به عهد و پیمان خود وفا کنید (قران کریم)
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه ارتباط ورزش با ماساژ
دانلود پروژه ارتباط ورزش با ماساژ

دانلود پروژه ارتباط ورزش با ماساژ

دانلود پروژه ارتباط ورزش با ماساژ
ارتباط ورزش با ماساژ
فهرست مطالب
مقدمه: چرا ماساژ؟ 9
فصل اول: آشنایی با ماساژ 11
تعريف ماساژ 12
تعريف ماساژ 13
پيرامون ماساژ 15
ماساژ در هنگام تولد 16
تعريف ماساژ كودك 17
تعريف ماساژ درماني 18
هنر ماساژ 19
تعريف حركت درماني 19
تعريف تربيت بدني سنتي 21
برنامه هاي آموزش ادراكي- حركتي در تربيت بدني 23
رويكرد تعادلي در تربيت بدني 24
تعريف بازتاب درماني 25
فصل دوم: بررسی دیدگاه ها 28
ديدگاههاي حركت درماني 29
نظريه ها، نظامها و تكنيكهاي ويژه 32
رويكردهاي تربيتي 33
ماريا مونته سوري 33
ژان پياژه 35
ب.اف.اسكينر 35
تربيت بدني 36
رادولف لابان و تربيت حركتي 37
موسكاموستون- از دستور تا كشف 39
فصل سوم: حرکت درمانی 41
انواع حركت درماني 42
حركات فعال 42
انواع حركات آزاد 43
روشهاي عمومي اعمال حركات فعال 43
آثار اعمال حركات فعال 44
نتايج حركات فعال 44
عوامل موثر در كارآيي عضله 45
حركات غيرفعال 45
انواع حركات غيرفعال 45
روشهاي اعمال حركات غيرفعال 46
ماساژ وانواع آن 46
انواع حركات ماساژ 47
– نوازش كردن: 47
انواع نوازش كردن (استروك) 48
اثرات و موارد استفاده استروك سطحي 49
موارد استفاده از افلوراژ 53
2- فشردن (نيدينگ) 53
وضعيت V,C در دست‌ها 55
3- ضربه زدن (پركاشن) 57
انواع حركات ضربه زدن: 57
4- حركات لرزشي 58
ممنوعيتهاي ماساژ 60
فصل چهارم: رفتار حركتي 61
رفتار حركتي 62
علل خام حركتي 63
عوامل عمده خام حركتي 65
عوامل رواني اجتماعي و خام حركتي جسماني 65
داشتن انتظارات نامعقول از كودك 66
بدرفتاري با كودك 67
بدكاركرديهاي مغزي 67
اختلالات عصبي حركتي 68
اختلالات تشنجي 69
اختلالات تكانشي 69
بدكاركرديهاي خفيف نظام عصبي 71
نشانگان يك سويگي يا نشانگان برتري جانبي 72
حركت هم جنبشي 73
مشكلات استخواني و نابهنجاريهاي اسكلتي 75
نشانگان كودك خام حركت 75
پيشگيري از خام حركتي 77
فصل پنجم: رويكردهاي درماني استاندارد براي بهبود بدكاركردي حركتي 79
رويكردهاي درماني استاندارد براي بهبود بدكاركردي حركتي 80
آرامش دهي (آرميدگي) 80
آمادگي جسماني 80
نيرومندي 81
انعطاف پذيري مفصل 81
مقاومت عضلاني 81
مقاومت قلبي- ريوي 82
تاثير ورزش و فعاليتهاي بدني بر روي اعصاب 82
حركت درماني در اختلالات روحي و رواني 84
حركات درماني و ورزش چه تاثيري بر روي اختلالات روحي و رواني دارد؟ 85
حركت درماني و فيزيوتراپي در ناراحتيهاي عصبي 88
شياتزو (طب سوزني) 89
روش درمان در شياتزو 90
آب درماني و حمام 91
دست درماني يا درمان با دست (Manual Yheropy) 93
فصل ششم: ماساژ 94
رشد كودك 95
آموزش از طريق يادگيري 95
درك كردن كودك 97
روزهاي نخست 97
چرا تماس اهميت دارد؟ 98
ورني: ماده چربي كه بدن را مي پوشاند 99
روغن هاي اصلي ماساژ 100
روغن بذر انگور 100
روغن بادام شيرين 101
روغن نارگيل 101
تست پوست 102
روغن هاي اصلي 102
اسطو خودوس انگليسي English Lavender 103
بابونه 104
درخت چاي 105
رز 105
كندر 105
مر (نوعي صمغ) 106
فصل هفتم: مراحل ماساژ 107
مراحل اصلي ماساژ 108
چگونه ماساژ به بدن كمك مي كند 110
اثرات ماساژ بر دستگاه هاي مختلف بدن 111
شل شدن بدن و بهبود گردش خون 112
انواع درمان 113
درمان سوئدي 114
ماساژ درماني شرق 114
درمان بيماري‌هاي استخواني 115
ماساژ درماني عصبي عضلاني 117
رايحه درماني 118
ماساژ نشسته چيست؟ 118
فصل هشتم: ماساژ درمانی 129
درك هنر شياتسو 130
آمادگي براي استفاده از شياتسو به عنوان يك درمان 131
نصف النهار، تي سي بو، كيو و جيتسو 131
تي سوبو 132
كيووجيتسو 133
جدول 1-3: نقاط فشاري مورد استفاده در ماساژ شياتسو 133
درك مراحل اساسي ماساژ براي شياتسو 135
درك بازتاب شناسي 136
درك اصول بازتاب شناسي 137
روشهاي آرام سازي مورد استفاده در بازتاب شناسي 137
استفاده از روشهاي Basic Holding (تماس با كف دست) 138
استفاده از روشهاي Basic Finger (براساس انگشت) 139
فصل نهم: بررسی رایحه درمانی, ماساژ,طب سنتی 141
طب سنتی و دردهای ستون فقرات و کمردرد 142
رایحه درمانی در کاهش درد زایمان 149
آيا ماساژ درماني در درمان استرس موثر است؟ 150
منابع: 152
مقدمه: چرا ماساژ؟
ماساژ براي خانواده و دوستان شما، مادر بزرگها، كودكان و براي تمام كساني است كه دوستشان داريد. ماساژ از لحاظ جسمي براي كمك به اشخاص و مراقبت از آنها و به طور كلي براي تمام افرادي است كه احساس مي كنيد مي توانيد با آنها در عمل مراقبت جسمي شريك شويد.
ويژگي خاص ماساژ، در برقراري ارتباط بدون كلامي است كه در ذات خود، عملي غيرعادي نيست. براي مثال، ما اغلب سعي مي كنيم كساني كه در اطرافمان زندگي مي‌كنند، بدانند دوستشان داريم؛ با آنها همدردي مي كنيم و قدرشان را مي دانيم. وقتي فردي براي اولين بار به خوبي ماساژ داده مي شود، وارد نوعي حالت جسمي- رواني مي‌گردد كه توصيف آن مشكل است. همچون لحظه وارد شدن به اتاقي كه در آن تا به آن لحظه، قفل و از ديد پنهان بوده است. كساني با اين حالت آشنا هستند كه نوعي از مديتيشن  روزانه را تمرين مي كنند. هرچند لزومي ندارد كه ماساژ دهنده در اين مرحله توقف كند. او هرچه بيشتر بتواند آگاهي رو به افزايش ماساژ گيرنده را دريابد، به همان ميزان مي تواند نيروي دروني و تجربه اش را منتقل كند. كمترين تماس، تبديل به بيان مي شود؛ مانند طرحي با قلمي شمناسب روي كاغذ حساس. پس ماساژ، القا كننده اعتماد، يكدلي و احترام، بدون به زبان آوردن سخن و به وسيله حسي صرفاً جسمي است. زيرا اين لحظات مي توانند با احساسي از كمال بيان شوند و هرگز، هيچ كلامي با آن برابري نخواهد كرد.
براين اساس، ماساژ عملي ساده است كه ما را به درون خويش نزديكتر مي سازد. دستهاي شما قادرند اين احساس را به ديگران منتقل كنند. ياد بگيريد به نيروي دستهايتان اعتماد كنيد. آنها زودتر و بهتر از هر كسي به شما خواهند آموخت كه ماساژ چيست.
(داونينك، 1377، ص1)
 فصل اول: آشنایی با ماساژ
 تعريف ماساژ
ماساژ يكي از قديمي ترين، مفيدترين و آسانترين نوع درمان براي تسكين درد و ساير نشانه هاي بيماري و آسيب است. از اين روش درماني به كرات براي افزايش گردش خون به يك قسمت مبتلا، كمك به تخليه ترشحات ناحيه ديگر، شل كردن عضلات و كم كردن احتمال تحليل رفتن عضلاني استفاده مي شود.
ماساژ همچنين در درمان آرتريت ها، پيچ خوردگي ها، كبودي ها و درد ناشي از كشش ساكرو ايلياك و در بسياري از حالات ارتوپدي از جمله مشكلات كمر مفيد است. در ماساژ درماني، حركات منظم با استفاده از اعمال فشار و مشت و مال دادن به كار مي رود. بنابراين، فقط بايد توسط يك فرد تعليم ديده حرفه اي انجام شود.
در طب فيزيكي يا ورزشي، ماساژ درماني مي تواند براي تسكين درد، شل كردن عضله تحت فشار، بهبودي گردش خون و كاهش التهاب مورد استفاده قرار گيرد. اگر شما مسئول انجام هر  نوع تكنيك ماساژ هستيد اصول اساسي وجود دارند كه بايد آنها را به كار ببريد. از جمله اين كه هرگز اجازه ندهيد ماساژ موجب درد بيمار شود. شخص را در يك وضعيت راحت قرار دهيد. طي درمان از قسمت مبتلا حمايت كنيد. از حركات موزون، آهسته و يكنواخت استفاده نماييد. حداكثر تماس دست با پوست را حفظ كنيد.
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است