دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس

دانلود پروژه ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس

ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس

* چکيده
* مقدمه
* فصل اول  کليات معماري سرويس گرا
* 1-1) تعاريف اوليه
* 1-1-1) سبک معماري مبتني بر سرويس
* 2-1) اهداف تحقيق
* 3-1) پيشينه تحقيق
    * 4-1) روش کار و تحقيق
    * 5-1) مقايسه اي بر مدلهاي توسعه وابسته به معماري
    * 1-5-1) توسعه مبتني بر object
    * 2-5-1) توسعه مبتني بر مؤلفه
* 3-5-1) محاسبات توزيع يافته
* 4-5-1) معماري سرويس گرا
* 1-4-5-1) توسعه مبتني بر سرويس
* 2-4-5-1) قابليتهاي معماري سرويس گرا
* 6-1) مؤلفه هاي SOA
* 7-1) اصول سرويس گرائي
* 8-1) سرويس گرائي و تشکيلات سازماني
* 1-8-1) لايه هاي سرويس
* 1-1-8-1) لايه سرويس کاربردي
* 2-1-8-1) لايه سرويس تجاري
* 3-1-8-1) لايه سرويس همنوائي
* 2-8-1) سرويسهاي Agnostic
* فصل دوم   تحليل مبتني بر سرويس
* 1-2) چرخه حيات معماري سرويس گرا
* 2-2) استراتژيهاي تحويل SOA
   * 1-2-2) روش پايين به بالا
    * 2-2-2) روش بالا به پايين
    * 3-2-2) روش Meet-In-The-Middle
    * 3-2) تحليل سرويس گرا
    * 1-3-2) اهداف تحليل سرويس گرا
    * 2-3-2) پروسه تحليل سرويس گرا
* فصل سوم   الگوها و اصول طراحي
* 1-3) نکات قابل توجه طراحي
* 1-1-3) مديريت دانه بندي سرويس و مؤلفه
* 2-1-3) طراحي براي قابليت استفاده مجدد
* 3-1-3) طراحي براي قابليت ترکيب سرويس
* 1-3-1-3) اتصال و همبستگي
* 2-3) رهنمودهاي عمومي
* 1-2-3) استانداردهاي نامگذاري
* 2-2-3) طراحي عمليات سرويس به شکلي که ذاتا قابل توسعه باشد
* 3-2-3) تعيين متقاضيان مطرح سرويس
* 3-3) الگوهاي طراحي و انواع معماري
* 1-3-3) الگوها
* 2-3-3) طراحي بنيادي
* فصل چهارم   راهکار پيشنهادي
* 1-4) مرحله 1 بازبيني لايه بندي سيستم SOA
* 1-1-4) فعاليت 1 مروري بر استراتژيهاي لايه بندي
* 2-1-4) فعاليت 2 بازبيني لايه بندي فاز تحليل
* 3-1-4) فعاليت 3 معرفي لايه هاي تخصصي تر
* 1-3-1-4) لايه داده
* 2-3-1-4) لايه دسترسي سرويس
* 3-3-1-4) لايه تعامل
* 2-4) مرحله 2 تحليل تغييرپذيري
* 1-2-4) فعاليت 1 شناسايي انواع تغييرپذيري
    * 2-2-4) فعاليت 2 مدلهاي موجود براي تغييرپذيري
    * 3-2-4) فعاليت 3 گروهبندي و مدلسازي تغييرپذيري
    * 4-2-4) فعاليت 4 نگاشت نقاط تغييرپذير
* 3-4) مرحله 3 سرويسهاي فاز طراحي
* 1-3-4) فعاليت 1 تعيين سرويسها
* 2-3-4) فعاليت 2 جايگاه سرويسهاي کنترلي
* 4-4) مرحله 4 مروري بر دانه بندي
* 1-4-4) فعاليت 1 تکنيک دانه بندي سرويسها و چنددانه اي بودن
* 2-4-4) فعاليت 2 متدهاي چند دانه اي سرويسها
* 5-4) مرحله 5 مدلسازي فرايند
* 1-5-4) استفاده از مدلسازي فرايند براي طراحي معماري سرويس گرا
* 2-5-4) ابزار مدلسازي فرايند
* 3-5-4) فعاليت طراحي فرايند کسب و کار مبتني بر سرويس
* فصل پنجم   بررسي موردي
* 1-5) انتخاب بررسي موردي
* 1-5) سيستم سفارش کالا
    * 3-5) تحليلي بر راهکار پيشنهادي
    * فصل ششم   نتيجه گيري و پيشنهادات
* 1-6) نتيجه گيري
* 2-6) پيشنهادات
* مقاله
* پيوستها (جداول و كدها)
* منابع و ماخذ
* فهرست منابع فارسي
* فهرست منابع لاتين
* سايتهاي اطلاع رساني
* اختصارات
* چکيده انگليسي

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 240

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پروژه ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد