گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خانه » پروژه » مقالات نساجی » دانلود پروژه انواع بافت سرژه
دانلود پروژه انواع بافت سرژه

دانلود پروژه انواع بافت سرژه

انواع بافت سرژه

فهرست مطالب
مقدمه ۳
فصل اول ۵
کلیات ۶
۱-۱- هدف ۶
۱-۲- پیشینه تحقیق ۶
۱-۳- روش کار و تحقیق ۷
فصل‌دوم ۸
۲-۱- مکانیزم های تشکیل دهنده ۹
۲-۲- طرح بافت ۱۱
۲-۳- انواع بافت ها ۱۱
۲-۴- مکانیزم های تشکیل دهنه کار ۳۷
۲-۴-۲- نوع تشکیل دهنه ۳۷
۲-۴-۳- چگونگی تشکیل دهنه ۴۱
۲-۴-۴- انواع دهنه در لحظه دفتین زدن ۴۲
۲-۴-۵- لحظه تشکیل دهنه ۴۴
۲-۵- انواع مکانیزم تشکیل دهنه ۴۶
مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی ۴۶
۲-۶-  انواع مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی ۴۸
۲-۷- تقسیم بندی دابی ها ۵۱
۲-۷-۱- دابی یک بالابر: ۵۱
۲-۷-۲- مکانیزم تشکیل دهنه دابی ۵۲
۲-۷-۳- مکانیزم تشکیل دهنه دابی دو بالابر : ۵۴
۲-۸- ایجاد تشکیل دهنه در ژاکارد : ۵۶
۲-۸-۱- مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد: ۵۷
۲-۸-۲- مکانیزم عملکرد دستگاه ژاکارد: ۵۸
۲-۸-۳-عوامل محدود کننده سرعت ژاکارد در سیستم تشکیل دهنه : ۶۰
۲-۱۰- ازدیاد طول ناحیه دهنه جلو و دهنه عقب ( برای تخ تار ) ۶۳
۲-۱۱- تنظیم مطلوب دهنه ۶۷
۲-۱۲- هندسه دهانه تار ۷۱
۲-۱۳- وسایل و تجهیزات مورد استفاده ۷۲
۲-۱۳-۱-شرح دستگاه ها ۷۲
۲-۱۴- دهانه تار نامتعادل ۷۴
۲-۱۵- دهانه تار متعادل ۷۶
۲-۱۶-۱- زمان تشکیل دهانه متوسط ۸۱
۲-۱۶-۲- زمان تشکیل دهانه زود ۸۲
۲-۱۳- اسپکتروم اختلاف کشش تار برای زمان تشکیل دهانه های تار متفاوت. ۸۴
۲-۱۷- مقاله ۸۵
۲-۱۸- فرضیات مربوط به مفهوم تشکیل دهنده جدید ۸۶
۲-۱۸-۱- پیاده سازی تشکیل دهنده دیسکی ۸۹
۲-۱۹- بررسی فرضیات کلی ۹۱
۲-۲۰- بافت پارچه های دولا ۹۵
فصل سوم ۹۹
مقدمه ۱۰۰
۳-۱- لزوم کشش در بافندگی ۱۰۱
۳-۱-۲-لزوم یکنواختی کشش تار: ۱۰۲
۳-۲-  دلایل تغییر کشش در طی بافندگی: ۱۰۳
۳-۳- کنترل کشش نخ تار ۱۰۴
۳-۳-۱- روش های کنترل کشش نخ تار ۱۰۴
۳-۳-۲- اثر سرعت بر روی میزان کشش تارها ۱۰۵
۳-۴- ارتباط بین هندسه دهانه نخ تار، زمان تشکیل دهانه و کشش نخ تار ۱۰۶
۳-۵- اثرات میزان کشش نخ تار بر روی ساختمان پارچه ۱۰۷
۳-۶- تأثیر اصطکاک روی کشش تار ۱۰۸
۳-۷- ارزیابی و توسعه کشش سنج ۱۰۹
۳-۸- عوامل موثر در کشش نخ تار ۱۱۰
۳-۹- مکانیزمهای باز کننده نخ تار ۱۱۶
۳-۹-۲- مکانیزم های باز کننده نخ تار به صورت متناوب با محرکه الکتریکی ۱۱۷
۳-۹ – ۳-  مکانیزم های باز کننده نخ تار با چرخش پیوسته غلتک نخ تار ۱۱۷
۳-۹-۳-۱- مکانیزم باز کننده نخ تار با کنترل سرعت متغیر ۱۱۷
۳-۱۰-پل تار ۱۱۸
فصل‌چهارم ۱۲۲
۴- آزمایشات ۱۲۲
۴-۱- مواد مورد نیاز ۱۲۳
۴-۲- مشخصات پارچه ۱۲۳
۴-۳- مشخصات ماشین بافندگی سولزر روتی مدل ۱۲۶
۴-۴-۱- راه اندازی ماشین بافندگی: ۱۲۶
۴-۴-۱-۲- حرکت (کلاچ و ترمز) ۱۲۷
۴-۴-۱-۶-تعیین طول کف دفتین ۱۲۸
۴-۴-۲-۱-جاگذاری شانه: ۱۲۹
۴-۴-۳-کنترل پود: ۱۲۹
۴-۴-۴-سیستم تیک آپ پیچش پارچه: ۱۲۹
۴-۴-۵-پیچش پارچه: ۱۳۰
۴-۴-۶-دهانه کار: ۱۳۱
۴-۴-۷-حاشیه لینو و حاشیه کمکی: ۱۳۲
۴-۴-۸-سیستم حرکت بادامکی: ۱۳۳
۴-۴-۹-امکانات بافت های مختلف در حاشیه: ۱۳۳
۴-۵-بررسی تنوع بافت در ماشین های رپیر: ۱۳۴
۴-۶- انتخاب نمونه ۱۳۷
۴-۶-۱- ریش ریش کردن نمونه: ۱۳۷
۴-۶-۲- عوامل ثابت و متغیر بافت: ۱۳۸
۴-۷- دستگاه های اندازه گیری: ۱۳۸
۴-۷-۲- دستگاه سنجش ضخامت پارچه (Unit highness- Meter) 144
۴-۷-۲-۱- روش کار با دستگاه: ۱۴۴
۴-۷-۳- ضخامت پارچه ۱۴۵
۴-۷-۴- وزن پارچه ۱۵۰
۴-۸- جدول وزن انواع الیاف ۴-۷-۴- ۱- دستگاه گرد بر پارچه ( برای محاسبه وزن متر مربع پارچه ) ۱۵۱
۴-۷-۴- ۱- دستگاه گرد بر پارچه ( برای محاسبه وزن متر مربع پارچه ) ۱۵۲
Sample Cutter 152
۴-۷-۴-۲-شرح و توضیح عمومی دستگاه: ۱۵۲
۴-۷-۴-۳-توضیح قسمت های دستگاه و عملکرد آن: ۱۵۳
فصل پنجم ۱۵۶
بحث و مقایسه نتایج ۱۵۶
نتیجه گیری از آزمایشات انجام شده ۱۵۸
نتیجه گیری کلی ۱۶۰
پیوست ها ۱۶۳
منابع و مآخذ: ۱۷۷
 مقدمه
پیشرفت تکنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات تکنیکی آن بقدری متنوع بوده است که می توان به جرات این علم را جز دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تکنولوژی و ماشین سازی نساجی به حساب آورد.
اولین تحول بزرگ صنعت نساجی در قرن نوزدهم با به کار افتادن چرخهای این صنعت توسط نیروی مکانیکی بود و به طور قطع دومین تحول بزرگ نساجی در قرن بیستم با ارائه روشهای جدید ریسندگی مانند تولید الیاف فیلامنت ها ریسندگی این اند و در بافندگی ، بافندگی جدید چند فازی تقسیم شد وازدیاد سریع جمعیت در قرن نوزدهم و بیستم موجب شد تا نیاز به افزایش تولید کارخانجات نساجی و در نتیجه افزایش تولید ماشین آلات نساجی بیشتر شود.
ماشینهای بافندگی ماکو در دوره توسعه و تکمیل تا زمان بوجود آمدن ماشینهای بافندگی بدون ماکو تحولاتی در این ماشینها داده شده و یا مکانیزه شدن ماشینهای بافندگی ماکو  در این دوره امکان بافت پارچه های از جنس فیلامنت و پشم و مخلوط الیاف مختلف امکان پذیر شدو با پیشرفت صنعت کارخانجات با تلاش خود توانستند ماشینهای بدون ماکو را عرضه نمایند. در این ماشینها می توان انواع رنجهای پارچه را بافت و دیگر مشکلات ماشینهای با ماکو با ساختن این ماشینها از میان برداشته شده بود و بطور کلی این ماشینها ( ماشینهای بدون ماکو ) در کارخانجات عمومیت پیدا کرد.
کلا امروزه می توان ماشینها را بر اساس روش پود گذاری طبقه بندی کرد و هر کدام از این ماشینها ی بافندگی برای مصارف خاصی استفاده می شوند.
هدف از این پروژه توضیح خلاصه ای از انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه
می باشد.
 فصل اول
کلیات
۱-۱- هدف
هدف از انجام این پروژه بررسی بافت های معکوس سرژه از لحاظ تشکیل دهنه رو و زیر         می باشد که متناسب با این ارتفاع دهنه در نخ های تار کشش های مختلفی را ایجاد می کند که این اختلافات روی خواص پارچه های تولیدی ما تأثیر خواهد داشت و بافت هایی که بررسی خواهد شد شامل   و   و   و   و   و   و   و   و   و  می باشد که در طی این پروژه خواصی مثل استحکام، نفوذپذیری هوا و رنگ پذیری و زیردست پارچه و غیره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 ۱-۲- پیشینه تحقیق
در بسیاری از کارخانجات متناسب با امکانات موجود از بافت های مختلف سرژه استفاده می نمایند، ما در این پروژه می خواهیم به نتیجه ای برسیم که مثلاً بین دو بافت سرژه   و   کدام یک از این دو طرح نسبت به هم برتری بیشتری دارند و تأثیری که روی خواص مختلف پارچه می گذارند چیست و ماشین های بافندگی مورد استفاده برای این بافت ها با کدام طرح بافت روان تر کار می کند.
 ۱-۳- روش کار و تحقیق
برای این پروژه ابتدا ده نوع پارچه با ماشین بافندگی روتی بافته می شود سپس  نمونه های بافته شده در آزمایشگاه کنترل کیفیت مورد آزمایشهای مختلف قرار خواهد گرفت نتایج این آزمایشات در فصول بعدی بررسی خواهد شد و سپس نمونه های کوچک دیگری از پارچه های بافته شده اند انتخاب می شود و این نمونه ها در آزمایشگاه رنگرزی توسط دستگاه آزمایشگاهی نمونه رنگ کشی HT رنگ شده از لحاظ رنگ پذیری روی پارچه ها بررسی می شود و برای اینکه بتوانیم نتایج دقیقی از میزان جذب این پارچه ها به دست آوریم پس آب این رنگ ها نیز جمع آوری شده و در آزمایشگاه تکمیل توسط دستگاه اسپکتروماتوگرافی از لحاظ میزان جذب رنگ در فصول بعدی بررسی می شود.
 فصل‌دوم
۲-۱- مکانیزم های تشکیل دهنده
پارچه از بافت رفتن دو دسته نخ عمود برهم به نام تار و پود تشکیل می شود. نخ هایی که در طول پارچه قرار دارند «تار» و نخ هایی که در عرض پارچه قرار می گیرند «پود» نامیده می شوند. برای تولید پارچه می توان نخ هایی تار و پود را از جنس ها و رنگ های مختلف انتخاب کرد که در این صورت پارچه، طرح دار نامیده می شود. در بعضی موارد به جای یک دسته نخ پود، از چند دسته نخ استفاده می شود که آن را به هم متصل               می کند.
بافت رفتن نخ تار و پود، در ماشین های بافندگی انجام می شود. نخ های دسته اول (تار) توسط مکانیزم تشکیل دهنده، دهنه را ایجاد می کند و نخ های دسته دوم (پود) در داخل دهنه و در لابلای نخ های تار قرار می گیرد در این بخش خواهیم دید که تشکیل دهنده توسط مکانیزم های مختلفی مانند تشکیل دهنه بادامکی ، مکانیزم تشکیل دهنده دابی و مکانیزم های تشکیل دهنه ژاکارد انجام می شود. بنابراین بافت رفتن نخ های پود در واحد سطح، بافت های مختلفی تشکیل می شود و نوع بافت رفتن نخ های تار و پود معمولاً پس از چند تار و پود در طول و عرض پارچه تکرار می شود. این تکرار بافت نخ های تار و پود را راپورت بافت می نامند تعداد نخ های تار و پودی که رایورت بافت را تشکیل می دهند. به ترتیب «راپورت تار» و «راپورت پود» نامیده می شوند. اگر بافت رفتن نخ های تار و پود به طریقی باشد که نخ های تار و پود یک در میان با یکدیگر بافت روند یک طرح تافته تشکیل می شود.
قبل از بافت هر پارچه باید طرح بافت آن را مشخص کرد. این عمل معمولاً بر روی کاغذ نقشه شطرنجی انجام می شود. ستون های عمودی یک کاغذ نقشه معرف نخ های تار و ردیف های افقی آن معرف نخ های پود است. برای مشخص کردن طرح بافت بر روی کاغذ نقشه باید تعیین کرد که در چه محل هایی تار و پود با یکدیگر بافته می شود و در روی پارچه کدامیک از دو دسته نخ از رو یا زیر دسته یکدیگر عبور می کند. با توجه به اینکه گفته شد بافت رفتن نخ ها در یکدیگر بوسیله مکانیزم تشکیل دهنده مشخص می شود، منطقی تر به نظر می رسد که در روی کاغذ نقشه نقاطی را که تنها تار از روی نخ های پود عبور می کنند، مشخص می کنیم
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است