دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه انتقال الکترونيکی وجوه و بانکداری الکترونيکی در ايران

  انتقال الکترونيکی وجوه و بانکداری الکترونيکی در ايران

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول : تجارت الكترونیكی
مقدمه
مفهوم تجارت الكترونیكی
تاریخچه تجارت الكترونیكی
مزایای ایجاد تجارت الكترونیكی
معایب تجارت الكترونیكی
مراحل تجارت الكترونیكی
مدلهای تجارت الكترونیكی
عواملی كه باعث شتاب تجارت الكترونیكی شده‌اند
تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونیكی
اثرات تجارت الكترونیكی بر كشورهای در حال توسعه
محدودیت‌های رشد تجارت الكترونیكی در كشورهای در حال توسعه
  عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونیكی
    جایگاه تجارت الكترونیكی در ایران
    فصل دوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی
    مقدمه
    پول و نقش آن در تجارت
    نقش‌های اساسی پول
    ویژگیهای مطلوب پول
    انواع تقسیم‌بندی پول
    چگونگی پیدایش نظام بانكداری در جهان و سیر تكاملی آن
    تاریخچه و چگونگی پیدایش بانكداری
    تاریخچه پیدایش بانكداری الكترونیكی
    مقایسه بانكداری سنتی و بانكداری الكترونیكی
انتقال الكترونیكی وجوه
مقدمه
مفهوم انتقال الكترونیكی وجوه(EFT)
اهمیت و جایگاه EFT
مزایای بكارگیری انتقال الكترونیكی وجوه
نحوه عملكرد انتقال الكترونیكی وجوه
انواع سیستم‌های انتقال الكترونیكی وجوه
معماری سیستم‌های پرداخت الكترونیكی
سوئیفت (SWIFT)
مقدمه
تعریف سوئیفت
تاریخچه سوئیفت
مزایای سوئیفت
كاربرد سوئیفت
مكانیزم عمل سوئیفت
كارت‌های بانكی
مفهوم كارت‌های بانكی
تاریخچه كارتهای بانكی
مزایای كارتهای بانكی
انواع كارتهای بانكی
مكانیزم عمل كارتهای بانكی
الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت كارت
مسائل و مشكلات كارتها
پول الكترونیكی
مقدمه
تعریف پول الكترونیكی
اهمیت و مزایای پول الكترونیكی
انواع پول الكترونیكی
معایب و پیامدهای منفی پول الكترونیكی
پرداخت الكترونیكی صورت‌حسابها
مقدمه
تعریف پرداخت الكترونیكی صورت حسابها
اهمیت پرداخت الكترونیكی صورت حسابها
فرآیند پرداخت الكترونیكی صورت حسابها
مزایای پرداخت الكترونیكی صورت حسابها
امنیت در سیستم‌های الكترونیكی انتقال وجوه
مقدمه
مفهوم امنیت
مسائل مربوط به امنیت
فناوری‌های امنیت اطلاعات
فصل سوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی و موانع گسترش آن در ایران
مقدمه
بانكداری الكترونیكی در ایران
مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران
مشكلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی
كمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الكترونیكی وجوه در ایران
موانع قانونی كاربرد انتقال الكترونیكی وجوه در ایران
موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران
موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران
موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران
موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مدیران بانكها در مقابل تغییر حركت از بانكداری سنتی به بانكداری الكترونیكی
مشكلات مربوط به نظام مدیریتی حاكم بر بانكهای كشور
سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران
دولتی بودن بانكهای كشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها
مشكلات امنیتی
اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریكا
فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانكداری الكترونیكی در ایران
مقدمه
برنامه راهبردی تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی ایران
نقش وظایف بانك مركزی در برنامه تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی
شیوه ایجاد تحول در یك بانك
ضمیمه: تعریف واژه‌های كلیدی

دانلود پروژه انتقال الکترونيکی وجوه و بانکداری الکترونيکی در ايران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد