دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق و نصب ترانس

فهرست مطالب

  مقدمه 1
فصل اول  4
1-1 آشنايي با انواع شبكه هاي توزيع 4
2-1 شرايطي كه در هر شبكه توزيع مي بايد مورد توجه قرار گيرد 6
شبكه هاي هوايي و متعلقات آن 9
3-1 هاديهاي جريان الكتريكي  9
1-3-1 سيمهاي هوايي  10
حداقل سطح مقطع 10
2-3-1 انواع كابلها 11
3-3-1 انتخاب مقطع كابل  14
4-3-1 شرايط خواباندن كابلها در كانال 14
4-1- سر كابل  15
5-1 مفصل 16
6-1- اشكال مختلف شبكه هاي توزيع نيرو 17
1-6-1 شبكه هاي باز  17
2-6-1 شبكه هاي حلقوي بسته 18
3-6-1- شبكه هاي ستاره اي  18
4-6-1- شبكه هاي تار عنكبوتي و غربالي  18

فصل دوم
حريم و ايمني و طريقه اتصال زمين 18
1-2 اتصال به زمين 19
طريقه بستن اتصال زمين در شبكه فشار ضعيف 21
2-2 ايمني  22
1-2-2 تقسيم بندي ايمني  22
3-2- لوازم ايمني انفرادي  24
4-2 حريم و فواصل مجاز 26
1-4-2 انواع حريم  27
حريم ايمني براي شبكه ها 28

فصل سوم
1-3- وسايل و تجهيزات مورد نياز شبكه  29
1-1-3- طبقه بندي پايه ها 29
2-1-3- انواع پايه هاي بتني  31
2-3- اصول و روشهاي نصب پايه هاي برق  33
3-3- لوازم و تجهيزات مورد نياز  34
4-3- انواع مهار از نظر نيرو 41
5-3- تجهيزات يك تير مياني 20 كيلوولت 42
6-3- تجهيزات يك سكشن مياني 43
7-3- تجهيزات يك سكشن انتهايي  43
8-3- دستگاههاي منصوبه روي شبكه 20 كيلوولت 44
9-3- تابلوهاي الكتريكي  46

فصل چهارم
1-4- محاسبات مكانيكي خطوط 49
2-4- تاثير يخ  52
1-2-4- ظرايب مورد استفاده در طراحي  52
2-2-4- منحني سيم 53
3-4- محاسبات كشش سيم 54
4-4- نيروي ناشي از باد روي هادي  54
5-4- محاسبات الكتريكي خط 55
متعلقات سيمهاي هوايي  55
1-5-4- محاسبه فاصله فازها از يكديگر….. 56
2-5-4- محاسبه نيروي وارد بر تير در نقاط زاويه  57
3-5-4- محاسبه نيروي وارد بر پايه مياني در شرايط عادي  57
4-5-4- محاسبه نيروي وارد بر پايه مياني با شرايط  57
5-5-4- محاسبه سيم مهار  58
6-5-4- محاسبه فونداسيون……. 58
7-5-4- محاسبه سطح مقطع شبكه فشار ضعيف …. 59
8-4- محاسبه سطح مقطع سيم شبكه فشار متوسط  60

فصل پنجم
محاسبات روشنايي  64
الف) طراحي روشنايي داخلي  64
1-5- راهرو و سرويس بهداشتي  64
2-5- سرويس بهداشتي و حمام 65
3-5- آشپزخانه 66
4-5- هال و پذيرايي  67
5-5- اتاق خواب  68
ب) طراحي روشنايي پاركينگ 69
ج) طراحي روشنايي خيابان 74

فصل ششم
1-6- طرح و نظارت  78
2-6- چگونگي تهيه پروژه 79
3-6- نظارت پروژه  80
4-6- اجرا پروژه  81
5-6- چگونگي تعيين ظرفيت و محل نصب پست 20 كيلو ولت 82
6-6- برآورد پروژه از نظر كالا 90
7-6- گروههاي اجرايي  92

فصل هفتم
1-7- اداره بهره برداري  96
1-1-7- واحد تعميرات هوايي  97
2-1-7- واحد تعميرات زميني  99
3-1-7- واحد روشنايي معابر
4-1-7- واحد بالانس وارتينگ  101
5-1-7- واحد سرويس پستها 104
6-1-7- واحد اتفاقات و عمليات 105
2-7- اداره بازرسي  106
3-7- اداره خدمات مالي و اداري  106
4-7- اداره خدمات مشتركين 106
5-7- نحوه كار با خط گرم 20 كيلوولت 107
1-5-7- شناخت اجمالي ازكار خط گرم بر روي خطوط بر قدار 20 كيلو ولت  108
6-7- وسايل مورد نياز در خط گرم 108
1-6-7- شرح عملياتي كه به صورت خط گرم انجام مي گيرد 112
7-7- طريقه احداث شبكه هاي فشار ضعيف 113
ضميمه 117

مقدمه
عليرغم تلاشي ارزنده اي كه سيستم توزيع در اقتصاد كشور دارد و نيز سرمايه گذاري عظيمي كه در اين بخش از صنعت انجام مي گيرد اهميت طرح، برنامه ريزي. ساخت و بهره برداري در اين بخش شناخته نشده و آن در حالي است كه چنانچه به اين سيستم از صنعت توجه كافي صورت نگيرد نمي توان درآمد معقول و مطلوب را براي كل صنعت برق انتظار داشت.
به همين جهت خاطر نشان مي سازد چنانچه مسئولين محترم توجه كمتري در مقايسه با سيستمهاي توليد و انتقال نسبت به توزيع مبذول داشته باشد و زير بناي اين بخش از صنعت را كه از اهميت ويژه اي برخوردار است. متزلزل گردد، معظلي بوجود خواهد آمد كه پي آمد آن در چند سال آينده به صورت ناهنجار نمايان خواهد شد. بنابراين بذل توجه مسئولين محترم و اعمال اوليت موازي با ساير بخشهاي صنعت برق حركتي است كه سيستم توزيع نيازمند آن است.
بحث ديگري كه مي توان مطرح كرد، علاقه و شوق مهندسين جوان به گرايشي در سيستمهاي قدرت و عدم توجه آنها در زمينه توزيع مي باشد. زيرا اعتقاد دارند كه اين سيستم از نظر تكنولوژي اهميت چنداني ندارد. در حالي ك سرمايه گذاري در سيستم قدرت نسبت به كل سرمايه گذاري از درصد كمتري برخوردار بوده و سيستم توزيع به علت تنوع كالا و ميزان مصرفي آن از اهميت بيشتري برخوردار است. بنابراين لازمه بها دادن به اين سيستم عنايت اساتيد محترم دانشگاه به تشويق و آموزش دانشجويان مهندسي در اين بخش از صنعت مي باشد تا انشاا… خلاء حاصل كه در اين رابطه بوجود آمده در آينده نزديك پر شود و در جهت افزايش كارائي و كاهش هزينه از طريق مكانيزه نمودن طرحها و تسريع درآمد تهيه پروژه ها و اعمال نظارت صحيح كه مي تواند كاهش بار مالي و تسريع در انجام طرحها را فراهم آورد.
بر اساسي تحقيقات و پروژه هاي انجام شده به نظر مي رسد بطور كلي سياست و روالي كه در چند سال گذشته دروزات نيرو ادامه داشته سرمايه گذاري در بخش توليد و انتقال را ركن اصلي صنعت برق دانسته و سيستم توزيع جايگاه مهمي در كل مجموعه برق نداشته در حالي نكات مهم و جالبي در اين سيستم نهفته است كه در صورت رعايت جوانب كار منجر به آنچنان صرفه جويي خواهد شد كه به مراتب بهتر و بيشتر از سرمايه گذاريهاي كلان از جمله در بخش توليد خواهد بود.

دانلود پروژه احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق و نصب ترانس
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد