اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای
دانلود پروژه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

دانلود پروژه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

دانلود پروژه اصول و مبانی امنیت در  شبکه های رایانه ای 

فهرست مطالب
*  مقدمه
* فصل یکم تعاریف و مفاهیم امینت در شبکه
* ۱-۱) تعاریف امنیت شبکه
* ۱-۲) مفاهیم امنیت شبکه
* ۱-۲-۱) منابع شبکه
* ۱-۲-۲) حمله
* ۱-۲-۳) تحلیل خطر
* ۱-۲-۴- سیاست امنیتی
* ۱-۲-۵- طرح امنیت شبکه
* ۱-۲-۶- نواحی امنیتی
* فصل دوم انواع حملات در شبکه های رایانه ای
* ۲-۱) مفاهیم حملات در شبکه های کامپیوتری
* ۲-۲) وظیفه یک سرویس دهنده
* ۲-۳) سرویس های حیاتی و مورد نیاز
* ۲-۴) مشخص نمودن پروتکل های مورد نیاز
* ۲-۵) مزایای غیر فعال نمودن پروتکل ها و سرویس های مورد نیاز
* ۲-۶) انواع حملات
* ۱-۲-۶) حملات از نوع Dos
* ۲-۲-۶) حملات از نوع D Dos
* ۲-۶-۳) حملات از نوع Back dorr
* ۲-۶-۳-۱) Back ori fice
* ۲-۶-۳-۲) Net Bus
* ۲-۶-۳-۳) Sub seven
* ۲-۶-۳-۴) virual network computing
* ۲-۶-۳-۵) PC Any where
* ۲-۶-۳-۶) Services Terminal
* ۲-۷) Pactet sniffing
* ۲-۷-۱) نحوه کار packet sniffing
* ۲-۲-۷) روشهای تشخیص packet sniffing در شبکه
* ۲-۷-۳) بررسی سرویس دهنده DNS
* ۲-۷-۴) اندازه گیری زمان پاسخ ماشین های مشکوک
* ۲-۷-۵) استفاده از ابزارهای مختص Antisniff
* فصل سوم ) افزایش امنیت شبکه
* ۳-۱) علل بالا بردن ضریب امنیت در شبکه
* ۳-۲) خطرات احتمالی
* ۳-۳) راه های بالا بردن امنیت در شبکه
* ۳-۳-۱) آموزش
* ۳-۳-۲) تعیین سطوح امنیت
* ۳-۳-۳) تنظیم سیاست ها
* ۳-۳-۴) به رسمیت شناختن Authen tication
* ۳-۳-۵) امنیت فیزیکی تجهیزات
* ۳-۳-۶) امنیت بخشیدن به کابل
* ۳-۴) مدل های امنیتی
* ۳-۴-۱) منابع اشتراکی محافظت شده توسط کلمات عبور
* ۳-۴-۲) مجوزهای دسترسی
* ۳-۵) امنیت منابع
* ۳-۶) روش های دیگر برای امنیت بیشتر
* ۳-۶-۱) Auditing
* ۳-۶-۲) کامپیوترهای بدون دیسک
* ۳-۶-۳) به رمز در آوردن داده ها
* ۳-۶-۴) محافظت در برابر ویروس
* فصل چهارم انواع جرایم اینترنتی و علل بروز مشکلات امنیتی
* ۴-۱) امنیت و مدل
* ۴-۱-۱) لایه فیزیکی
* ۴-۱-۲) لایه شبکه
* ۴-۱-۳) لایه حمل
* ۴-۱-۴) لایه کاربرد
* ۴-۲) جرایم رایانه ای و اینترنتی
* ۴-۲-۱) پیدایش جرایم رایانه ای
* ۴-۲-۲) قضیه رویس
* ۴-۲-۳)تعریف جرم رایانه ای
* ۴-۲-۴) طبقه بندی جرایم رایانه ای
* ۴-۲-۴-۱) طبقه بندی OECDB
* ۴-۲-۴-۲) طبقه بندی شعرای اروپا
* ۴-۲-۴-۳) طبقه بندی اینترپول
* ۴-۲-۴-۴) طبقه بندی در کنوانسیون جرایم سایبرنتیک
* ۴-۲-۵) شش نشانه از خرابکاران شبکه ای
* ۴-۳) علل بروز مشکلات امنیتی
* ۴-۳-۱) ضعف فناوری
* ۴-۳-۲) ضعف پیکربندی
* ۴-۳-۳) ضعف سیاستی
*
* فصل ۵ ) روشهای تأمین امنیت در شبکه
* ۵-۱) اصول اولیه استراتژی دفاع در عمق
* ۵-۱-۱) دفاع در عمق چیست
* ۵-۱-۲) استراتژی دفاع در عمق موجودیت ها
* ۵-۱-۳) استراتژی دفاع در عمق محدوده حفاظتی
* ۵-۱-۴) استراتژی دفاع در عمق ابزارها و مکانیزم ها
* ۵-۱-۵) استراتژی دفاع در عمق پیاده سازی
* ۵-۱-۶) جمع بندی
* ۵-۲)فایر وال
* ۱-۵-۲) ایجاد یک منطقه استحفاظی
* ۵-۲-۲) شبکه های perimer
* ۵-۲-۳) فایروال ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امنیت اطلاعات
* ۵-۲-۴) فیلترینگ پورت ها
* ۵-۲-۵) ناحیه غیر نظامی
* ۵-۲-۶) فورواردینگ پورت ها
* ۵-۲-۷) توپولوژی فایروال
* ۵-۲-۸) نحوه انتخاب یک فایروال
* ۵-۲-۹) فایروال ویندوز
* ۵-۳) پراکسی سرور
* ۵-۳-۱) پیکر بندی مرور
* ۵-۳-۲) پراکسی چیست
* ۵-۳-۳) پراکسی چه چیزی نیست
* ۵-۳-۴) پراکسی با packet filtering تفاوت دارد
* ۵-۳-۵) پراکسی با packet fillering state ful تفاوت دارد
* ۵-۳-۶) پراکسی ها یا application Gafeway
* ۵-۳-۷) برخی انواع پراکسی
* ۵-۳-۷-۱) Http proxy
* ۵-۳-۷-۲)FTP Proxy
* ۵-۳-۷-۳)PNs proxy
* ۵-۳-۷-۴) نتیجه گیری
* فصل ۶ ) سطوح امنیت شبکه
* ۶-۱) تهدیدات علیه امنیت شبکه
* ۶-۲) امنیت شبکه لایه بندی شده
* ۶-۲-۱) سطوح امنیت پیرامون
*  ۶-۲-۲) سطح ۲ – امنیت شبکه
* ۶-۲-۳) سطح ۳ – امنیت میزبان
* ۶-۲-۴) سطوح ۴ – امنیت برنامه کاربردی
* ۶-۲-۵) سطح ۵ – امنیت دیتا
* ۶-۳) دفاع در مقابل تهدیدها و حملات معمول
*  فصل هفتم ) ابزارها و الگوهای امنیت در شبکه و ارائه ی یک الگوی امنیتی
* ۷-۱) مراحل ایمن سازی شبکه
* ۷-۲) راهکارهای امنیتی شبکه
* ۷-۲-۱) کنترل دولتی
* ۷-۲-۲) کنترل سازمانی
* ۷-۲-۳) کنترل فردی
* ۷-۲-۴) تقویت اینترانت ها
* ۷-۲-۵) وجود یک نظام قانونمند اینترنتی
* ۷-۲-۶) کار گسترده فرهنگی برای آگاهی کاربران
* ۷-۲-۷) سیاست گذاری ملی در بستر جهانی
* ۷-۳) مکانیزم امنیتی
* ۷-۴) مرکز عملیات امنیت شبکه
* ۷-۴-۱) پیاده سازی امنیت در مرکز SOC
* ۷-۴-۲) سرویس های پیشرفته در مراکز SOC
* ۷-۵) الگوی امنیتی
* ۷-۵-۱) الگوریتم جهت تهیه الگوی امنیتی شبکه
منابع

چکیده
هدف از ارائه ی این پروژه معرفی اصول و مبانی امنیت در شبکه های کامپیوتری می باشد .در ابتدا به تعاریف و مفاهیم امنیت در شبکه می پردازیم .
در مبحث امنیت شبکه ،منابع شبکه وانواع حملات ،تحلیل خطر ،سیاست های امنیتی ،طرح امنیت شبکه و نواحی امنیتی به تفضیل مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .
برای حفظ امنیت شبکه نیاز است تا مراحل اولیه ایجاد امنیت و سیتم های عامل و برنامه کاربردی مناسب لحاظ شود .در ادامه به انواع حملات در شبکه های رایانه ای پرداخته ایم  و برای افزایش امنیت در سطح شبکه به AUDITING  ، کامپیوترهای بدون دیسک ،به رمز در آوردن داده ها و محافظت در برابر ویروس پرداخته ایم .
و اما روشهای تامین امنیت در شبکه که عبارتند از : دفاع در عمق ،فایروال و پراکسی که به طور کامل تشریح شده است .و در ادامه سطوح امنیت شبکه ، تهدیدات علیه امنیت شبکه ، امنیت شبکه لایه بندی شده، ابزارها و الگوهای امنیت شبکه ،مراحل ایمن سازی شبکه ، راهکارهای امنیتی شبکه ،مکانیزم های امنیتی و الگوریتم جهت تهیه الگوی امنیت شبکه  توضیح داده شده است ………………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است