دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ازدواج موقت

ازدواج موقت

فهرست مطالب

بيان و طرح مسئله
پيشگفتار
1-1- تاريخچه ازدواج موقت در اديان و ملل باستان
1-2- پيشينه ازدواج موقت در غرب
1-3- زن ، ازدواج و خانواده در چين باستان
1-4- زن ، ازدواج و خانواده در مصر باستان
1-5- زن ، ازدواج و خانواده در آسياي جنوب شرقي
1-6- ازدواج آشي ايرو ( متعه ) در ژاپن
شباهتهاي متعه با آشي ايرو
1-7- زن و ازدواج در استراليا
1-8- ساختار جنسي اعراب قبل از اسلام
1-9- تشريع ازدواج موقت در اسلام
متعه در سنت نبوي
2-1- فصل اول بررسي لغوي و تعاريف واژه هاي ازدواج ـ نكاح ـ متعه
2-1-1- بررسي واژه هاي ازدواج ، نكاح و زوج
2-1-2- بررسي لغوي متعه
2-1-3- اقسام ازدواج و مقايسه اجمالي آن
2-1-4- ماهيت ازدواج دائم و موقت
2-1-5-مقايسه اجمالي بين ازدواج موقت با ازدواج دائم
الف ) مشتركات ازدواج دائم با ازدواج موقت
ب ) تقاوتهاي ازدواج دائم با ازدواج موقت
تعيين مدت در ازدواج موقت
« آزادي از قيود »
« عدم مسئوليت اقتصادي »
« تعيين رئيس »
« محدوديت ها »
« تعيين محل زندگي »
« نوع تكمين »
« توليد نسل »
« تفاوت در مهريه »
« ارث در ازدواج موقت »
« تفاوت در عده »
« عدم محدوديت در تعداد »
« شرط نبودن كفويت در دين»
« محلل نياز ندارد »
« نوع صيغه »
2-2- فصل دوم ارزيابي متعه در متون اسلامي
2-2-1 – متعه در قرآن كريم
نوع دوم استعمال ريشه متعه در قرآن
نوع سوم استعمال ريشه متعه
الف ) بررسي آيه 24 سوره نساء
ب ) آيه متعه و دلائل شيعه در جواز متعه
ج )آيه متعه و دلائل اهل سنت بر حرمت
د ) دعوي نسخ آيه متعه
2-2-1-4- تدقيق در ظرافتهاي آيه
2-2-2- متعه در روايات
2-2-2-1- ارزيابي روايات و دليل تأكيد بر متعه و استحباب آن
الف ) علت استحباب « متعه »
ب ) روايات استحباب از منظر صاحب جواهر
ج ) مقاصد شريعت در مورد تشكيل خانواده
د) آيا تعهد بر ترك متعه جايز است ؟
2-2-2-2- شرايط متعه در متون روايي
الف ) نگرش شيعه به احكام متعه
ب ) نتيجه كلام امام صادق (عليه السلام) در مورد متعه
2-3- فصل سوم اركان ازدواج موقت
2-3-1- ركن اول صيغه
ج ) الفاظ مخصوص عقد
د) بحث سوم شرايط ديگر عقد
2-3-2- ركن دوم ، طرفين عقد
الف ازدواج موقت با مرد يا زن غير مسلمان
ب ) ويژگي و شرايط زن در ازدواج موقت
ز) آيا دختران حق انتخاب دارند ؟
ز-1- ولايت پدر و جد بر ازدواج موقت دوشيزگان
ز-2- ارزيابي اقوال
ز-3- شرط اجازه پدر براي چيست ؟
ز-4- خلاصه بحث
2-3-3- ركن سوم مهر
الف )تاريخچة مهر
ب) فلسفة حقيقي مهر در اسلام
ج ) مهر از ديدگاه قرآن
د) اقسام مهر
ه ) نظر اهل سنت در مورد مقدار مهر
و) اهميت مهر از ديدگاه اسلام
ز) مهر نشانه استقلال اقتصادي زن
ح) ميزان مهر
ط) احكام مهر
2-3-4- ركن چهارم مدت
الف ) لزوم تعيين مدت
ب) اقوال علما در عدم ذكر مدت
ج ) مقدار مدت 
د) مطلق گذاشتن مدت عقد 
ه ) انعقاد عقد جديد قبل از پايان مدت
ز) انعقاد عقد ، براي آينده 
ح) غيبت مرد در مدت عقد 
ط) شرط تعداد مواقعه بدون ذكر مدت
ي ) شرط تعداد مواقعه با ذكر مدت
ك )بخشش مدت عقد و جدايي 
2-4- فصل چهارم احكام ازدواج موقت
2-4-1- ازدواج موقت و شرايط ضمن عقد
2-4-2- فسخ قرارداد عقد
2-4-3- ظهور فساد در عقد
2-4-4- چگونه عقد منحل مي شود 
2-4-5 وجود شاهد در عقد موقت و اعلان آن به مردم
2-4-6- ازدواج موقت و محدود بودن به 4 زن
2-4-7- ازدواج موقت و ايلا
2-4-8- ازدواج موقت و لعان
2-4-9- عزل و ازدواج موقت
2-4-10- ازدواج موقت و ظهار
2-4-11- ازدواج موقت و (احصان)
2-4-12- ازدواج موقت و عدّه
2-4-13- اقل مدت عده در متعه چه مقدار است ؟
2-4-14- فلسفه نگه داشتن عده
2-4-15- قانون توارث در ازدواج موقت
2-4-16- آيا در ازدواج موقت جمع دو خواهر جايز است
2-4-17- خلاصه فتاوي فقهاي عظام
2-5- فصل پنجم فرق اسلامي و جايگاه متعه
2-5-1- خليفه دوم روحيات ـ سياست ـ عملكرد
2-5-2- تحريم توسط عمر و بررسي علل و انگيزه از تحريم
2-5-3- ارزيابي تحريم متعه
2-5-4 – رواج زنا بزرگترين ضرر تحريم متعه
2-5-5- فرق اسلامي و جايگاه متعه
3-1- مقدمة بحث حقوقي
3-2- قانون مدني ونكاح منقطع
3-3- تعريف ازدواج موقت در حقوق مدني ايران 
4-1- بررسي اهداف و اهميت متعه
4-2- بحران ازدواج در جوامع
الف ) بررسي گذرا در مورد عوامل مؤثر در بحران ازدواج
ب ) عوامل اجتماعي
ج ) عوامل فرهنگي
د) بررسي عوامل اقتصادي
آخرين مورد از عوامل اقتصادي بحران مسكن 
4-3- ازدواج موقت اصل بودن يا نبودن
4-4- آيا تشريع ازدواج موقت براي تأمين هوسراني است ؟
شناساندن ماهوي ازدواج موقت براي افراد جامعه 
4-5- « ازدواج موقت در جامعه ديني استقبال نشده است »
4-6- شباهت ازدواج موقت با فحشاء در نظر عموم
4-7- قبح تعدد زوجات ترد عموم و ملازمه آن با ازدواج موقت
4-8- موانع رواج ازدواج موقت
4-9- بررسي علل تنفر اجتماعي از ازدواج موقت
4-10- آيا متعه براي دختران است ؟
4-11- نتيجه گيري
منابع و ماخذ…………

دانلود پروژه ازدواج موقت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد