نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی.
خانه » پروژه » محیط زیست و بهداشت » دانلود پروژه اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده
دانلود پروژه اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده

دانلود پروژه اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده

اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده
فهرست مطالب
مقدمه ای بر توفان
توفان
اثر توفان بر اقیانوس
پاسخ اقیانوس به یک توفان یا هاریکان در حال حرکت
علامت های توفانی
گودباد
تشکیل گردباد
مشخصات گرد باد
ایجاد آگاهی و امنیت در مقابل گرد باد
Hurricane 
مهم ترین علل ایجاد کننده توفان
باد 
منشأ باد
الگوی وزشی باد
اثر چرخش زمین
گرایان فشار و باد
عواملی که بر جهت و سرعت باد اثر می گذارند
جریانات اقیانوسی
گرم شدن زمین
انواع توفان
توفان های رعد و برق
ساختار توفان های رعد و برق
شرایط شکل گیری رعد و برق
انواع توفان های رعد و برق
شروع و پایان زندگی یک سلول رعد و برق
مرحله بلوغ
مرحله پیری
اثرات توفان رعد و برق
توفان های تگرگ
شرایط تشکیل تگرگ
شکل دانه تگرگ
پیش بینی تگرگ
اثرات ناشی از تگرگ بر محیط
راه های مبارزه با تگرگ
توفان شن
ساز و کار توفان شن
توزیع اندازه ذرات خاک
انواع حرکت ذرات خاک
توفان گرد و خاک
اثرات باد بر سطوح شنی و موانع سطحی
روش تئوری
عامل اصلی در تشکیل تپه های شنی
روش تجربی
روش مشاهده مستقیم
اثر توفان ها بر اکوسیستم
تعریف اکوسیستم
آب و هوا
تغییرات آب و هوا و از آن بر محیط
عامل باد
اثرات باد بر اکوسیستم
– شکستن دریشه کن شدن گیاهان
– تغییر شکن
– خم شدن
– سایش
– نقش باد در انتقال املاح و نمکی شدن زمین ها
– مکانیسم شور شدن زمین ها در اثر انتقال ذرات نمکی حاصل از دریاها
– مکانیسم قلیایی شدن زمین ها در اثر انتقال ذرات نمک حاصل از کویرها
– تأثیر باد بر امواج
– افزایش و کاهش دما
– کاهش رطوبت
– تغییرات در مقدار برف
– تحمل گندم های ایران به شوری
– تغییرات در دریاچه ارومیه
– تغییرات در مناطق استوایی
– اوج گیری پرندگان با استفاده از تند باد ناگهانی
بررسی گردبان کاترینا و اثرات آن بر اکوسیستم
تاریخچه توفان کاترینا
کاترینا یا خشم خدای باد
پیدایش توفان کاترینا
چشم توفان
اثر کوریولیس بر کاترینا
انواع درجات توفان بر حسب سرعت
چگونگی توفان کاترینای اخیر در آمریکا
اثرات توفان کاترینا
اثرات اقتصادی
اثرات زیست محیطی
نقش انسانی در افزایش خسارت ناشی از حوادث طبیعی مثل توفان
توفان کاترینا و محیط
خطران بعد از توفان کاترینا بر انسان
پرسش و پاسخ آزاد درباره توفان
مقدمه ای بر توفان :
یکی از پر آسیب ترین و کشنده ترین حوادث توفان است. وقتی توفان ها به کنار ساحل می رسند، با خود نشان یک موج از آب اقیانوس را در امتداد خط ساحلی می آورند، بادهای شدید، گرد و بادهای سخت و باران های شدید و سیل را به همراه می آورند.
در طول توفان، خانه ها، مغازه ها، جاده ها و پل ها به واسطه بادهای سریع و قوی و یا امواج شدید تخریب شده یا آسیب می بینند . آشغالهای حاصل از بادهای سریع و قوی می توانند آسیب زننده باشند. جاده ها و پل ها با سیلاب خراب می شوند و یا به وسیله آشغالهای همراه توفان مسدور می شوند در توفان های بزرگ (مثل اندرو) نیروی باد به تنهایی می تواند تخریب وحشتناکی را ایجاد کند. درختان و خطوط نیرو قطع می شوند و خانه ها و ساختمانهای سست نابود می شوند. این خسارت ها فقط به خط ساحل محدود نیستند. اغلب آسیب ها تا صدها مایل هم کشیده می شوند.
توفان ها و پتانسیل تخریبی آنها بوسیله مقیاس Saffir – Simpson از 5-1 شماره گذاری می شوند، توفان گروه 1 کمترین نیروی تخریبی را دارد و توفان گروه 5 بیشترین قدرت تخریب را داراست. سه نوع آسیب در اثر توفان رخ می دهد :
1) آسیب توسط باد :
بادهای نیرومند توفان با توان mph74 یا بیشتری می توانند ساختمانهای سست و خانه هاید متحرک را نابود کنند. آشغال هایی چون علائم، سقف ساختمان ها، ستون ها، مواد و کوچک خارج از خانه ها مثل گلوله های پروازی در توفان ها به حرکت در می آیند.
2) آسیب موج های توفان :
موج های توفان گنبد بزرگی با پهنای 100-5 ماده ی آب هستند که تا خط ساحل نزدیک جایی که توفان دارد خستگی می شود می رسند، موج های بالای آب تخریب کننده هستند. توفان های شدید به همراه آب کنار ساحل کم عمق تر، به تشکیل موج های قوی تری می انجامد.
3) آسیب توسط سیل :
باران های گسترده در خشکی اغلب بیشتر از 6 اینچ هستند و سیل های کشنده و هلاک کننده ای را تولید می کنند. در نواحی خشکی این مورد بیشترین خطر را دارد.
نواحی که در معرض خطر توفان هستند عبارتند از :
خلیج آتلانتیک و خلیج ایالات متحده از تگزاس، کاربین و نواحی استوایی یا سینیک غربی، از هاوایی، کدام تا ساموئای امریکا و اسپانیا.
توفان های گروه 1 هم ممکن است باعث مرگ، انهدام ملک و سیل شوند و باید جدی گرفته شوند (با این که کمترین نیروی تخریبی را دارند). نواحی ساحلی باید در موقع نزدیک شدن توفان تخلیه گردند.
توفان :
باد به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده تغییرات آب و هوایی عامل ایجاد پدیده ای با طبیعی تکان دهنده و خشن و مخرب به نام توفان می باشد. منظور از توفان در خشکی معمولاً یک وضعیت بر آشفته هواست که در آن باران سنگین می بارد و توأم باران سنگین می بارد و توأم با رعد و برق و بادهای شدید است.
توفان در دریا اغلب به صورت یک تند باد بسیار شدیدی می باشد. توفان در عرض جغرافیایی که ایالات متحده قرار گرفته معمولاً مساحتی به حدود صدها کیلومتر را یکباره فرا می گیرد. این توفان خاکی از گردبادهای بسیار وسیعی است که به گرد نقطه ای که فشار جو کم است پیوسته می چرخند. توفان هایی از این قبیل در جایی شروع می شوند که هوای گرم و مرطوب مناطق گرمسیری که به سمت شمال برخاسته، برخورد می کنند.
در برخی جاها، هوای گرم مانند کمپانی در شکم هوای سرد بیشتر وی می کند، نوک این پیکان نقطه ای از جو کم فشار را ایجاد می کند. آن گاه به هوای این منطقه، از هر سو بادها یورش می آورند و کم کم توفانی بر فراز آن گسترده می شود. در هر جایی که هوای سرد با هوای گرم  برخورد می کند، نخست اندکی از آن دو به هم می آیند، سپس هوای گرم که سبک تر است در یک سطح اریب وار بالا می رود. بر اثر این جریان، هوای گرم و مرطوب خنک می شود و چون به حالت اشباع برسد، ابری پدید می آورد که شاید هم برف یا باران از آن ریزش کند.
در نیمکره شمالی گردش زمین سبب می شود که باد به سمت راست متمایل شود. از این دو توفان در آن جا در جهتی مخالف گردش عقربه ساعت رخ می دهد. این جریان در واقع شبیه به باد است اما به مقیاسی بسیار بزرگتر از آن.
توفان های دریای چین و توفان هایی که در شمال خط استوا رخ می دهند، معمولاً در اواخر تابستان و یا در پائیز بر فراز آب های گرم استوایی، شروع می شود.
جریان آن ها به سوی مغرب یا شمال غربی در مسیری است که کم کم به طرف راست انحنا می یابد. علت ویرانی های ناشی از توفان دو مورد است :
یکی سرعت سرسام آور خود با دو دیگری کاهش هولناکی که در فشار جو پدید می آورد. دیوار خانه ها و همچنین ساختمانهایی که طعمه این توفان ها می شوند به کلی در هم فرو می ریزند.
اثر توفان بر اقیانوس :
در غیاب چرخش کره زمین، انتظار می رود که باد جریانهای اقیانوسی و در مسیر تنش خود ایجاد و تقویت کند. به هر حال نیروی کوریولیس، حرکت آبهای اقیانوسی را تا زاویه معینی نسبت به آب منحرف می سازد و حالت نهایی را از آنچه ما انتظار داریم پیچیده تر می سازد. علاوه بر آن مرزهای قاره ای دخالت می کنند و به این پیچیدگی می افزایند. نیروی گرما و باد نیز به حرکات قائم منجر می شود که به چرخش ترموهالین معروف است، به این ترتیب گردش عمومی یک میدان جریان پیچیده است که تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارد.
در بین جزئیات فراوان الگوهای جریان سطحی مشخصه ای وجود دارند که از جمع زدن آنها جریان عمومی اقیانوس ها شکل می گیرد.
جنبه تکراری الگوهای جریان. چرخش های (gyre)  جنب حاره ای هستند که سر تا مسر بخش شرق – غرب حوضه های هر اقیانوس را در هر دو نیمکره در بر می گیرند. معروفترین مثال چرخش (gyre) آتلانتیک شمالی است که قسمت غربی آن از سیستم گلف استریم جریان فلوریدا تشکیل شده است که متعاقباً با طی کردن عرض اقیانوس در جهت شرق در عرض های 45 درجه تا 50 درجه، جریان آتلانتیک شمالی می شود.
در نزدیک اروپا این جریان به یک جریان قوی تر فناوری به سمت جنوب و جریان نروژی به سمت شمال منشعب می شود.
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است