دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه اندازه گيري و كنترل كيفيت

اندازه گيري و كنترل كيفيت
فهرست مطالب
فصل اول
اندازه گيري
1-تاريخچه اندازه گيري در جهان
تعريف اندازه گيري :
صحت :
رواداري :
دقت :
تكرارپذيري :
دامنه و ميزان تغييرات :
خطاي ثابت :
خطاي مطلق :
تصحيح :
منابع خطاي اندازه گيري :
خطاهاي ناشي از دستگاه اندازه گيري :
خطاهاي ناشي از مشاهده در اندازه گيري :
تجزيه و تحليل اطلاعات اندازه گيري :
وسايل اندازه گيري :
كاربرد برچسبهاي كاليبراسيون
نيازمنديهاي آزمايشگاه دستگاه هاي اندازه گيري دقيق
روشنايي :
دما :
فشار
گرد و غبار
لرزش :
صدا :
رطوبت :
كنترل امواج مغناطيسي :
ساير امكانات :
فصل دوم
آزمايش سيستمهاي اندازه گيري
1)    كاليبراسيون Calibration  
(شامل 5 گزارش )
2)    اندازه گيري براي مرحلة اول مهندسي معكوس و به دست آوردن تلرانس براي قطعات
(شامل 4 گزارش)
3)   به دست آوردن لقي ( محوري و شعاعي )
(شامل 2 آزمايش)
4)   كنترل  در شفت
شامل 2 آزمايش
5)   اندازه گيري زاويه هاي يك چرخدندة مخروطي
مشكلات :
شفت                  Shaft
مستقيمي
كنترل         گردي
فصل 4
مشكلات :
فصل 5
اندازه گيري زواياي يك چرخنده مخروطي
فصل سوم
هفت ابزار كنترل كيفيت
استفاده از هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند
گامهاي سيستماتيك جهت طرحريزي كنترل فرآيند
1-شناخت محصول – ليست قطعات / مواد
2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول (ادامه)
2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول :
3-سطح تعيين كيفيت قابل قبول براي عمليات هاي توليدي
4-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي مواد و قطعات ورودي
5-رم نمودار علت و معلول
6-تهيه برگهاي كنترل
11-تعيين ايستگاههاي كنترل
11-تعيين ايستگاههاي كنترل (ادامه)
12-تعيين نوع ابزار كنترل براي كنترل مشخصه هاي هر ايستگاه
13-طراحي نمودارهاي كنترل و طرحهاي نمونه گيري
14-تهيه طرح كنترل (كيفيت) محصول
طرحريزي واحد كنترل كيفيت
تكنولوژي – Technology
ابعاد تكنولوژي
تكنولوژي كنترل كيفيت
طرحريزي واحد كنترل كيفيت
لايه بندي و تقسيم بندي فعاليتهاي طرح ريزي واحد كنتل كيفيت
طرحريزي واحد كنترل كيفيت
طرحريزي واحد كنترل كيفيت
طرحريزي واحد كنترل كيفيت
طرحريزي واحد كنترل كيفيت
طرحريزي واحد كنترل كيفيت
طرحريزي واحد كنترل كيفيت
طرحريزي واحد كنترل كيفيت
فصل چهارم
آزمايشگاه خواص مکانيکي تست استحكام كششي
بررسي نتايج:
فصل پنجم
ماشينهاي اندازه گيري C.M.M
CMM (coordinate measuring machine)
دستگاههاي اندازه گيري مختصاتي
Coordinate measuring machine
علل استفاده از دستگاه CMM
ساختار ماشين CMM
1- راهنماي محور x دستگاه:
2- قواي محركه (موتور الكتريكي) :
3- روكش بالشتكها:
4- خط‌كشها:
5 و6- ستون محور Y دستگاه:
7- محور Z دستگاه:
8- تجهيزات تعادل محور Z :
10- كا مپيوتر:
انواع CMM…………….
1-تاريخچه اندازه گيري در جهان
سابقه اندازه گيري به عهد باستان باز مي گردد و مي توان آن را به عنوان يكي از قديمي ترين علوم به حساب آورد .
در اوايل قرن 18 جيمز وات (JAMES WATT) مخترع اسكاتلندي پيشنهاد نمود تا دانشمندان جهان دور هم جمع شده يك سيستم جهاني واحد براي اندازه گيريها به وجود آورند . به دنبال اين پيشنهاد گروهي از دانشمندان فرانسوي براي به وجود آوردن سيستم متريك (METRIC SYS) وارد عمل شدند .
سيستم پايه اي را كه داراي دو استاندارد يكي «متر» براي واحد طول و ديگري «كيلوگرم» براي وزن بوده ، به وجود آوردند . در اين زمان ثانيه (SECOND) را به عنوان استاندارد زمان (TIME) و ترموسانتيگراد را به عنوان استاندارد درجه حرارت مورد استفاده قرار مي دادند .در سال 1875 ميلادي دانشمندان و متخصصات جهان در پاريس براي امضاء قراردادي به نام پيمان جهاني متريك (INTERNATIONAL METRIC COMVENTION) دور هم گرد آمدند . اين قرارداد زمينه را براي ايجاد يك دفتر بين المللي اوزان و مقياسها در سورز (SEVRES) فرانسه‌ آماده كرد. اين مؤسسه هنوز به عنوان يك منبع و مرجع جهاني استاندارد پابرجاست .
امروزه سازندگان دستگاههاي مدرن آمريكايي ، دقت عمل استانداردهاي اصلي خود را كه براي كاليبراسيون دستگاه هاي اندازه گيري خود به كار مي برند ، به استناد دفتر
استانداردهاي ملي (N.B.S)تعيين مي نمايند .
لازم به يادآوري است دستگاه هاي اندازه گيري و آزمون به دلايل گوناگون از جمله فرسايش ، لقي و ميزان استفاده ، انحرافاتي را نسبت به وضعيت تنظيم شده قبلي نشان مي دهند .
هدف كاليبراسيون اندازه گيري مقدار انحراف مذكور در مقايسه با استانداردهاي سطوح بالاتر و همچنين دستگاه در محدوده «تلرانس» اصلي خود مي باشد ………….

دانلود پروژه اندازه گيري و كنترل كيفيت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد