دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه اختلال وسواس

اختلال وسواس بي اختياري
فهرست مطالب
1 تعريف
2. شكل گيري وسواس در جريان تحول
2-3 وسواس ـ بي‌اختياري در دوره‌ي نوجواني
ب ) فكر وسواسي
3. ضوابط تشخيصي اختلال وسواس بي‌اختياري براساس DSM IV  
3-1 توصيف ضوابط تشخيصي اختلال وسواس – بي‌اختياري
4. ديدگاههاي نظري درباره‌ي اختلال وسواس ـ بي‌اختياري
4-1 ديدگاه روان پويشي
الف) موضع گيري رفتاري
4-2 ديدگاه شناختي – رفتاري
ب) موضوع گيري شنخاتي رفتاري
4-3 الگوي زيست‌شناختي اختلالهاي وسواس بي‌اختياري
فصل دوم :
پرسش نامه شخصیت مینه سوتای m.m.p.i
هوش هیجانی
مقدمه :
لزوم آماده سازی آزمون هوش هیجانی
معرفی آزمون هوش هیجانی بار اُن
مشخصات آزمون هوش هیجانی بار- اُن
مراحل هنجاریابی در اصفهان
آزمون نهایی در سومین مرحله اجرا
2- همبستگی هر سؤال با نمره کل آزمون
3- همبستگی بین نمره کل هر مقیاس و نمره کل آزمون
4- پایایی آزمون از طریق محاسبۀ آلفای کرنباخ
5- پایایی آزمون به روش اجرای فرم موازی یا همتا
6- پایایی آزمون به روش زوج – فرد
7- محاسبه برخی شاخص های آمار توصیفی در آزمون
سایر اطلاعات در رابطه با آزمون
نتیجه گیری از تحلیل
گروه های هدف
نحوۀ نمره گذاری
ضمائم
منابع مأخذ
1 تعريف
مفهوم وسواس ، فكر « محاصره » و مفهوم « بي اختياري » فكر اجبار را القاء مي‌كند و درك اين مفاهيم بدون مرتبط ساختن آنها با « من » فرد كه در بيان آزادانه فكر ، تجسم و عمل خويشتن ، احساس محدوديت مي‌كند ، امكان پذير نيست ؛ محدوديتي كه فقط بر اساس و به وسيله فعاليت مرضي درهم شكسته مي‌شود و آرامش موقت ، تنها از طريق تكرار به دست مي‌آيد .
بيمار نسبت به اختلال خود هشيار است و آن را تحميل شده و مرضي مي‌پندارد ، يعني در واقع ، اختلال را نمي‌پذيرد بلكه آن را تحمل مي‌كند . مع هذا در پاره اي از شخصيتهاي وسواسي ، نشانه مرضي به منزله بخشي از سازمان يافتگي رواني فرد در مي‌آيد ( آيسنك ، 1979 ) .
بناب اين ، وسواس در واقع فكر ، كلمه يا تصويري است كه به رغم اراده‌ي انسان ، به هشياري وي هجوم مي‌آورد ، سازمان رواني را تحت سيطره خود قرار مي‌دهد و اظطراب گسترده‌اي را در فرد بر مي‌انگيزد .
وسواسها را به علت جنبه تحميلي آنها نمي‌توان با نگرامنهياي مفرط درباره‌ي مسائل واقعي يكسان دانست ، چراكه تلاش فرد به منظور بي توجهي يا مقاوت نسبت به آنها به تشديدتر از پيش ، از نو بروز مي‌كنند …………….


دانلود پروژه اختلال وسواس
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد