دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه انواع بافت سرژه

انواع بافت سرژه

فهرست مطالب
مقدمه 3
فصل اول 5
كليات 6
1-1- هدف 6
1-2- پيشينه تحقيق 6
1-3- روش كار و تحقيق 7
فصل‌دوم 8
2-1- مکانیزم های تشکیل دهنده 9
2-2- طرح بافت 11
2-3- انواع بافت ها 11
2-4- مکانیزم های تشکیل دهنه کار 37
2-4-2- نوع تشکیل دهنه 37
2-4-3- چگونگی تشکیل دهنه 41
2-4-4- انواع دهنه در لحظه دفتین زدن 42
2-4-5- لحظه تشکیل دهنه 44
2-5- انواع مكانيزم تشكيل دهنه 46
مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی 46
2-6-  انواع مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی 48
2-7- تقسیم بندی دابی ها 51
2-7-1- دابی يک بالابر: 51
2-7-2- مکانیزم تشکیل دهنه دابی 52
2-7-3- مکانیزم تشکیل دهنه دابی دو بالابر : 54
2-8- ایجاد تشکیل دهنه در ژاکارد : 56
2-8-1- مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد: 57
2-8-2- مکانیزم عملكرد دستگاه ژاکارد: 58
2-8-3-عوامل محدود کننده سرعت ژاکارد در سیستم تشکیل دهنه : 60
2-10- ازدياد طول ناحیه دهنه جلو و دهنه عقب ( برای تخ تار ) 63
2-11- تنظیم مطلوب دهنه 67
2-12- هندسه دهانه تار 71
2-13- وسايل و تجهيزات مورد استفاده 72
2-13-1-شرح دستگاه ها 72
2-14- دهانه تار نامتعادل 74
2-15- دهانه تار متعادل 76
2-16-1- زمان تشكيل دهانه متوسط 81
2-16-2- زمان تشكيل دهانه زود 82
2-13- اسپكتروم اختلاف كشش تار براي زمان تشكيل دهانه هاي تار متفاوت. 84
2-17- مقاله 85
2-18- فرضیات مربوط به مفهوم تشکیل دهنده جدید 86
2-18-1- پیاده سازی تشکیل دهنده دیسکی 89
2-19- بررسی فرضیات کلی 91
2-20- بافت پارچه های دولا 95
فصل سوم 99
مقدمه 100
3-1- لزوم كشش در بافندگي 101
3-1-2-لزوم يكنواختي كشش تار: 102
3-2-  دلايل تغيير كشش در طي بافندگي: 103
3-3- كنترل كشش نخ تار 104
3-3-1- روش هاي كنترل كشش نخ تار 104
3-3-2- اثر سرعت بر روي ميزان كشش تارها 105
3-4- ارتباط بين هندسه دهانه نخ تار، زمان تشكيل دهانه و كشش نخ تار 106
3-5- اثرات ميزان كشش نخ تار بر روي ساختمان پارچه 107
3-6- تأثير اصطكاك روي كشش تار 108
3-7- ارزيابي و توسعه كشش سنج 109
3-8- عوامل موثر در کشش نخ تار 110
3-9- مكانيزمهاي باز كننده نخ تار 116
3-9-2- مکانیزم های باز کننده نخ تار به صورت متناوب با محرکه الکتریکی 117
3-9 – 3-  مکانیزم های باز کننده نخ تار با چرخش پیوسته غلتک نخ تار 117
3-9-3-1- مکانیزم باز کننده نخ تار با کنترل سرعت متغیر 117
3-10-پل تار 118
فصل‌چهارم 122
4- آزمايشات 122
4-1- مواد مورد نياز 123
4-2- مشخصات پارچه 123
4-3- مشخصات ماشين بافندگي سولزر روتي مدل 126
4-4-1- راه اندازي ماشين بافندگي: 126
4-4-1-2- حركت (كلاچ و ترمز) 127
4-4-1-6-تعيين طول كف دفتين 128
4-4-2-1-جاگذاري شانه: 129
4-4-3-كنترل پود: 129
4-4-4-سيستم تيك آپ پيچش پارچه: 129
4-4-5-پيچش پارچه: 130
4-4-6-دهانه كار: 131
4-4-7-حاشيه لينو و حاشيه كمكي: 132
4-4-8-سيستم حركت بادامكي: 133
4-4-9-امكانات بافت هاي مختلف در حاشيه: 133
4-5-بررسي تنوع بافت در ماشين هاي رپير: 134
4-6- انتخاب نمونه 137
4-6-1- ريش ريش كردن نمونه: 137
4-6-2- عوامل ثابت و متغير بافت: 138
4-7- دستگاه هاي اندازه گيري: 138
4-7-2- دستگاه سنجش ضخامت پارچه (Unit highness- Meter) 144
4-7-2-1- روش كار با دستگاه: 144
4-7-3- ضخامت پارچه 145
4-7-4- وزن پارچه 150
4-8- جدول وزن انواع الياف 4-7-4- 1- دستگاه گرد بر پارچه ( براي محاسبه وزن متر مربع پارچه ) 151
4-7-4- 1- دستگاه گرد بر پارچه ( براي محاسبه وزن متر مربع پارچه ) 152
Sample Cutter 152
4-7-4-2-شرح و توضيح عمومي دستگاه: 152
4-7-4-3-توضيح قسمت هاي دستگاه و عملكرد آن: 153
فصل پنجم 156
بحث و مقايسه نتايج 156
نتيجه گيري از آزمايشات انجام شده 158
نتيجه گيري كلي 160
پيوست ها 163
منابع و مآخذ: 177
 مقدمه
پیشرفت تکنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات تکنیکی آن بقدری متنوع بوده است که می توان به جرات این علم را جز دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تکنولوژی و ماشین سازی نساجی به حساب آورد.
اولین تحول بزرگ صنعت نساجی در قرن نوزدهم با به کار افتادن چرخهای این صنعت توسط نیروی مکانیکی بود و به طور قطع دومین تحول بزرگ نساجی در قرن بیستم با ارائه روشهای جدید ریسندگی مانند تولید الیاف فيلامنت ها ریسندگی این اند و در بافندگی ، بافندگی جدید چند فازی تقسیم شد وازدیاد سریع جمعیت در قرن نوزدهم و بیستم موجب شد تا نیاز به افزایش تولید کارخانجات نساجی و در نتیجه افزایش تولید ماشین آلات نساجی بیشتر شود.
ماشینهای بافندگی ماکو در دوره توسعه و تکمیل تا زمان بوجود آمدن ماشینهای بافندگی بدون ماکو تحولاتی در این ماشینها داده شده و یا مکانیزه شدن ماشینهای بافندگی ماکو  در این دوره امکان بافت پارچه های از جنس فیلامنت و پشم و مخلوط الیاف مختلف امکان پذیر شدو با پیشرفت صنعت کارخانجات با تلاش خود توانستند ماشینهای بدون ماکو را عرضه نمایند. در این ماشینها می توان انواع رنجهای پارچه را بافت و دیگر مشکلات ماشینهای با ماکو با ساختن این ماشینها از میان برداشته شده بود و بطور کلی این ماشینها ( ماشینهای بدون ماکو ) در کارخانجات عمومیت پیدا کرد.
کلا امروزه می توان ماشینها را بر اساس روش پود گذاری طبقه بندی کرد و هر کدام از این ماشینها ی بافندگی برای مصارف خاصی استفاده می شوند.
هدف از این پروژه توضیح خلاصه ای از انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه
می باشد.
 فصل اول
كليات
1-1- هدف
هدف از انجام اين پروژه بررسي بافت هاي معكوس سرژه از لحاظ تشكيل دهنه رو و زير         مي باشد كه متناسب با اين ارتفاع دهنه در نخ هاي تار كشش هاي مختلفي را ايجاد مي كند كه اين اختلافات روي خواص پارچه هاي توليدي ما تأثير خواهد داشت و بافت هايي كه بررسي خواهد شد شامل   و   و   و   و   و   و   و   و   و  مي باشد كه در طي اين پروژه خواصي مثل استحكام، نفوذپذيري هوا و رنگ پذيري و زيردست پارچه و غيره مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 1-2- پيشينه تحقيق
در بسياري از كارخانجات متناسب با امكانات موجود از بافت هاي مختلف سرژه استفاده مي نمايند، ما در اين پروژه مي خواهيم به نتيجه اي برسيم كه مثلاً بين دو بافت سرژه   و   كدام يك از اين دو طرح نسبت به هم برتري بيشتري دارند و تأثيري كه روي خواص مختلف پارچه مي گذارند چيست و ماشين هاي بافندگي مورد استفاده براي اين بافت ها با كدام طرح بافت روان تر كار مي كند.
 1-3- روش كار و تحقيق
براي اين پروژه ابتدا ده نوع پارچه با ماشين بافندگي روتي بافته مي شود سپس  نمونه هاي بافته شده در آزمايشگاه كنترل كيفيت مورد آزمايشهاي مختلف قرار خواهد گرفت نتايج اين آزمايشات در فصول بعدي بررسي خواهد شد و سپس نمونه هاي كوچك ديگري از پارچه هاي بافته شده اند انتخاب مي شود و اين نمونه ها در آزمايشگاه رنگرزي توسط دستگاه آزمايشگاهي نمونه رنگ كشي HT رنگ شده از لحاظ رنگ پذيري روي پارچه ها بررسي مي شود و براي اينكه بتوانيم نتايج دقيقي از ميزان جذب اين پارچه ها به دست آوريم پس آب اين رنگ ها نيز جمع آوري شده و در آزمايشگاه تكميل توسط دستگاه اسپكتروماتوگرافي از لحاظ ميزان جذب رنگ در فصول بعدي بررسي مي شود.
 فصل‌دوم
2-1- مکانیزم های تشکیل دهنده
پارچه از بافت رفتن دو دسته نخ عمود برهم به نام تار و پود تشکیل می شود. نخ هایی که در طول پارچه قرار دارند «تار» و نخ هایی که در عرض پارچه قرار می گیرند «پود» نامیده می شوند. برای تولید پارچه می توان نخ هایی تار و پود را از جنس ها و رنگ های مختلف انتخاب کرد که در این صورت پارچه، طرح دار نامیده می شود. در بعضی موارد به جای یک دسته نخ پود، از چند دسته نخ استفاده می شود که آن را به هم متصل               می کند.
بافت رفتن نخ تار و پود، در ماشین های بافندگی انجام می شود. نخ های دسته اول (تار) توسط مکانیزم تشکیل دهنده، دهنه را ایجاد می کند و نخ های دسته دوم (پود) در داخل دهنه و در لابلای نخ های تار قرار می گیرد در این بخش خواهیم دید که تشکیل دهنده توسط مکانیزم های مختلفی مانند تشکیل دهنه بادامکی ، مکانیزم تشکیل دهنده دابی و مکانیزم های تشکیل دهنه ژاکارد انجام می شود. بنابراین بافت رفتن نخ های پود در واحد سطح، بافت های مختلفی تشکیل می شود و نوع بافت رفتن نخ های تار و پود معمولاً پس از چند تار و پود در طول و عرض پارچه تکرار می شود. این تکرار بافت نخ های تار و پود را راپورت بافت می نامند تعداد نخ های تار و پودی که رایورت بافت را تشکیل می دهند. به ترتیب «راپورت تار» و «راپورت پود» نامیده می شوند. اگر بافت رفتن نخ های تار و پود به طریقی باشد که نخ های تار و پود یک در میان با یکدیگر بافت روند یک طرح تافته تشکیل می شود.
قبل از بافت هر پارچه باید طرح بافت آن را مشخص کرد. این عمل معمولاً بر روی کاغذ نقشه شطرنجی انجام می شود. ستون های عمودی یک کاغذ نقشه معرف نخ های تار و ردیف های افقی آن معرف نخ های پود است. برای مشخص کردن طرح بافت بر روی کاغذ نقشه باید تعیین کرد که در چه محل هایی تار و پود با یکدیگر بافته می شود و در روی پارچه کدامیک از دو دسته نخ از رو یا زیر دسته یکدیگر عبور می کند. با توجه به اینکه گفته شد بافت رفتن نخ ها در یکدیگر بوسیله مکانیزم تشکیل دهنده مشخص می شود، منطقی تر به نظر می رسد که در روی کاغذ نقشه نقاطی را که تنها تار از روی نخ های پود عبور می کنند، مشخص می کنیم
دانلود پروژه انواع بافت سرژه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد