دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه اصول عملکرد رله های زمین

اصول عملکرد رله های زمین    
فهرست مطالب
* فصل اول اصول عملكرد رله هاي زمين
* خطاهاي زمين 2
* 2-1 اتصالات رله هاي زمين5
* 3-1 انواع معمول رله هاي زمين10
* 1-3-1 رله هاي با مشخصه معكوس10
* 2-3-1 رله هاي زمان معين12
* 3-3-1 رله هاي IDMT 12
* 4-3-1 رله هاي لحظه اي13
* فصل دوم مطالعه رله هاي جهت دار زمين
* 1-2ضرورت جهت دار بودن15
* 2-2 هماهنگي رله هاي جهت دار16
* 3-2 پلاريزه كردن رله هاي جهت دار18
* 1-3-2 پلاريزه كردن توسط جريان19
* الف ترانس هاي دو سيم پيچه20
* ب ترانس هاي سه سيم پيچه22
* ج اتو ترانس ها26
* 2-3-2 پلاريزه كردن توسط ولتاژ31
* 3-3-2 روش هاي ديگر پلاريزاسيون35
* 4-2 مشخصه عمل رله هاي جهت دار36
* 1-4-2 جبران سازي در رله هاي زمين40
* فصل سوم بررسي برخي از مشكلات رله هاي زمين
* جريان مانده اشتباه50
* 1-1-3 عملكرد ضعيف ترانس هاي جريان50
* نامساوي بودن بردن و اختلاف بين ترانس هاي جريان51
* اشباع DC ترانس هاي جريان52
* 2-3 خطاهاي چند مداره66
* 3-3 نامتقارن باز وبسته شدن كليدها68
* 4-3 معكوس شدن جريان در سيم پيچ پلاريزه كننده70
* 5-3 مشكل رله هاي حاصل ضربي74
* 6-3 مشكل جريان القا شده در خطوط موازي76
* 7-3 كاربرد مشخصه هيبريد83
* فصل چهارم سيستم هاي حفاظت زمين ديفرانسيلي
* معرفي سيستم ديفرانسيل اصلاح شده92
* انواع سيستم هاي ديفرانسيلي93
* 1-2-4 سيستم ديفرانسيل قديمي93
* 2-2-4 سيستم ديفرانسيل اصلاح شده95
* تحليل شبكه قدرت97
* 1-3-4 مفاهيم اوليه تحيلي شبكه98
* 2-3-4 روش تجزيه و تحليل سيستم102
* 4-4 مطالعه حالت هاي مختلف سيستم103
* 5-4 توسعه ديفرانسيل اصلاح شده111
* فصل پنجم تنظيم رله زمين در يك شبكه نمونه
* معرفي شبكه نمونه114
* محاسبات117
* تنظيمات رله119
* 4-5 نتايج بدست آمده119
* نتيجه گيري123
* ضميمه127
* مراجع128
* لغات كليدي…………..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 135

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

پروژه اصول عملکرد رله های زمین
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد