دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهاي زيرزميني در آبرفتهاي جنوب دشت تهران

پروژه احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهاي زيرزميني در آبرفتهاي جنوب دشت تهران

فهرست مطالب

فصل اول
مقـــدمـــه  
– مراحل آماده سازي تونل قبل از انجام مرحله تزريق  
– مرحله تزريق دوغاب به گمانه ها و فضاهاي خالي پشت سگمنتها
فصل دوم    شناخت وضعيت زمين شناسي و آبهاي زيرزميني در
دشتهاي جنوب تهران
بخش اول   كلياتي در مورد وضعيت زمين شناسي مهندسي دشت هاي
جنوب تهران
بخش دوم    وضعيت آبهاي زيرزميني در دشتهاي جنوب تهران  
– جريان آب بداخل تونل
1– نزولات جوي و آبهاي سطحي  
2-آبهاي زيرزميني  
2-2- لايه هاي آبدار در زمين هاي دج شمال شهر
3- قنوات و كانالهاي جمع آوري آبهاي سطحي  
4- نشت آب از شبكه لوله كشي آب تهران
5- نشت آب از فاضلاب ها و آب نماها
فصل سوم    روشهاي حفاري متداول در حفر تونلهاي متروي
تهران
گسيختگيها و فرو ريزشها در روش جديد اتريشي
-روش حفر و پوشش
روش تونلزني
2-1- حفر تونل با روش هاي سنتي
سازندهاي سنگي
ب    سازندهاي آبرفتي
2-2- تونلزني با ماشين
الف    سازندهاي سنگي
ب    سازندهاي آبرفتي
شناخت رفتار زمين و وضعيت آبهاي زيرزميني و تعيين
روشهاي نگهداري بر اساس آن
بخش اول    جلوگيري از مجاورت و برخورد آب با سطح خارجي تونل
مترو
1- احداث زهكش ها
1-1- زهكش اصلي شوش – خيام
2-1- زهكش هاي تپه عباس آباد
2-چاههاي پست تخليه آب
3- انحراف يا مسدود كردن قنوات
1-3- انحراف قنوات داير
2-3- مسدود نمودن قنوات باير يا متروكه
بخش دوم    روشهاي عايق بندي ( ايزولاسيون ) تونلهاي مترو در
برابر نفوذ آب
1- روش سگمنت گذاري و تزريق پشت سگمنت ( Grouting )
1-هدف از انجام عمل تزريق
2-كاربردهاي تزريق درچه مواردي است
3-انواع تزريق از نظر ساختار ديواره داخلي تونل
4-تعريف سگمنت و كليد و طرز قرارگيري آنها در يك
حلقه يا رينگ
5-ترتيب قرارگيري رينگها در داخل تونل مترو
6-طرز بندكشي و پركردن شكافهاي بين رينگها و سگمنتها
7-گمانه زدن – ترتيب گمانه ها در يك حلقه – طرز
گمانه زني – مراحل گمانه زني
8-خالي كردن داخل گمانه و آماده سازي گمانه براي
شروع كار تزريق
9-توضيح ميكسرها و همزنها و كارشان
10-پمپهاي توليد فشار و پمپهاي فشار شكن و توضيح
كار آنها
11-تعريف اصطلاح خورند در كارهاي تزريق
12-توضيح توليد دوغاب و انواع آن
13-فشار تزريق و روش اندازه گيري و كنترل آن
14-دبي تزريق
15- مراحل انجام عمل تزريق
16- روش تزريق دوغاب به داخل گمانه و استفاده از
پكرها ( packer )
17- گرفتگي در مسير انتقال دوغاب و چگونگي بر طرف
كردن آن
18- حداكثر زماني كه ميتوان كار را به طور موقت
تعطيل كرد
19- توضيح مواد افزودنيبه دوغاب و نقش هر يك از آنها
در كار تزريق
20- اندازه گيري و چك كردن غلظت دوغاب
21- تشريح عمل همگراسنجي
22- بيرون زدگي و نشتي آب و دوغاب در حين كار و چگونگي
بر طرف كردن آنها
23- استفاده از ماده شيميايي به نام Penetron كار در
عايق بندي تونل
24- انجام تست آب در انتهاي كار براي اطمينان از
عايق بندي تونل
2- روش عايق بندي ( ايزولاسيون ) در روش اطريشي
همراه با تصاویر

دانلود پروژه احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهاي زيرزميني در آبرفتهاي جنوب دشت تهران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد