي‌شود. توجه كنيد، جعبه ابزار به چند بخش تقسيم شده است كه عبارتند از: Tools ( ابزار)، View(نما)، Color ( رنگ) وOptions (گزينه‌ها) (شكل2).
بخش Tools به شما امكان مي‌دهد تا تصوير و متن ايجاد كنيد ( توسط ابزار متن و ابزار خط). مي‌توانيد تصاوير را با ابزار پاك كن و ابزار سطل رنگ، اصلاح كنيد. مي‌توانيد تصاوير را به آساني توسط ابزار پيكان و دو ابزار زير انتخاب و كمند، انتخاب كنيد. قسمت Colors  به شما امكان مي‌دهد تا رنگ ترسيمات را كنترل كنيد. بالاخره قسمت Options شامل توابع اضافي براي ابزارهاي خاص مي‌باشد. بسته به ابزار انتخاب شده، گاهي ممكن است چيزي در اين قسمت مشاهده نشود.
خط زماني (Timelien)
اما الان مرور كوتاهي به خط زماني خواهيم داشت.
خط زماني حاوي تصاوير متوالي است كه نمايش توسط آنها ساخته مي‌شود. وقتي كاربر نمايش شما را تماشا مي‌كند، در واقع تصاوير روي فريم 1 و به دنبال آن فريم 2 و ساير فريمها را مشاهده مي‌كند. مانند آن است كه فيلم واقعي يك نمايش سنتي را برداريد و آن را بطور افقي روي صفحه پهن كنيد، بصورتي كه شروع آن در سمت چپ و پايان آن در سمت راست باشد.
مانند بيشتر پنجره‌هاي ديگر، خط زماني قابليت حركت و قفل شدن را دارا مي‌باشد از اين خصوصيت فقط براي سازماندهي فضاي كاري استفاده مي‌شود. اگر بخواهيد مي‌توانيد خط زماني را در زير Stage يا هر جاي ديگري قرار دهيد. كساني كه دو نمايشگر دارند، انعطاف بيشتري براي سازماندهي فضاي كاري‌شان در اختيار دارند. اگر خط زماني را به هر دليلي بسته باشيد (البته وقتي آزاد باشد اين كار ممكن است)، مي‌توانيد آن را انتخاب گزينه Timeline از منوي View مجدداً باز كنيد.
وقتي شروع به ساخت نمايش مي‌كنيد، خط زماني بوسيله علائمي به شما كمك مي‌كند. مثلاً مي‌توانيد طول نمايش را با نگاه كردن به خط زماني مشاهده كنيد. همچنين فلش از شمايلهاي كوچك و نشانه‌هاي رنگي در خط زماني استفاده مي‌كند، به اين ترتيب مي‌توانيد چگونگي اجراي نمايش را بفهميد.
علاوه بر فريمها، خط زماني به شما اجازه مي‌دهد تا هر تعداد لايه كه مي‌خواهيد، در نمايش خود داشته باشيد. مثل ساير برنامه‌هاي ترسيم، موضوعات رسم شده در هر لايه در زير يا روي موضوعات لايه‌هاي ديگر ظاهر مي‌شوند. هر لايه شامل نمايش جداگانه‌اي خواهد بود (ممكن است در مثال Keyframing متوجه وجود چند لايه شده باشيد). به اين صورت چند نمايش مي‌توانند به صورت همزمان اجرا شوند، با استفاده از نام لايه‌ها و جلوه‌هاي ويژه (مثل Masking)، مي‌توانيد نمايشهاي پيچيده‌اي بسازيد.
شكل 3 خط زماني و لايه‌هاي يك نمايش كامل شده را نشان مي‌دهد.
پنجره‌ها (Windows)
يقيناً شما در فلش با پنجره‌هاي بيشتري غير از Stage، نوارهاي ابزار و خط زماني (اگر چه اينها اصلي‌اند)، مواجه خواهيد شد. در اين قسمت به برخي ديگر از آنها مي‌پردازيم.
كادرها (Panels)
كادرها به شما امكان مي‌دهند تا خصوصيات هر موضوع را تغيير دهيد. براي مثال، كادر Character اجازه مي‌دهد، ظاهر فونت و اندازه آن را مشاهده كنيد و يا تغيير دهيد. كادر Fill به شما اجازه مي‌دهد رنگ موضوعات را كنترل كنيد. در اين قسمت با تعدادي از كادرها (Panels) و در نهايت با تمام آنها آشنا خواهيد شد، ليست همه آنها در منوي Window، گزينه Panels قرار دارد. چون تعداد اين كاردها زياد است، بعداً نحوه سازماندهي آنها را مطابق با كاري كه انجام مي‌دهيد، خواهيد آموخت.

دانلود پروژه آموزش مبانی فلش FLASH
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد