دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه اصول کار دستگاه های تراکمی تبرید

اصول کار دستگاه های تراکمی تبرید

فهرست مطالب

اصول كار دستگاه هاي تراكمي تبريد 4
اصول كار دستگاه هاي تراكمي تبريد 4
1- مدار كم فشار LOW PRESSOR SIDE 6
2- مدار با فشار بالا HIGH PRESSOR LINE 6
شرح و ساختمان قسمتهاي مختلف سيستم تبريد 6
1- روش مكانيكي 8
2- تميز كردن كندانسور بطريق شيميايي 9
الف) از طريق برج خنك كننده بشرح زير 9
ب) از طريق كندانسور 10
كندانسورهاي تبخيري 12
4- اواپراتورها (EVAPORATORS) 12
اواپراتور چيلرهاي آبي 15
لوله هاي حامل مواد سرمازا 16
مدار گاز چيلرهاي آبي – مدار گاز چيلر شامل: 19
فيلتر دراير FILTER-DRYER 22
كنترل هاي كمپرسور 27
كنترل فشار روغن 27
3- ترموستات 33
كنترل ضد يخ يا آنتي فرير ANTI-FREEZE 35
شير اطمينان RELIEF0VALVE 36
هيتر محفظه كارتر روغن (CRANKCASE-HEATER) 36
برق چيلر 37
كنتاكتور CONTACTOR 38
پمپ  دان سيستم (جمع كردن فريون در كندانسور) 39
خاموش كردن فصلي سيستم 42
راه اندازي اول فصل 43
تخليه كامل سيستم 46
تعويض شير انبساط 50
تعويض مغزي خشك كن (فيلتر دراير) 51
تنظيم شير انبساط حرارتي 52
تنظيم ترمستات اصلي 54
برنامه كنترل هفتگي چيلر 60
برنامه كنترل ماهانه چيلر 60
كابينت و شاسي 62
كويل گرمائي 64
فن و الكتروموتو پكيچ ها 66
كندانسور هوائي 68
فيلتر هوا 70
رطوبت زن (Humidifrers) 75
رطوبت زن نوع الكترودي 78
اصول نصب پكيچ هاي هوايي 79

اصول كار دستگاه هاي تراكمي تبريد
تمام سيستمهاي تبريد تراكمي كه جهت ايجاد سرما بكار گرفته مي‌شوند از چهار قسمت اصلي تشكيل شده اند. اين چهار قسمت عبارت است از كمپرسور – كندانسور – وسيله انبساطي (شير انبساط يا لوله موئين) اواپراتور.
عملي كه در اين چهار قسمت انجام مي شود بدين قرار است. كمپرسور وسيله اي مي باشد كه فشار گاز را در سيستم بالا مي برد و اين اختلاف فشار بين ورود و خروج گاز كمپرسور باعث حركت گاز مبرد در داخل سيستم مي شود. كندانسور وسيله اي مي باشد كه گاز خروجي از كمپرسور كه داراي دما و فشار بالا مي باشد به مايع تبديل مي كند و دماي آنرا كاهش مي دهد و وسيله انبساطي بدين صورت عمل مي كند كه مايع مبرد خروجي از كندانسور را بصورت پودر تبديل مي كند و علت امر شكستن يك مرتبه اي فشار همراه انبساط سريع گاز مي باشد، اوپراتور وسيله اي است كه پودر حاصل از وسيله انبساطي را بصورت تبخير كامل و در نتيجه گاز تبديل مي كند. در شكل   گردش ماده مبرد را در يك سيستم تبريد بطور شماتيك نشان مي دهد.
با توجه به شكل گاز حاصل از اواپراتور وارد كمپرسور مي شود و بر اثر تراكم فشار آن بالا مي رود و مقداري حرارت جذب كرده در نتيجه دما آن حدودي بالا مي رود. گاز ورودي به كندانسور كه داراي دما و فشار بالا مي باشد. با تماس با محيط خنك تر، گرماي خود را پس مي دهد و بصورت مايع تحت فشار در مي آيد. اين مايع بطرف شير انبساط حركت كرده و در اينجا فشارش شكسته مي شود و بصورت پودر در مي آيد. در شير انبساط تقريباً گرماي رد و بدل نمي‌شود و فقط گاز منبسط مي شود و گاز منبسط شده در اواپراتور تبخير مي شود و گرمايي كه باعث تبخير آن مي شود از محيط خود مي گيرد. در نتيجه گاز گرم و محيط خنك مي شود و سپس دوباره به كمپرسور بر مي گردد و سيكل همچنان ادامه پيدا مي كند. چگونگي تئوري سيكل تبريد را در شكل  مي توان مشاهده كرد.

تحول 1 تا 2 مرحله تراكم گاز در كمپرسور
تحول 2 تا 3 مرحله تقطير (مايع شدن) گاز در كندانسور
تحول 3 تا 4 منبسط شدن گاز در شير انبساط
تحول 4 تا 1 تبخير شدن گاز در اواپراتور

تقسيم بندي قسمتهاي سيكل تبريد از جهت فشار
يك سيكل بسته كامل تبريد مثلاً چيلر از دو مدار كم فشار و فشار بالا تشكيل شده است.

1- مدار كم فشار LOW PRESSOR SIDE
اين قسمت شامل مسير شير انبساط – اواپراتور – لوله مكش تا سر كمپرسور مي باشد.
بايد دانست فشار از شير انبساط تا كمپرسور ثابت مي باشد و باصطلاح فشار مكش يا ساكشن ناميده مي شود. چون اواپراتور مهمترين قسمت مدار ساكشن مي باشد. بيشتر اواپراتور را فشار پايين مي پندارند.

2- مدار با فشار بالا HIGH PRESSOR LINE
مدار با فشار زياد شامل لوله رانش يا خروجي كمپرسور – كندانسور – مخزن ذخيره مايع – لوله خروجي كندانسور تا قبل از شير انبساط مي باشد.
بايد يادآوري كنيم كه براي نشان دادن مقدار فشار ضعيف معمولاً گيج فشارسنج را روي لوله رانش قبل از كمپرسور و براي نشان دادن مقدار فشار قوي گيج فشارسنج را روي لوله مكش بلافاصله بعد از كمپرسور قرار مي دهند.
در شكل   منطقه فشار ضعيف و قوي سيستم تبريد نشان داده شده است. همچنين در شكل    دياگرام فشار در نقاط مختلف نشان داده شده است.

شرح و ساختمان قسمتهاي مختلف سيستم تبريد
1- كمپرسورها
مهمترين قسمت يك سيستم تبريد كمپرسورهاي آن مي باشد و عمل آن ايجاد اختلاف فشار و در نتيجه حركت ماده مبرد در سيستم مي‌باشد. كمپرسور در قسمت مكش يعني مدار خروجي گاز از اواپراتور توليد فشار پايين و در قسمت رانش يا خروجي گاز تا تغذيه مايع به اواپراتور توليد فشار بالا مي كند. كمپرسورها بسيار متنوع و هر كدام براي نوعي از دستگاه هاي تبريد طراحي شده اند. متداولترين كمپرسورها كه در صنعت تبردي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از:
1- كمپرسورهاي پره اي يا دوراني
2- كمپرسورهاي گريز از مركز
3- كمپرسورهاي پيستوني
الف) كمپرسورهاي پره اي: كمپرسورهاي پره اي به دو نوع تقسيم مي شوند. كمپرسورهاي پره اي با تيغه يا پره ثابت و ديگري با پره متحرك.
نوع پره ثابت هم مركز با سيلندر و نوع پره متحرك خارج از مركز سيلندر قرار دارد. عملكرد كمپرسورهاي با پرده ثابت به اين صورت مي باشد كه غلتك گردان بر روي محور خارج از مركز سوار شده و در اثر گردش غلتك بين بدنه سيلندر و نوك خارجي پره ثابت فضاي خالي بوجود مي آيد و اين فضا شروع به مكش مي كند تا پره از نقطه تماس دو سيلندر بگذرد و بعد شروع به رانش گاز با فشار بالا بطرف كندانسوز مي كند.
در كمپرسورها با پره متحرك غلتك متحرك داراي دو يا چهار شكاف مي باشد كه داخل آنها دو يا چهار پره سوار شده محور غلتك با مركز سيلندر هم مركز نمي باشد و در جايي تقريباً فاصله بين غلتك و سيلندر به نزديك صفر مي رسد و در جايي ديگر گشاد مي باشد. شكل  و هر دو نوع كمپرسور را نشان مي دهد.

1- روش مكانيكي
در اين طريق بوسيله ميله و برس كندانسور را از رسوب پاك مي‌كنند. روش كار بدين صورت مي باشد كه ابتدا كليد اصلي برق را قطع مي كنند. شيرهاي آب ورودي و خروجي كندانسور را مي بينند. آب كندانسور را تخليه مي كنند و قالپاقهاي دو سر كندانسور را باز مي‌كنند و سپس با يك ميل گرد تقطير حدود 10 ميل و بطول كندانسور همراه با يك فرچه سيمي بقطر حدود 25 ميل كه در انتهاي ميل وصل است وارد لوله هاي مسي مي كنند و با حركت هاي رفت و برگشتي و دوراني رسوبات و كثافات اخل لوله را تميز مي كنند. در اين عمل بايد توجه داشت كه به لوله هاي مسي ضربه وارد نشود و احتمالاً لوله ها سوراخ نگردند. بعد از پاك كردن بايد واشر زير درپوش را عوض كرد.

2- تميز كردن كندانسور بطريق شيميايي
در اين طريق از مواد شيميايي حلال رسوبات جهت پاك كردن كندانسور استفاده مي كنند. روش كار به دو طريق زير مي باشد:

الف) از طريق برج خنك كننده بشرح زير
1- ابتدا سيستم را پمپ دان مي كنند (مايع فريون را در كندانسور جمع مي كنند) و بعد برق اصي مدار را قطع مي كنند. در لوله رفت بطرف برج يكعدد سه راهي يا شير قرار مي دهند كه يك طرف آن به فاضلاب راه داشته باشد كه در موقع لازم بتوان آب كثيف را به فاضلاب هدايت كرد. در برج هاي بزرگ مي توان بجاي آنكه آب از طريق فلوتو وارد تشت برج شود. بوسيله يك شيلنگ آب را مستقيم وارد برج كرد تا سريع پر شود.
2- در مرحله بعدي بايد مواد شيميايي ضد رسوب كه در بازار به دي اسكيلر معروف مي شود با در نظر گرفتن مقدار و نوع رسوب با نظر متخصص آب شناس به مقدار لازم به طشت برج اضافه كرد و بطور معمول باز از هر ميلي متر رسوب 10% محلول بايد در نظر گرفت و دماي عمليات را حدود 60-50 درجه سانتي گراد نگه داشت. در حالت عادي بهتر است حدود 78% آب و 22% محلول دي اسكيلر انتخاب كرد. سپس پمپ برج را راه اندازي كنيد. در حالي كه كمپرسور خاموش مي‌باشد اجازه دهيد تا محلول در داخل برج و كندانسور جريان داشته باشد بهتر است گاه گاهي چيلر را روشن كرد تا آب كندانسور كمي گرم شود زيرا عمل رسوب زدايي بهتر انجام مي شود. زمان ادامه كار بستگي به ضخامت رسوب دارد و معمولاً حدود 12 ساعت طول مي‌كشد.
3- در مرحله بعدي درپوش تخليه برج خنك كن و كندانسور را باز كرده و سيستم را از آب محلول اسيدي خالي كنيد و برج را با آب شستشو دهيد.
4- درپوش كندانسور و برج را بسته و سيستم را از آب پر كنيد، سيستم آماده راه اندازي مي باشد.

ب) از طريق كندانسور
1- سيستم را خاموش كنيد و شيرهاي ورودي و خروجي آب به كندانسور را ببنديد. درپوش تخليه كندانسور را باز كنيد و آب آزاد تخليه كنيد.
2- لوله هاي ارتباطي ورودي و خروجي آب به كندانسور را باز كنيد و دو لوله مطابق با شكل كه در سر راه رفت و برگشت اين لوله يك پمپ سيركولاتور و يك بشكه و يك لوله عمودي جهت خارج شدن گازهاي متصاعد شده از تركيبات شيميايي قرار دهيد در لوله عمودي جهت خارج شدن گازهاي متصاعد شده از تركيبات شيميايي قرار دهيد در وسط مقطع طولي بشكه يك توري قرار دهيد تا رسوبات دوباره به كندانسور برنگردد.
3- سپس به مقدار لازم محلول ضد رسوب در بشكه بريزيد. چنانچه محلول خورنده لوله گالوانيزه باشد مي توان از لوله سياه استفاده كنيد. زمان رسوب زدايي بستگي به غلظت دي اسكيلر و ضخامت رسوب دارد. بعضي از محلولهاي شيميايي عمل رسوب زدايي را در نيم ساعت انجام مي دهند. ولي بهتر است اطلاعات مربوطه را از فروشنده اين نوع مواد دريافت دارند.
4- بعد از حل كردن رسوب محلول را از كندانسور خالي كرده و با آب تميز پاك كندانسور را بشوييد و لوله هاي مربوطه را باز كنيد و اتصالات خيلي را ببنديد. شير آب ورودي و خروجي را باز كنيد. سيستم آماده بكار خواهد شد.
بايد توجه داشت اشخاص تعميركار كه با مواد شيميايي براي پاك كردن كندانسورها و يا لوله ها سركار دارند بايد در مقابل استنشاق گازهاي حاصله محافظت شوند وگرنه باعث مسموميت و بيماري آنها خواهد شد.
كندانسورهاي آبي كه در زمستان كار نمي كنند حتماً بايد از آب تخليه شوند تا از خطر يخ زدگي و تركيدن در امان بمانند.

كندانسورهاي تبخيري
اين كندانسورها تركيبي از كندانسورهاي آبي و هوايي مي باشد. بطوريكه مي توان گفت از جمع شدن برج خنك كن و كندانسور در يكجا بوجود مي آيد و مقدار راندمان ها از كندانسور هوايي زيادتر و از كندانسور آبي كمتر مي باشد و در مواردي كه مقدار آب موجود كم باشد و نتوان محلي را پيدا كرد كه سطح آن بالاتر از كندانسور باشد از اين نوع كندانسور استفاده مي كنند.

دانلود پروژه اصول کار دستگاه های تراکمی تبرید
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد