دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان

فهرست مطالب
1- مقدمه
2- امنيت شغلي در آينده
3- تعاريف و مفاهيم ايمني و بهداشت كار
4- روش‌هاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كار
5- قوانين دولتي و ايمني و سلامت حرفه‌اي
6- قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران
7- موازين مربوط به ايمني و بهداشت كار
8- مديريت ايمني و سلامت محيط كار
9- عوامل كليدي بهبود ايمني و سلامت حرفه‌اي محيط كار
9- 1- فرهنگ
9-2- سيستم ها
9-3- سخت افزار
10- اجزاي برنامه ايمني
11- ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت
11-1- موارد راهنما به منظور ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت
12- چگونگي ايجاد يك برنامه جامع كنترل مخاطرات بالقوه
13- انواع برنامه‌هاي ايمني
13-1- برنامه‌هاي ايمني بر مبناي رفتار
13-2- برنامه‌هاي ايمني بر مبناي مشوق
14- نظرات جاري در ايمني و سلامت
15- استرس
15-1- استرس شغلي
15-2- سندروم سازگاري عمومي
15-3- ايجاد كننده‌هاي استرس
15-4- منابع استرس
15-5- علل كاري استرس
15-5-1- بار زياد كاري
15-5-2- فشار كاري كم
15-5-3- نوبت كاري
15-5-4- روابط بين شخصي
15-5-5- تغيير
15-5-6- جو سازماني
15-5-7- محيط فيزيكي
15-5-8- ابهام نقش
15-5-9- عوامل شخصي
15-5-10- عوامل خارجي
15-5-11- شرايط اقتصادي
15-5-12- مقررات و قوانين دولتي
15-5-13- مسافرت
15-5-14- ارزش‌هاي جامعه
15-5-15- جرم و جنايت
15-5-16- موضوعات خانوادگي و شخصي
16- استرس و عملكرد كاري
17- رابطه استرس و ترك خدمت و سبك رهبري
18- تصميم گيري و استرس
19- علائم استرس
20- مديريت استرس
20-1- استراحت
20-2- ورزش
20-3- رژيم غذايي
20-4- صحبت كردن
20-5- برنامه ريزي و مديريت زمان
20-6- تفويض
21- ده راه كه مديريت بوسيله آن مي‌تواند استرس كار كنان را در حين كار كاهش دهد
22- نتيجه گيري
مراجع
پي‌نوشت‌ها
 چكيده
اين مقاله به بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي مي‌پردازد. در ابتدا تعريف و مفاهيم مربوط ارائه مي‌شود و سپس روش‌هاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كار نام برده شده و به قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران اشاره مي‌گردد. همچنين فرهنگ، سخت افزار و سيستم‌ها كه عوامل كليدي در ايمني و سلامت حرفه‌اي هستند مورد بررسي قرار مي‌گيرند. مواردي راهنما به منظور ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت ارائه مي‌شود. انواع برنامه‌هاي ايمني بر مبناي مشوق و برمبناي رفتار تحليل مي‌شوند. بعد از اين مطالب استرس مرد بررسي قرار مي‌گيرد. پس از تعريف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملي كه بر آن اثر گذاشته و از آن اثر مي‌پذيرند، بررسي شده و سپس راهكارهايي در چارچوب مديريت استرس براي بهينه كردن آن ارائه مي‌شود.
كليدواژه : ايمني و سلامت حرفه اي؛ امنيت شغلي؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محيط كار؛ برنامه هاي ايمني؛ استرس؛ فشار رواني؛ مديريت استرس؛ ايمني؛ شغل

دانلود پروژه امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد