دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه استانداردهاي آموزشي كارگاه هاي چوب صنايع دستي

استانداردهاي آموزشي كارگاه هاي چوب صنايع دستي

مقدمه:
پرداختن به موضوع كارگاه هاي چوب براي دانشجويان رشته صنايع دستي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. ليكن با توجه به اهميت زياد آن تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است. نگارنده با طرح موضوع توجه بيشتري به اين امر مهم ملزوم داشته كه اهم توجه به فضاهاي لازم و استانداردها مي باشد با اين اوصاف، اين دلايل باعث شدند تا نگارنده، با بررسي استانداردهاي موجود در كارگاه ها، كارگاهي با فضاي ايده آل را معرفي نمايد.
در پايان از تمام عزيزاني كه در گردآوري مطالب رساله، همچنين كارهاي عملي از هيچ تلاش و كوششي دريغ نكردند، سپاسگزاري مي نمايم.

فهرست مطالب
مقدمه    1

فصل اول: شناخت ملزومات كارگاه    2
1. شناخت چوب    3
2. شناخت ابزار    5
3. شناخت مواد    16
فصل دوم: شناخت رشته هاي آموزشي و ميزان فضاي لازم    18
1. معرق    19
الف) شناخت    19
ب) ابزار و مواد    19
ج) فضاي لازم    19
2.  منبت    21
الف) شناخت    21
ب) ابزار و مواد    21
ج) فضاي لازم    21
3. مشبك    23
الف) شناخت    23
ب) ابزار و مواد    23
ج) فضاي لازم    23
فصل سوم: ويژگي هاي كارگاه    24
1. مشخصات كارگاه    25
الف) وسعت كارگاه    25
ب) روشنايي و تهويه    26
ج) تأسيسات كارگاهي    28
د) طراحي فضاي ساختماني كارگاه    30
2. بررسي ضوابط و استانداردهاي اجزاء كارگاه    31
الف) توضيحات    31
ب) مراحل تهيه سرانه فضاها    32
ج) احكام فضايابي    35
فصل چهارم: ارائه طرح    36
1. ارائه آلترناتيو و بررسي محاسن و معايب    37
2. ارائه طرح بهينه و بررسي محاسن    57
نتيجه گيري    60
فهرست منابع و مأخذ متن    62

فهرست منابع تصاوير    64
گزارش كار عملي    65
فهرست منابع تصاوير كارعملي    72

مقدمه:
پرداختن به موضوع كارگاه هاي چوب براي دانشجويان رشته صنايع دستي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. ليكن با توجه به اهميت زياد آن تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است. نگارنده با طرح موضوع توجه بيشتري به اين امر مهم ملزوم داشته كه اهم توجه به فضاهاي لازم و استانداردها مي باشد با اين اوصاف، اين دلايل باعث شدند تا نگارنده، با بررسي استانداردهاي موجود در كارگاه ها، كارگاهي با فضاي ايده آل را معرفي نمايد.
در پايان از تمام عزيزاني كه در گردآوري مطالب رساله، همچنين كارهاي عملي از هيچ تلاش و كوششي دريغ نكردند، سپاسگزاري مي نمايم.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 72

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پروژه استانداردهاي آموزشي كارگاه هاي چوب صنايع دستي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد